Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 juni 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 juni 2017

Mike Quinsey

Ascentie staat vast en de tijdlijn is sterk genoeg om het tot voltooiing te brengen. Het jaar 2024 blijft het jaar waarin het gepland staat om te gebeuren, wanneer er zich echter redenen aan dienen om dit aan te moeten passen, kan het ook 2025 worden. Ik zeg dit alleen maar om jullie op een dergelijke mogelijkheid voor te bereiden. Een grote gebeurtenis staat nog zeer waarschijnlijk voor het einde van dit jaar te gebeuren en het houdt bijna zeker verband met de komende veranderingen. Naarmate de tijd verstrijkt verliest het duister steeds verder haar vermogen om te bepalen hoe deze aflopende periode zal uitpakken en zij zullen lange tijd voordat de belangrijke veranderingen plaatsvinden het toneel hebben verlaten. Voorlopig zal het merendeel van de activiteiten buiten jullie gezichtsveld plaatsvinden, maar wanneer het veilig genoeg is zullen de zaken beginnen naar buiten te komen. Jullie zullen dan van de vieringen en vreugde kunnen genieten die op dat moment over de Aarde zullen neerdalen.

De trillingen van jullie Aarde zijn de laagste binnen jullie Zonnestelsel, en dat is de reden waarom het voor degenen onder jullie die je trilling naar een hoger niveau brengen zwaar en oncomfortabel aanvoelt. De zaken veranderen echter steeds verder, de trillingen nemen toe en jullie zullen ontdekken dat terwijl jullie je energie inzetten om jezelf te verheffen, dit geleidelijk aan subtiele veranderingen in jezelf tot stand brengt. Echter sommige zijn het directe gevolg van natuurlijke progressie en een kwantumsprong voorwaarts zal zich aandienen wanneer vrije energie werkelijk post vat. Uit noodzaak zal het eerst aan diegenen worden gegeven die het meest armlastig zijn voordat het op een meer algemene manier zal worden ingezet. Het zal de grootste vooruitgang betekenen die jullie ooit hebben ontvangen en deze zal de manier waarop het leven functioneert volledig veranderen. Het zal tevens armoede in belangrijke mate verlichten en de kostbare bronnen van de Aarde voor verdere vernieling en plundering behoeden.

Veel van de geheime activiteiten op Aarde vinden nog steeds buiten jullie gezichtsveld plaats en als je naar de toekomst kijkt zal er, terwijl jullie evolueren, een grotere tendens zijn om ondergronds te gaan waar het over het algemeen veiliger is dan aan de oppervlakte. De Aardkorst is meerdere honderden meters dik en wordt op lagere niveaus bezet door niet-menselijke Wezens. Sommigen zijn al sinds honderden jaren op Aarde, maar jullie dienen te beseffen dat de meer gevorderden hoogstwaarschijnlijk ook honderden jaren leven. De lensverwachting van de Mens neemt geleidelijk aan toe; dit is nu al geruime tijd gaande en wanneer de trillingen zelfs nog hoger worden zal het verouderingsproces van de mens op een punt belanden waar het drastisch zal afnemen om uiteindelijk te stoppen zodat jullie op een volwassen, maar jeugdige leeftijd zullen bestaan. De kracht van gedachten wordt dan de manier waarop je je presenteert zoals je dat wenst.

Dit zijn tijden waarin jullie een open mind dienen te bewaren, aangezien er zo veel op het punt staat te worden onthuld dat jullie zal laten zien dat jullie vele jaren lang werden misleid en bedrogen. Het is niet ver bezijden de waarheid om te stellen dat er niets werkelijk zo is zoals jullie is doen geloven. Dit hangt echter af van welke bron je ideeën afkomstig zijn. Sommigen staan dichter bij de waarheid dan anderen en alles in beschouwing nemend bevat het Boeddhisme meer waarheid dan de meeste bronnen. Echter diegenen onder jullie die hun intuïtie hebben ontwikkeld staan vaak dichter bij de waarheid dan anderen. Als het goed voelt dan is het dat waarschijnlijk ook, maar ga als dat mogelijk is altijd op zoek naar bevestiging vanuit andere bronnen.

Het is duidelijk dat sommige overtuigingen meer misleidend zijn dan andere en het dient te worden gezegd dat binnen het Christendom twee ideeën bestaan die de evolutie absoluut tegenwerken. Het eerste is waar jullie wordt verteld dat wanneer je sterft je gaat ´slapen’ tot het moment waarop je weer ontwaakt. Dit ligt buitengewoon ver van de waarheid verwijderd, omdat je wanneer de dood intreedt, je fysieke lichaam verlaat en onmiddellijk je etherische lichaam binnengaat dat een exacte versie is van je fysieke lichaam. Het is perfect en vrij van iedere beschadiging of defect dat je oude lichaam mag hebben gehad en het reageert op de kracht van je gedachten. Wanneer je bij de dood op hoge leeftijd bent, kun je jezelf wanneer je dat wenst in een jongere versie van jezelf “denken”. Wel is het zo dat je karma met je meedraagt en dat je te zijner tijd dingen goed zal moeten maken.

De tweede misleidende overtuiging is dat je in zonde geboren bent en dit je hele leven met je meedraagt. Je kunt je karma echter op elk moment inlossen en een periode van harmonie en evenwicht betreden. Je bent zeker niet verantwoordelijk voor de zonden van je Vader, en elke disbalans die aan jou wordt doorgegeven heeft te maken met de erbij betrokken genetica, oftewel oud karma. Het is mogelijk dat je ervoor hebt gekozen je eigen ervaringen uit te vergroten om je evolutie vooruit te helpen.

Onthoud dat elke ervaring waarde heeft en zorg ervoor dat je de lessen kunt leren die jouw kant op komen, aangezien deze t.b.v. jouw vooruitgang zullen zijn. Als je er aanvankelijk niet in slaagt je karmische lessen eigen te maken, zul je altijd meer kansen geboden krijgen om dit te doen. Het belangrijke punt voor iedere ziel is begrijpen dat niets zonder goede reden gebeurt, hoewel jouw rol er soms een kan zijn om deel uit te maken van ervaringen ten gunste van andere zielen. Alle zielen bevinden zich in een leercurve, en in deze eindtijden is het essentieel dat je nota neemt van hetgeen er op je af komt en ernaar te handelen. Het kan allemaal heel ingewikkeld klinken, maar je staat niet alleen om de uitdagingen onder ogen te zien en je Gidsen staan altijd “tot je dienst”. Zij kennen je beter dan jij jezelf kent, dus zij zijn het best toegerust om je van advies te dienen.

Het jaar 2024 is nog steeds de verwachte tijd voor Ascentie, en alhoewel het dan nog ver weg mag klinken, gaat de tijd zo snel dat het helemaal niet lang lijkt. Dus is het het beste om vooruit te kijken naar wat je beschouwde als je meest waarschijnlijke pad naar ascentie, en te plannen hoe je je op de veranderingen gaat voorbereiden. Terwijl de trillingen zaken op Aarde verheffen zal het veel makkelijker worden om met het soort problemen die nu voor je bestaan om te gaan. Vrede zal evidenter beginnen te worden als landen hun rug toekeren naar oorlogszuchtige handelingen ten gunste van bewegingen richting totale vrede. Het zal komen en moet komen, aangezien er heel spoedig geen plaats meer zal zijn voor dergelijke negatieve energieën die tot oorlogszuchtige handelingen leiden. Er zijn al stappen gezet om wereldvrede tot stand te brengen, en vele landen hebben zich aangesloten bij de beweging die dit verwezenlijkt. Wat een grote opluchting zal dat zijn voor alle mensen op jullie wereld, als ze weten dat ze zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen in de wetenschap dat er blijvende vrede is gekomen.

Onthoud, zoals jullie al is verteld, dat wanneer er beroering is, dit gewoonlijk een middel tot een doel is, aangezien de oude manier van bestaan niet langer aanvaardbaar is en dient te verdwijnen. Vele zaken staan al klaar om jullie dagelijks leven te vergemakkelijken en deze kunnen niet veel langer worden tegengehouden. Er worden positieve stappen gezet om de zaken zo snel als mogelijk te laten gebeuren, maar eerst dienen veel obstakels te worden opgeruimd. Er hangt ook veel af van het de juiste mensen aan de macht krijgen, en de noodzakelijke veranderingen vinden nu plaats en zullen dat blijven doen. Dit zal duidelijk worden door de aankondiging en introductie van het nieuwe Congres, dat nu in de coulissen wacht om op de juiste tijd tot stand te komen. Het is beslist zo dat ontwikkelde zielen al hard aan het werk zijn om de zaken tot voltooiing te brengen, en zoals met veel van dit soort werk zullen jullie er niet veel over horen totdat de omstandigheden gunstiger zijn.

Deze Boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!