Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 maart 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 maart 2016

Mike Quinsey

De gebeurtenissen die de loop van de Menselijke evolutie van richting doen veranderen vorderen gestaag, en zijn jullie verzekering dat Disclosure plaats zal vinden. Vele, vele zielen werken voor het Licht, en hebben de kracht de inmenging van de duistere garde te weerstaan. Het duister probeert nog steeds haar voordeel te halen uit de op handen zijnde veranderingen, maar het Licht is sterk en blijft in positie. Het Licht zal zelfs nog krachtiger worden aangezien meer zielen voor de waarheid ontwaken. Daarom kan gesteld worden dat alles naar tevredenheid vordert en aan de verwachtingen zal voldoen. Het moment van deze gebeurtenissen is altijd onzeker, maar het volstaat te zeggen dat het uiteindelijke resultaat Ascentie zal zijn. Ongeacht hoe de gebeurtenissen verlopen, jullie succes is verzekerd.

Er is zoveel gaande dat jullie het bijna onmogelijk zullen vinden om alles bij te houden, en het zal ervoor zorgen dat jullie je snel voorbereiden om je plaats als geascendeerd wezen in te nemen. Op het niveau waar alles zich in het Nu bevindt zou het kunnen lijken dat Ascentie reeds heeft plaatsgevonden. Op jullie trillingsniveau voltrekken de gebeurtenissen zich echter in een volgorde die onderworpen is aan jullie vrije wil. Hierdoor kunnen precieze voorspellingen moeilijk worden gedaan, maar het kan worden gesteld dat jullie Ascentie verzekerd is. Sinds geruime tijd hebben jullie glimpen kunnen opvangen van de toekomst die jullie te wachten staat, en deze is gevuld met beloften die jullie naar het Nieuwe Tijdperk zullen opheffen. Zoals jullie je binnenkort zullen beginnen te realiseren, zal het jullie met hoge snelheid in de hogere dimensies opstuwen. Jullie zullen op een niveau bestaan waar alles uit Licht bestaat en Universele Liefde overvloedig aanwezig is.

Op dit moment weten weinigen van jullie waar je vandaan gekomen bent maar te zijner tijd zullen jullie de waarheid ontdekken. Jullie zullen de vriendschap met jullie “familie”, die geduldig heeft afgewacht totdat jullie bewustzijnsniveaus weer waren teruggekeerd, hernieuwen. Herenigingen zullen vreugdevolle gebeurtenissen zijn waarin jullie opnieuw je Liefde en Licht met alle andere zielen zullen delen. Als jullie dat wensen zal het voor jullie niet nodig zijn terug te keren naar de lagere niveaus, alhoewel sommigen dat zullen doen om anderen van dienst te zijn. Liever dan op jullie thuisplaneet te blijven, zouden jullie er voor kunnen kiezen om je bij gelijkgestemde zielen te voegen en als groep te handelen. Je zult wat betreft je volgende richting van actie kunnen kiezen ten behoeve van je verdere ontwikkeling. Dit stopt nooit, totdat je eindelijk volledige perfectie hebt bereikt en naar de staat van Godheid terugkeert. Jullie zijn echter nog maar net aan je reis begonnen en jullie zullen nog van vele prachtige en bevredigende ervaringen kunnen genieten.

Vele zielen zullen vast blijven zitten in hun overtuigingen, zodanig dat ze zullen weigeren een bredere visie van wat nodig is om zich te kunnen ontwikkelen, te accepteren. Om in een dergelijke tijd op Aarde aanwezig te zijn, houdt echter in dat ze niet volledig kunnen negeren wat er gaande is en hun ervaringen zullen de basis vormen voor nieuwe inzichten. Hulp is altijd beschikbaar voor degenen die meer tijd nodig hebben om te groeien en ze zullen op hun pad begeleid worden om vooruitgang te garanderen. Omdat alles zich in het “Nu” bevindt, hebben dergelijke zielen alle tijd die ze nodig hebben om vooruit te komen, aangezien het onmogelijk is om tot stilstand te komen en uiteindelijk zal hun bewustzijn groeien. Er valt echter geen winst te behalen uit het proberen de waarheid aan iemand op te dringen, omdat dit het tegengestelde effect kan hebben van wat wordt verwacht.

Op de hogere niveaus wordt veel gedaan om de mensen die posities van macht en autoriteit bekleden te beïnvloeden, zodat beslissingen die namens jullie worden genomen jullie vooruit helpen. Momenteel blijken inspanningen om landen samen te brengen in een wederzijdse overeenkomst voor veranderingen succesvol te zijn. Dit betekent dat het mogelijk is om ze te beginnen en dat het zal leiden tot een ‘Revaluatie van Valuta’. Dit zijn moeilijke wijzigingen om aan te brengen, maar de betrokkenen kunnen de voordelen zien, zelfs wanneer hun eigen valuta gedevalueerd zouden kunnen worden. Het nieuwe systeem zal ervoor zorgen dat iedereen van een eerlijk systeem van monetaire uitwisseling kan profiteren. Uiteindelijk zullen jullie een stadium bereiken waar geen geld meer nodig zal zijn, maar dat zal nog ver weg zijn, dus het is niet nodig je druk te maken over de consequenties.

Veel gewenste veranderingen wachten op hun introductie en de acties van de duistere garde hebben niet voorkomen dat er vooruitgang wordt geboekt. In feite hebben de vertragingen meer tijd opgeleverd voor degenen die nieuwe innovaties onderzoeken, en nu zijn er verschillende opties waar er eerder maar één was. Er zal geen tijd worden verspild op het moment dat de veranderingen eenmaal zonder bemoeienis kunnen worden geïntroduceerd. Uit noodzaak zullen sommige langzamer worden geïntroduceerd om er voor te zorgen dat ze geen complicaties veroorzaken. Andere zullen, met de hulp van onze buitenaardse vrienden, sneller plaatsvinden. Wees ervan verzekerd dat plannen klaar staan om te worden geactiveerd zodra het veilig is dit te doen.

Zoals jullie je nu kunnen hebben gerealiseerd zijn veel van de schepen die jullie in je hemel zien die, welke lange tijd door de duistere garde werden ontwikkeld. Die van het Licht, die van de Galactische troepen zijn, blijven gewoonlijk uit het zicht, aangezien zij confrontatie vermijden vanwege hun vreedzame bedoelingen. Ze zouden anders meer dan in staat zijn geweest zichzelf te verdedigen. Er bestaat rond jullie Aarde wat een ‘no –go’ gebied genoemd kan worden, maar dat levert geen problemen op voor gevorderde beschavingen die veel geavanceerdere technologieën bezitten. Er komt een tijd, niet heel ver weg, waar alle wapens inoperabel zullen worden gemaakt. Laat jezelf dus niet bang maken door wat jullie over de duistere garde te weten komen. Ze staan onder permanent toezicht en hun activiteiten worden volledig gevolgd.

Er vinden op Aarde veranderingen plaats die onvermijdelijk moeilijkheden veroorzaken, maar deze zullen van korte duur zijn. Nadat jullie eenmaal de aard van de veranderingen begrijpen, zullen jullie meer dan blij zijn met de uitkomst. Het leven zal zoveel makkelijker worden en de dagen van ‘gebrek’ zullen spoedig voorbij zijn. Al enige tijd wordt jullie een idee gegeven van de aard van de komende veranderingen, maar ze zullen ongetwijfeld jullie verwachtingen ver overtreffen. Niemand zal erop achteruit gaan en jullie hebben alles te winnen. De plannen voor jullie verheffing zijn al geruime tijd klaar en kunnen nu in gang worden gezet.

De uiterlijke gebeurtenissen kunnen soms chaotisch lijken, maar alles valt geleidelijk aan op zijn plek, zoals is aangegeven in recente berichten. Vele zielen zijn nog betrokken bij karmische situaties, en verlies van levens zal nog steeds plaatsvinden, maar zo slecht als het voor jullie kan lijken geeft het wel de gelegenheid om karmische zaken uit te werken. Het is allemaal onderdeel van evolutie en noodzakelijke ervaringen wanneer dergelijke zielen door willen zich voortdurend te verheffen. Je dient uitstaand karma simpelweg weg te werken door elke gelegenheid om vooruit te gaan te aanvaarden. Zoals met vele aspecten van jullie leven worden jullie altijd begeleid door hogere zielen die jullie door je ervaringen heen gidsen.

Er is niets nieuws in het Universum, en jullie trekken oplossingen voor jullie problemen en behoeften aan die goed zijn uitgeprobeerd en beproefd. Jullie trekken de antwoorden aan door jullie gedachten en handelingen, dat is waarom wanneer een aantal mensen antwoorden zoeken op dezelfde problemen ze deze ongeveer tegelijkertijd vinden. Dit is een ander voorbeeld van de hulp die jullie gegeven wordt.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!