Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 februari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 februari 2017

Mike Quinsey

De veranderingen stomen voorwaarts en er wordt, letterlijk buiten jullie gezichtsveld, veel belangrijk werk gedaan omdat het gaat om bases die zich in Binnenaarde bevinden. Het heeft allemaal als doel de macht van het duister, dat jullie "gevangen" heeft gehouden, weg te nemen. Met moderne detectieapparatuur kan jullie ware geschiedenis worden ontrafeld en zal er geen sprake zijn van een doofpot, zoals dat in het verleden gebeurde. Er wordt beweerd dat zeer binnenkort veel van de details die verband houden met zeer oude ontdekkingen, onthuld zullen worden en publiek gemaakt. Het zal tenminste de laatste 50.000 jaar herschrijven en het werkelijke ontwikkelingstraject laten zien dat naar de Mens in haar huidige vorm heeft geleid. Er bestaat maar weinig zoals jullie is doen geloven en de waarheid zal als een frisse wind zijn die de Mensheid zonder omhaal omtrent haar werkelijke pad van evolutie zal informeren. De waarheid zal de meeste mensen opwinden, maar sommigen zullen bang blijven omtrent wat de veranderingen zullen veroorzaken dat hun "comfortzone" misschien in gevaar brengt. Wees ervan verzekerd dat de uiteindelijke uitkomst jullie snel zal verheffen en het zal duidelijk worden dat jullie toekomst veilig en uiterst welkom is. Denk eenvoudigweg eens aan wat er de afgelopen 150 jaar voor jullie verborgen kan zijn gehouden.

Het lijkt erop dat de cabal omver is gehaald, maar nu is ze waarschijnlijk, net als een gewond dier, het meest gevaarlijk. Het betekent echter dat haar controle danig gebroken is en dat de kansen zich tegen haar hebben gekeerd wat betreft een herstel. Het is evenzeer waarschijnlijk dat hun dromen in duigen zijn gevallen en het is slechts een kwestie van tijd voordat de wet hen heeft ingehaald. Het betekent dat de kans dat binnenkort de nieuwe Republiek kan worden uitgeroepen er goed voorstaat. Te zijner tijd zal dit leiden tot vrede op Aarde en een einde aan alle vijandelijkheden, aangezien degenen op de hogere plaatsen er niet meer zullen zijn om jullie leven te bepalen en degenen die hier een hand in hebben gehad zullen dan van de Aarde zijn verwijderd. Het duister weet dat ze de strijd heeft verloren en dat ze wordt ingesloten door de Lichtkrachten. Ze zullen zich echter nergens kunnen verbergen, zelfs niet in Binnenaarde.

Te lange tijd zijn jullie grootgebracht met het idee dat oorlog een natuurlijk deel van de evolutie uitmaakt en dat is misschien ook zo als jullie hen die streven naar macht toestaan om over anderen te heersen. Historisch gezien werd dit gevoed door hebzucht naar land en bezit van iemand anders. Maar in een wereld van overvloed worden gelijkheid en delen zelden als waardig gezien. Religie is tevens de oorzaak van de verdeeldheid van de mens en het feit dat de mensen tegen elkaar worden opgezet. Nu is het tijd om deze overtuigingen terzijde te schuiven en te accepteren dat er maar Eén God van Al Dat Is bestaat. Wees voorbereid en sta overal voor open, aangezien mensen die verandering niet kunnen accepteren zich waarschijnlijk alleen gelaten zullen voelen. Waarheid is Universeel en te zijner tijd zal het de enige uitleg zijn die is overgebleven en jullie kunnen erop rekenen dat het behoorlijk eenvoudig is en gebaseerd op Universele Liefde zoals dat onderwezen werd door Meesters zoals Jezus.

Velen van jullie beleven je laatste incarnatie op Aarde en zijn zich hier hoogstwaarschijnlijk van bewust. Jullie vormen op Aarde het Licht temidden van het duister en alleen jullie aanwezigheid draagt al bij aan de verlichting van anderen. Sommige zielen ontberen zo veel Licht dat ze niet in staat zijn het concept van Universele Liefde te bevatten, maar toch zullen ze zich kunnen verheffen wanneer ze beginnen te ontwaken. Geen enkele ziel is een verloren zaak, maar mocht dit zo zijn dan zouden ze weer worden opgenomen in de Godheid. Je kunt er vanuit gaan dat er in alle fasen van het leven vele Wezens van Licht zijn die hun tijd wijden aan het verheffen van vastgelopen zielen die verstoord zijn geraakt door de lagere trillingen en bijna volledige duisternis. Houd in gedachten dat wanneer je eenmaal de waarheid hebt geaccepteerd, je zult weten dat je verlicht bent, waar je in staat bent Liefde en Licht te sturen naar degenen die jou of je geliefden schade hebben berokkend of hebben bedreigd.

Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin dramatische veranderingen op Aarde plaats hebben gevonden en waarin alle zielen werden verlicht. Veranderingen die zo belangrijk zijn dat meer zielen zouden hebben gewenst bij de ervaring van de eindtijden aanwezig te zijn geweest. Jullie die nu aanwezig zijn en voor het Licht werken hebben echt een streepje voor, en zijn uitgekozen omdat jullie ervaring hebben en in staat zijn om je taken uit te voeren. Waar je ook bent, heeft je Licht een effect op andere zielen, en sommigen zijn zich zo van je energie bewust dat die hen verheft. Zolang je afstand kunt nemen van wat er om je heen gebeurt, kun je zogezegd in je eigen wereld van Licht leven, onaangedaan door wat er verder gebeurt. Dat stelt jullie in staat je Liefde en Licht volledig uit te drukken, wat maximaal ten goede komt aan iedereen om je heen. Zelfs degenen onder jullie die nog steeds bezig zijn hun trillingen te verhogen kunnen bijdragen aan de verheffing door je Licht te sturen naar waar je ook maar vindt dat het nodig is. Maak jezelf nooit wijs dat je zo weinig te bieden hebt dat het niets waard is, elke bijdrage telt en doet zeer waarschijnlijk veel meer goed dan je je voor kunt stellen.

Niet iedere toekomst van een ziel zal hetzelfde pad volgen, en veel hangt af van waar je op de evolutionaire ladder staat. Het is duidelijk dat niet elke ziel zich op hetzelfde niveau bevindt, en hoe hoger je komt, hoe meer dit verschilt. Het is zeer waarschijnlijk dat velen klaar zullen zijn om hun plaats in de 5de dimensie/dichtheid in te nemen en het is een niveau waar je een Lichtwezen bent met soortgelijke zielen. Sommigen sl groepen die dezelfde wens hebben voor bepaalde ervaringen, en vaak betreft het een Meester zijn voor degenen die zich ook op het Pad van Licht bevinden. Wanneer je eenmaal een Lichtwezen bent heb je een grote keuzevrijheid met betrekking tot waar je reizen je brengen. Er zijn onbegrensde mogelijkheden om wat je ook maar wilt te ervaren, zelfs als je zover wilt gaan om een heel ander leven in een andere uitdrukkingsvorm te ervaren. Sommige zielen zijn vanaf andere planeten naar de Aarde gekomen, en natuurlijk prefereren ze het om, wanneer hun leven eenmaal voorbij is, terug te keren naar hun eigen thuis. Het is voor velen van jullie, die zich geen zorgen zouden moeten maken over dergelijke veranderingen en die zich zouden moeten concentreren op meer onmiddellijke behoeften, echter veel te ver vooruitkijken.

Het zou duidelijk moeten zijn dat jullie niet je lichaam zijn, dat dit slechts een tijdelijke vorm is die geschikt is voor het Menselijk Ras. Mettertijd, door de kracht van gedachten en wanneer jullie je vibraties hebben verhoogd, zullen jullie kunnen kiezen welke vorm je aanneemt, of dat je alleen in je Lichtlichaam blijft. Dit is echter toekomstmuziek, en is zeker niet iets waarmee jullie je nu in gedachten bezig zouden moeten houden. Er is zoveel door jullie te leren omtrent je huidige belichaming, en als de tijd verstrijkt kunnen jullie er zeker van zijn dat vele gevorderde zielen die al op jullie Aarde zijn jullie zullen helpen bij wat jullie ook maar nodig hebben. Zeker nu leven jullie in een tijd waarin vele waarheden aan jullie bekend worden gemaakt. Tot nu toe werd er zo veel met opzet gedaan om de waarheid voor jullie te verbergen en om jullie feitelijk te misleiden. De grootste waarheid betreft jullie potentieel en hoe groots jullie werkelijk zijn, en toch liet men jullie je onbeduidend en onwaardig voelen. Jullie werd meer dan eens verteld dat jullie Goden in de maak zijn; het mag dan voor de meesten van jullie moeilijk te aanvaarden zijn, toch is het waar.

Ik laat jullie achter met de beste wensen voor jullie verlichting en stuur jullie liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verhelderen. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!