Home > > Alpha Ship, January 30, 2011

Alpha Ship, January 30, 2011

Artist's impression of the Alpha Ship

Üdvözlet az Alfa űrhajóról!  

Az Alfa űrhajó teljes legénysége és parancsnokuk, aki épp most hozzátok beszél, csupán egy pár ezer kilométerről a Föld síkjának felszínétől, attól a csodálatos magasztos lénytől, aki Anya Gaia, a jelen pillanat nyugalmi idejében vagyunk, azonban várakozással telve, mert kétségek nélkül tudjuk, hogy az idő nem közeleg, itt VAN.  

Nem szükséges többé éveket várni az Isteni Terv kibontakozására és megnyilvánulására [manifesztálására] ebben a világban; a várakozásnak vége. Ily módon, igen, higgadtak vagyunk itt a Csillagközi Űrhajónk fedélzetén, azonban ugyanakkor éberek és jól felkészültek vagyunk a cselekvés pillanatának esetére, mely pontosan ebben a pillanatban érkezik el, amely nem lenne egyáltalán egy furcsa dolog.  

Amit ezzel akarunk mondani, hogy mi "fenn", itt, a stratégiai elhelyezésünkről, rejtve az összes technológiai felderítő eszközötöktől, elmondhatjuk nektek, hogy egyikőnk sem ismeri a percet, amikor akcióba fogunk lépni, azonban igenis tudjuk, hogyan tegyük ezt meg, mely lépések követik az elsőt, majd rögtön az azutánikat.  

Az a perc, amikor akcióba lépünk jócskán lehet az elkövetkező pár hónapon belül,vagy a következő órában. A beavatkozásunk szabatos és pontos percét csupán a Teremtő Anya / Atya Isten ismeri, az Örök Nő és Férfi Energia csupán Egyként csatlakozva, melyből minden Teremtés ered, felosztva a Világegyetemek sokaságában, sőt még dimenziós síkokban, mely rezeg és tágul folyamatosan a Teremtőjük imádatának és dicsőítésének mintegy örök táncában.  

Minden lény, mely megnyilvánult [manifesztálódott] a létezés különböző síkjain, most egyesülnek szeretett Teremtőnk és Jótevőnk örömteli dicsőítésében. Amit a Biblia mond egyik szent iratában, mely az emberiségetekre vonatkozik, hogy "még egy fűszál sem mozdul az Isten tudomása nélkül", az egy nagyon igaz állítás, mert csupán Ő ismeri bizonyossággal, mi történt meg, mi játszódik le Teremtésének bármely részében, és mi fog végbemenni a jövőben, mely bizonytalan mindnyájunk számára.  

Hadd mondjak el nektek röviden valamit arról, amiről tudjuk, hogy meg fog történni, összhangban azokkal a tervekkel, melyekkel bírunk az összes külső térből való civilizációval, akik épp itt vannak most, készen cselekedni, amikor az idő elérkezik.  

Akár azok, akik a sötétben vannak, akik végzeteteket szőtték - legalább ebben a három dimenziós világban - megpróbálnának egy kétségbeesés által vezérelt utolsó erőkifejtés manővert, akár lemondanának vágyukról, hogy manipuláljanak titeket, és megadnák magukat annak, ami nyilvánvaló (mely végleges megfosztásuk), akár másrészről, Isten határozott, hogy itt az idő a cselekvésre erőteljesen, elmozdítani őket hatalmi székeikből és uralmukból, e három forgatókönyv közül bármelyiknél, Mi közbelépünk, és fel fogunk szabadítani titeket az iga alól, mely megtartott és rabszolgasorba döntött titeket túl régóta, ezredév óta.  

Ha egyszer birtokuktól megfosztották őket, és ismét szabadok vagytok, szabadokmegismerni az igazságot arról, akik valójában vagytok, szabadok, hogy átölelhessétek szomszédjaitokat, családotokat, barátaitokat, kollégáitokat, abbéli félelem nélkül, hogy munkát kell keresnetek, anélkül, hogy félnétek a hónap végétől, vagy attól, hogy a bank elviheti házatokat, vagy autótokat; ha egyszer ez a pillanat elérkezik, akkor fel fogjuk fedni magunkat nyíltan nektek, anélkül a szükség nélkül, hogy szórványosan feltűnjünk, gyorsan városaitok felett, anélkül, hogy fontolóra kellene venni cselekedeteink pro és kontra érveit, azért, hogy minden alkalommal nagyobb számú ember megértse, hogy nem ők az egyedüli intelligens lények a Világegyetemben.  

Mindig elképesztett minket, hogy emberiségetek közt az intelligens emberek azt gondolhatták, hogy e hatalmas Világegyetem egyetlen lakosai, tekintetbe véve roppant méretét, és bolygótok kicsinységét, dacára a Világegyetemetekben tartózkodó égitestek billióinak. Műholdjaitok csillag képeket küldenek arról, hogy milyen hatalmas csupán a ti helyi Világegyetemetek, és még ezután is, sok ember hiszi azt, hogy az intelligens lények létezése a Kozmosz más helyein "nagyon valószínűtlen". Jobban kedveljük nem észrevételezni a legkiválóbb tudósaitok egyikének komikus megjegyzését, tekintettel arra, hogy a mi létezésünk mit jelentene biztonságotokra.  

Az ilyen típusú észrevételeket csupán a félelem idézi elő, az ismeretlentől való félelem, és nem a jól átgondolt és mély elmélkedés eredményei. A jelen kor szépsége, a pillanat, hogy mi mindnyájan itt vagyunk most, létezésünk ténye, és a tényállás, hogy mindig elkísértek titeket, leállítja, hogy egy ismeretlen téma vagyunk, amely az Első Kapcsolatunk megjelenésének [manifesztálásának] pillanata lesz.  

Valójában, bizonyos névtelen hatalmi körök által gyakorolt befolyás lerombolását követően lesz az a kor, mely általatok - és általunk! - oly áhított, hiszen a káprázat fátyla, mely rászedett titeket, eltűnik, azért, hogy mi mindnyájan elkezdhessük közös sétánkat az ugráshoz, melyet mindnyájatok meg fog tenni, az ember felebarát világainak lényeivel együtt.  

Készen álltok a találkozásunkra, és az azutáni felszabadulásotokra? Akkor ne háborogjatok, mert a változás nagy pillanata lehet -  épp most!  

Üdvözlet az Alfa űrhajóról, annak legénységének tagjaitól és Sohin parancsnoktól.

Béke és Szeretet

Forrás: Sohin parancsnok

Csatorna: Kris Won

Magyar fordítás: Clarissa - Dimenziók .... avagy a Fény útjaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alpha Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.