Home > > Sheldan Nidle - 24 mei 2016

Sheldan Nidle - 24 mei 2016

2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Jullie wereld bereidt zich snel voor op een verrassing die iedereen zal shockeren! Het Licht was gedwongen op het juiste tijdstip te wachten waarop ze in actie kon komen. Momenteel zijn het duister en haar belangrijkste handlangers, die geassocieerd zijn met het regime dat bekend staat als de USA Inc., een bepaalde speelruimte gegeven. Dit heeft hen in staat gesteld zich bezig te houden met enige volksverlakkerij op mondiale schaal. Het Licht is erop voorbereid een einde te maken aan dit vreemde gedeelte van jullie geschiedenis. Het duister gelooft dat het Licht niet in staat is het soort tegenaanval in gang te zetten dat nodig is om een snel einde te maken aan hun capriolen. Intussen is onze vloot door de Hemel opgedragen om juist dat te doen. In ons geval zal het heimelijk zijn en worden uitgevoerd door de gezamenlijke acties van een aantal bevriende militaire troepen. Deze gezamenlijke acties waren eerder in staat het bereik van de door het duister gesponsorde terroristische troepen te beperken. Het doel is om uiteindelijk die duistere elementen, die proberen de instabiliteit in sommige gebieden op jullie aardbol te handhaven, af te kappen en financieel te verzwakken. Intussen bereidt het Licht zich voor op de ingrepen die de USA en haar talloze bondgenoten eindelijk omver zullen halen.

De fondsen die zorgvuldig zijn veilig gesteld en op de juiste wijze geregistreerd zijn nu klaar om op het juiste moment aan jullie te worden uitgedeeld. Deze projecten duurden veel langer dan we aanvankelijk hebben geanticipeerd. De mate van duistere infiltratie van de banken en hun vele daarmee samenhangende elementen waren in feite veel groter dan door onze aardse bondgenoten eerst werd aangenomen. Desalniettemin zijn deze voormalige obstakels nu aangepakt en dit maakt het mogelijk om vele acties te ondernemen. Het is essentieel dat NESARA-bestuur wordt ingesteld en dat dit in staat is om de sterke bewaker te worden van een aantal belangrijke projecten. Het eerste is om de misbruikte en hogelijk gecorrumpeerde VS regering volledig te hervormen. Deze stille revolutie maakt een einde aan de kwaadaardige invloed van dit duistere bestuur om oorlog en conflicten op cruciale gebieden op jullie aardbol in stand te houden, namelijk het Midden Oosten en Latijns Amerika! We zijn dan eveneens in staat om mondiale stabiliteit en welvaart te introduceren. Hiermee gepaard gaat het einde aan de mondiale UFO doofpot. Dit zal ons in staat stellen rechtstreeks met jullie te spreken over eerste contact en ons mentorprogramma.

Het duister heeft lange tijd geloofd dat we niet helemaal begrepen hoe uitgebreid en diep de inprenting van de mensheid door de Anunnaki was vóór hun ondergang in de mid 90-er jaren. We werden door onze bondgenoten juist met betrekking tot deze punten geïnstrueerd voordat het Anchara Verdrag in de mid 90-er jaren plaatsvond. We wisten uit de eerste hand hoe diep hun propaganda in jullie psyche zat. Het eerste dat aan de orde was, was om met zowel de Hemel als onze nieuwe medewerkers te beginnen tegen te gaan wat duizenden jaren in elk hoofd en elke geest van pasgeborenen werd ingeprent. De nieuwe sterrenzaden die geboren werden loochenden langzamerhand deze duistere “normen”. Bovendien begonnen velen de mensheid te instrueren over wat deze kwaadaardige propaganda betekende en waarom het verkeerd was. Dit leidde tot een serie dappere rechtszaken en andere manieren om deze geaccumuleerde onzin te wijzigen en het te vervangen door een oprechter en levensvatbaarder realiteit. Het zijn deze buitengemene projecten die het jullie nu mogelijk maken de USA Inc. te vervangen en een nieuw financieel systeem te creëren dat hand in hand met jullie nieuwe welvaart kan werken.

Onze wens is zodoende een einde te maken aan een serie valse overtuigingen die het het duister en haar trawanten mogelijk hebben gemaakt om jullie bijna 13000 jaar lang te beheersen. De sleutel hiertoe is de enorme groei in jullie bewustzijn. Dit ene element stelde jullie meer in staat om het Licht en haar talloze acties om de macht van het duister en haar handlangers op dit oppervlakterijk te beëindigen, te steunen. Dit punt is de primaire actie geworden. Het NESARA-bestuur in staat stellen aan de macht te komen is waarlijk essentieel voor jullie succes. Voor deze zaak hebben we onze liaisons gestuurd om dagelijks met onze bondgenoten te overleggen en een gezamenlijk gesponsorde actie, die nu aan de uiterste rand van succes staat, samen te stellen. Een aantal acties vinden plaats die ons het zeer gewenste punt van uiteindelijk succes beloven. Het duister was een zeer ongrijpbare vijand. Het heeft vertragingen gecreëerd waarvan we eerder dachten dat die onmogelijk waren. Dit latente weerstandsvermogen is in onze strategie verwerkt. We zijn van plan binnenkort aan te kondigen dat we het hebben klaargespeeld. Met dat onder controle kunnen we dit rijk veilig stellen voor de zeer noodzakelijke lessen van jullie Opgestegen Meesters!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De wereld, zoals jullie die kennen, is aan het veranderen. Deze positieve transformatie is ontstaan door het grote aantal visualisaties die jullie samen met ons hebben gedaan. We zijn behoorlijk trots op de focus waar velen van jullie de laatste paar maanden aan hebben vastgehouden. Deze energieën laten zien wat de Hemel bij aanvang van dit hele proces, in de vroege 90-er jaren, voor ogen had. Jullie hebben je vermogens ontdekt en zetten ze in om ons gezamenlijke doel te dienen. In de afgelopen maand zijn veel méér mensen begonnen ditzelfde te doen. Deze gebeurtenissen laten echt zien hoe krachtig jullie bezig zijn te worden, aangezien jullie je vermogens inzetten en je best te doen deze schitterende meditaties werkelijkheid te laten worden. Ze helpen een ieder van ons Meesters enorm in het vergroten van de verandering die bezig is in deze werkelijkheid te ontstaan. Het duister heeft jullie eveneens gadegeslagen en realiseert zich meer en meer dat haar vele wensen nu buiten bereik liggen. Het einde van deze millennia is nu in zicht! Hosanna! Hosanna!

Eenieder van jullie is een vreugde voor onze collectieve harten. We realiseren ons hoever jullie in de afgelopen twee decennia gekomen zijn! Jullie zijn op weg naar succes dat in een terugkeer naar volledig bewustzijn zal resulteren. Dit proces heeft veel minder tijd in beslag genomen dan aanvankelijk door onze bondgenoten werd voorzien. Het is daarom verstandig om jullie over deze veranderingen te informeren en jullie te vragen door te gaan je naar binnen te keren, te focussen en visualisaties te gebruiken om jullie proces te versnellen. Jullie zijn, Geliefden, een schitterende groep mensen die nog maar net begint haar enorme potentieel te laten zien. De volgende belangrijkste veranderingsrondes door de Hemel zullen jullie mentale en emotionele vermogens verder vergroten. Zoals jullie weten is het hart een uitgebreid elektrisch centrum dat in veel gevallen met jullie hersenen concurreert. Dit proces zal doorgaan terwijl jullie aan de chakra’s van jullie hersenen en hart veranderingen ondergaan. Jullie zullen dan je nieuw gevonden potentieel kunnen vieren en je beter voorbereiden op de ontmoeting met jullie galactische mentoren.

Deze veranderingen zullen gecombineerd worden met nieuwe kennis die we voornemens zijn te delen. Lang geleden zorgde een serie wrede experimenten in Atlantis ervoor dat jullie voorouders plotseling stuurloos raakten door geheugenverlies. Alles dat jullie meenden te weten leek opeens buiten jullie bereik te liggen. Binnenkort zal onze taak zijn om jullie eraan te herinneren wat jullie voorouders zijn kwijtgeraakt en tevens jullie te laten zien hoe dit terug te krijgen is. Daarnaast is er ook nog het proces van de hereniging met jullie neven en nichten, de Agarthanen. Jullie zijn dichtbij een ontmoeting met hen en zullen met jullie mentoren en hemelse begeleiders Agartha bezoeken en jullie Kristallen Lichtkamers gebruiken om jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te vervolmaken. We kijken in vreugde uit naar dat jullie je bij ons voegen in een afsluitende conferentie om een nieuwe sterrennatie op te zetten en dat we gezamenlijk ons pad vervolgen met gewijde missies die aan ons allemaal gegeven zijn door de goddelijke gratie van de Hemel!

Vandaag vervolgden we ons verslag van wat er rondom deze aardbol gaande is. Er wordt veel vooruitgang geboekt in het organiseren van jullie voorspoed en NESARA-bestuur. We verwachten volledig dat deze komende tijd er één zal zijn waarin dat wat we jullie voorheen hebben verteld weerspiegeld zal worden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!