Home > > Alpha Ship, February 6, 2011

Alpha Ship, February 6, 2011

Artist's impression of the Alpha Ship

Üdvözlet az Alfa űrhajóról!  

A parányi mikrorészecskék, melyek benépesítik a mikrokozmoszt, eltörpülnek attól, amik a kozmoszhoz (makrokozmoszhoz) képest a csillagok és bolygók. A régi mondást idézve: „ahogy fenn, úgy lenn”, bár ezt is mondhatnánk: „ami a makrokozmosz szintjén történik, az következik be a mikroszkopikus szinten is, vagy legalábbis valami hasonló.  

Hasonló módon, közületek azok, akik eltitkolt [okkult] irodalmat tanulmányoztak, ezt tudni fogják – dolgok, melyek a három dimenziós fizikai síkon történtek, már megtörténtek asztrálsíkon, röviddel azelőtt, mielőtt anyagi formát öltenek [materializálódnak] a fizikai világban. Ezek a jelenségek, melyekkel bírtok időnként, amikor azt hiszitek, hogy megéltetek egy helyzetet, mely épp akkor fordult elő, amelyet ti „déjá vu”-nek hívtok.  

Az éjszaka során, mialatt alszotok, asztráltestetek, a többi finomtesttel együtt, elhagyja a fizikai testet, mely katatón, vagy vegetatív állapotban marad, mintha a „halál édes álmában” pihenne – és elmegy különböző helyekre, ahol folytatjátok tanulási folyamatotokat, vagy szolgálatotokat.  

Lehet, hogy észrevettétek, hogy az idők során, különösen az elmúlt hónapokban, több ember csatornázza üzeneteinket. Valami, mely egy jelentéktelenebb és nagyon ritka jelenségként kezdődött, növekedett egy pontig, hogy ma, 2011 elején, az emberiség számos médiummal, csatornával, szónokkal, eszközzel rendelkezik, vagy ahogy jobban kedvelitek hívni, emberekkel, akik elhagyják testüket, abbéli szolgálatban, hogy felajánlják magukat közvetítőként, azért, hogy minden információ, amit át akarunk adni, hatékonyan és gyorsan hozzáférhetővé váljon a híreinket olvasók mindegyike számára.  

Már előrebocsátottuk ezt előző üzeneteinkben, és most meglátjátok az igazságot a csatornázók számának exponenciális növekedésében. Ez nem lehetne másképpen, ahogy megteszitek kvantum ugrásotokat egy kifinomultabb dimenzió felé, valami felé, ami már úton van – habár nem drasztikusan, hanem fokozatosan – ahogy egyre több ember fejleszti ki a képességet, hogy felvegye Velünk a kapcsolatot telepatikusan.  

A telepátia egy minőség, mely kifejlődik, ahogy az emberi lény felel bizonyos vezér mintákra, és alap testei (fizikai, éteri, asztrál / érzelmi, gondolati és kazuális) kifinomultabbakká válnak. E finomodás és a könnyebbé / fényesebbé válás fokozatos folyamata miatt, az ember kifinomultabb testei szintén egy magasabb állapotba történő felemelkedést tapasztalnak meg.  

Végül, ha egyszer az emberi lények minden teste felemelkedett (ez a Felemelkedés [vagy Mennybemenetel] folyamata, és nem valami más), akkor az ember egy magasabb dimenzióban lesz található egy kényszer nélküli / spontán és természetes formában.  

Ez lesz az eredménye saját fejlődési fáradozásaitoknak; egyáltalán nem fogunk közbelépni. Az érdem a tiétek lesz, és ez igazán gyönyörű, mely megadja az értékét és jelentőségét teljesítményeteknek!  

Amit tesztek napközben, mialatt éber állapotban maradtok, együtt azzal, ami éjszaka történik finomtesteitekkel, az, ami előre fogja hajtani lelketeket arról a helyzetről, ahol voltatok többé-kevésbé statikusan évszázadokon, sőt még évezreden át, egy új helyzetbe, ahol nagyon hamarosan élni fogtok. Ne feledjétek, hogy multidimenziós lények vagytok, és nem kizárólag a formák fizikai síkján éltek.  

Mindnyájan közületek, akik hasonló élményeket élnek át, ha nem azonosakat, amikor megtettétek a felemelkedés lépését, mely megtörténik a planetáris változás e korában, mindenkinek sikerül elmozdítani Gaia-t, drága Anyátokat az Új Föld dicsőséges állapota felé.  

Már elmondtuk előző közleményeinkben, hogy közülünk senki sem ismeri bizonyossággal a dátumot, amikor ez az evolúciós ugrás, melyben a bolygó [új] emberiségeként éltek, mikor lép hatályba. Azonban egy dolgot igenis tudunk, nevezetesen, hogy az átmenet a régi Földtől az Új Emberiségbe sikeresen lesz végrehajtva, és nem történhet másképpen, amikor az Isteni Teremtő megparancsolta, hogy ez lesz a sorsotok.  

Imádkozzunk együtt, hogy e dimenziós elmozdulást [változást, váltást] az ember nevében ezt a páratlan lelki [spirituális] teljesítményt nagyon hamarosan megengedjék!

Béke és Szeretet

Forrás: Sohin parancsnok

Csatorna: Kris Won

Magyar fordítás: Clarissa - TudatosságShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alpha Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.