Home > > Matthew Ward - 3. februar, 2014

Matthew Ward - 3. februar, 2014

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Den flommen av takknemlighet som oppsto etter forrige budskap om ”apostelen Matteus” gav oss her god grunn til å feire. Til enhver tid ærer og respekterer vi en sjels rett til å tro det de ønsker, og vi blir veldig glade nå dette valget er å ta sannheten inn over seg. I langt større grad enn at våre ord forsikrer dere om at dere på sjelenivå vet hva som er sant og ikke, så er deres egne erfaringer det ugjendrivelige beviset på at deres sjels viten når frem til deres våkne bevissthet.

I enda større grad enn fjoråret, så vil det i dette Jordens første år i frihet fra det mørke sløret, med den innkommende energien samt den som bli generert på planeten i løpet av dette året, bli produsert lys i en slik overflod at sjeler kan gjøre et kjempesprang i bevisst og åndelig vekst, med eksponentiell effekt gjennom hele deres verden. Etter hvert som lyset øker, vil også vibrasjonsnivået øke på samme måte over alt i mineralriket, planteriket og dyreriket. Bevisstheten hos hver eneste form for liv på planeten vil fortsette å ekspandere nå mens Jorden stiger opp – det er kun menneskeheten blant hennes beboere som kan velge om de vil følge med denne strømmen som vekker oppløftelse eller å motsette seg den.

Splittelse og splittende holdninger til de mest alvorlige saker vil fortsette å påvirke deres verden inntil lyset blir så kraftig at ekstreme holdninger ikke lenger vil kunne hindre konstruktive steg mot fredelige løsninger. Rasjonelle drøftelser som er i gang, samt de som vil komme i gang, vil kunne kjøre seg fast fra tid til annen, men generelt sett vil de få større og større gjennomslagskraft; Og det dere kaller “sunt fornuft”, som fremdeles ikke er vanlig hos alle, vil etter hvert presse seg frem i situasjoner som i denne stund er fastlåste eller lett kan flamme opp i konflikt.

Det er en god del snakk om frykt for terrorisme i forbindelse med de olympiske lekene i Sochi, og det er helt unødvendig - frykt er alltid ikke bare unødvendig, men den virker stikk mot sin hensikt ved at den produserer negative energier som Jorden må streve for å kvitte seg med. Familien deres fra universet, i skip og på bakken, kommuniserer hele tiden om aktive eller potensielt ”eksplosive konfliktområder”, og i samsvar med Gaia’s ønsker, får de tillatelse til å hindre alvorlige terrorforsøk. Dersom terrorhandlinger i liten skala likevel resulterer i skade eller død så er det, som i alle andre tilfeller, fordi det henger sammen med den enkelte sjels sjelekontrakt.

Vi ønsker også å berolige dere med hensyn til situasjonen i atomkraftverket i Fukushima. Teknologien ombord i skip som omgir planeten reduserer i stor grad giftigheten i radioaktiv jord og vann, og de utrettelige mannskapene gjør alt som er mulig for å forhindre ytterligere skade på reaktorene som er skadd og i ferd med å falle fra hverandre. Det som skjer på dette kraftverket burde gi dere overbevisende argumenter for å få slutt på bruken av slik energi overalt på planeten, og dere kan gi Jorden enorm hjelp i hennes tilhelning ved å snu ryggen til kjernekraftenergi og fossile brennstoffer og vende dere mot fornybare energiressurser og fri energi.

Uvanlige stormer, rekordhøye og rekordlave temperaturer, flommer, tørke, skogbranner, jordskjelv og vulkanutbrudd renser Jordens indre, overflaten og atmosfæren for negative energier og vil etter hvert føre til et moderat klima over hele kloden.

Vi har også blitt bedt om å kommentere to store flekker på månen. Sannheten er at det er ingenting Luna – de omtalte flekkene er skyggebilder av store skip, som kan forsvinne og dukke opp igjen for å vise deres mobilitet. Det å greie å overbevise folk om, ikke bare at andre sivilisasjoner er i nærheten av dere, men at de er her i fredelige hensikter, samt å endre deres holdninger til dette faktum, er en nødvendig prosess for å forhindre massehysteri og psykiske sjokk.

Og så; forrige måneds budskap vekket langt mer respons og langt flere spørsmål enn noe annet budskap gjennom de ti årene de har vært tilgjengelige, og det er derfor høvelig at jeg nå snakker kun på mine egne vegne.

Først vil jeg takke dere på vegne av min mor – dette er første gangen leserne har sendt utelukkende positive reaksjoner, ikke så mye som en eneste en har vært negativt ladet. Jeg er ivrig etter å begynne å ta opp disse spørsmålene fordi svarene vil gi dere en mengde innsikt i livene deres og livet i universet. Så mange av dere kom med spørsmål om livet mitt i bibelsk tid, eller beslektede emner, som dere vil se har relevans for alle, at noen spørsmål vil bli behandlet her og resten i vårt neste budskap.

Dersom det ikke fant sted noe “siste måltid”, hva er da den Hellige Gral? Historien om det siste måltidet har inspirert enkeltmennesker til å lete etter kalken som inneholdt Jesu blod, et objekt som ble betraktet som det aller helligste og med større kraft enn av alt annet på Jorden. Det har aldri funnes noe slikt objekt, men det finnes i sannhet noe som er mer kraftfullt og mektig enn alt annet på Jorden: Den Hellige Gral er sjelen. Intet i universet er mektigere enn sjelenes kjærlighet-lys energi!

Jeg har aldri trodd at Jesus ville komme tilbake som den samme personen som han var for 2000 år siden, men har han reinkarnert på Jorden? Nei, men Jesus’ kjærlighet-lys essens er alltid på Jorden og over alt ellers i dette universet.

Fordi det tidløse, evige kontinuum, hvor mangfoldige multidimensjonale liv foregår på samme tid, hvor alt påvirker alt annet, er et tåkete konsept som er nesten umulig for dere å begripe, så er begrepet reinkarnasjon det nærmeste budbringere fra Lyset kunne bruke i forsøket på å beskrive en prosess slik at den passer inn med deres oppfatning av lineær tid. Men det er ikke slik at, for eksempel Albert Einstein, reinkarnerer som denne eller hin person, så jeg skal gjøre mitt beste for å forklare hvordan det i virkeligheten er.

Hver eneste en av talløse sjeler i hele kosmos er en unik, uavhengig, evig vesen som aldri kan ødelegges, som på samme tid er energetisk forbundet med alle andre. Hver eneste sjels Begynnelse var det øyeblikk Skaperen lot sitt kjærlighet-lys Selv flomme ut – det er det dere omtaler som “the Big Bang” – og alt som eksisterer er skapt i samarbeid med Skaperen, der hver sjel er medskaper og brukers Skaperens energi for å gi sine idéer bevegelse og form.

La oss tenke oss at Sjel A ønsker å inkarnere for første gang. Etter å ha lagt frem alle sine ideer og lagd en sjelekontrakt, så inngås det en avtale – vi kaller det en før-inkarnasjons overenskomst – med andre sjeler som ønsker å ta del i denne livssyklusen, dette livet. Deretter designer den og er med å skape en kropp for sin “person”*, som passer med det den ønsker å oppleve og erfare som dødelig vesen. Med dette blir Sjel A en kumulativ sjel samtidig som den beholder sitt unike evige selv, og den deler all sin viten med sjelen til den nye ”personen”. Sjel A får nå betegnelsen kumulativ fordi den initierte det fysiske livet til en annen sjel, men som dere vil se, så er dette starten på en kumulativ erfaringssamling.

La oss kalle denne første “personen” for Sjel B. Alle Sjel B’s karakteristika som den er utstyrt med av Sjel A, og alle opplevelser og erfaringer gjennom livet - intelligens, talenter, kroppsform og trekk, personlighet, idéer, relasjoner, utdannelse, vaner, planer, alt den greier å oppnå, skuffelser, hjertesår, gleder, tvil, tabber, interesser, frykt - blir lagret i Sjel A’s ”database” og etter hvert som Sjel B gjennomlever sine opplevelser og erfaringer, og blir alt dette også lagret i Sjel B når dens kropp dør.

Dersom Sjel A ønsker å begi seg ut i en nytt og annerledes fysisk liv, så går den gjennom den samme prosessen; nå har den ikke bare sin opprinnelige viten og kunnskap, men også alle erfaringene fra Sjel B’s liv, som den kan dele med sin ”person” nummer 2. Når Sjel B’s ønsker å sette sine egne idéer ut i livet, så lager også den en sjelekontrakt og så videre. På samme måte som Sjel A, fortsetter den å være sitt unike sjele-selv samtidig som den deler av sin kunnskap, fra sine personlige erfaringer og det som den Sjel A utrustet den med, da den var dennes første ”person”.

Sjel A og Sjel B får stadig mer erfaring, viten og visdom gjennom hver av sine påfølgende “personer”, som alle er unike, uavhengige, evige sjeler som aldri kan ødelegges; summen av dette hele er et kraftfelt av mange ulike, innbyrdes forbundne liv som stadig utvides med nye ”personer”, hvor enn de måtte befinne seg i universet. Sjeler velger innholdet og betingelsene i sine livskontrakter for å fylle ”hull” i eller for å styrke kumulative erfaringer for å skape balanse mellom alle disse livene; således er et kontinuerlig ekspanderende ”lagerhus” av bevissthet tilgjengelig for alle sjeler i denne slektslinjen.

Sjelelig utvikling kommer når “personene” bevisst begynner å tappe av dette lageret, så det handler ikke om å lære alt på nytt, men det er heller en prosess med selv-oppdagelse, å huskeigjen det som er kjent på sjelenivå helt fra Begynnelsen. Og akkurat som dere lever i dette nu, så gjør også alle disse vesenene dere tenker på som deres fortid eller fremtidige liv – dere selv og alle disse andre unike sjelene lever i NUET i det evige kontinuum.

Gjennom alt jeg har opplevd i mine liv i tredje dimensjons sivilisasjoner, vet jeg hvor vanskelig det er å prøve å forstå noe som det i bevisstheten ikke finnes noen referanseramme for, og det er ikke umulig at min forklaring kan ha skapt mer forvirring enn klarhet om multiple multidimensjonale liv.Så jeg ber dere; vit at alt det jeg har beskrevet ganske enkelt skjer og på guddommelig vis, hvilket dere en dag vil få se for dere selv- igjen!

Hvis Korsfestelsen og Oppstandelsen ikke skjedde, hva var det da i møtet med Jesus som gjorde at hans tilhengere så fryktløst og entusiastisk spredte hans budskap? Jeg kan bare si noe med sikkerhet ut fra egne opplevelser. Det var aldri noen frykt involvert, men det var i sannhet entusiasme fordi jeg kjente i mitt hjerte at Jesus alltid talte sannheten og gjorde det med kjærlighet; og som jeg nevnte i mitt forrige budskap, så hadde jeg rikelig med anledning til å fortelle folk om hans belæringer.Ut fra det jeg har lært – husketetter mitt liv i bibelsk tid, så er det den Katolske Kirkens uopphørlige markedsføring av sin egen versjon av Jesus’ liv, død og oppstandelse som er grunnen til at Kristendommen spredte seg i fjern og nær.

Kan du forklare hvorfor noen kanaler sier at korsfestelsen skjedde og andre sier at den ikke gjorde det? Jeg kan gi dere noen mulige årsaker til denne uoverensstemmelsen, og én er at korsfestelsen fant sted i en parallell verden. Individuelle mennesker sender ut energier i den retningen de selv vurderer å gå, og når de kommer til det punkt at de må ta en avgjørelse, så vil det bevisste selv gå i den valgte retningen. Men den sterke energien de investerte i den retningen de ikke gikk kan ikke stoppes - den fortsetter å strømme i sin retning og på sin ferd manifesterer den logiske situasjoner som er i samsvar med hva disse individene hadde vurdert å gjøre, før de tok sin beslutning.

Med hensyn til Jesus’ korsfestelse; etter hvert som Jesus’ tilhengere fortsatte å øke i antall, ble lederne i stat og kirke mer og mer bekymret for at hans læresetninger kunne bli en trussel mot deres grep på befolkningen. Noen av lederne mente det ville være best å beordre Jesus ut av landet for ikke å risikere å gjøre ham til martyr ved å drepe ham, mens andre ønsket å ta livet av ham. Således sendte de ut energi i begge disse retninger og energien som fokuserte på korsfestelse beveget seg videre mot dette resultatet i en parallell verden. Siden disse verdenene eksisterer i kontinuumet på samme måte som verdener hvor faktiske hendelser skjer, og fordi det ikke er noen merkelapper som skiller den ene fra den andre, er det noen kilder til kanalisert informasjon som kan hende rapporterer om ting som skjer i en parallell verden.

En annen mulighet er at et hologram av korsfestelsen og oppstandelsen, kanskje designet av Jesus og Maria eller andre av deres nærmeste, ble fremvist på Jorden. Denne grusomme formen for straff tilfredsstilte blodtørstigheten til mange som levde på den tiden, samtidig som oppstandelsen gav håp til dem som tørstet etter en lindring av livets harde kår.

Enda en mulighet har å gjøre med tankens kraft. Dersom kanalene –mottakerne er en mer presis beskrivelse fordi dere er alle kanaler for energi - har en usvikelig tro på at korsfestelsen og oppstandelsen skjedde, så vil deres tro kunne overstyre informasjonen i den sendingen de mottar. Tankens kraft påvirker enhver omstendighet i ens liv – det en person tror er hans eller hennes virkelighet, uansett hvor fjernt det kan være fra de reelle fakta.

Du sa at da du var apostelen Matteus så hadde du ikke bevisst kunnskap om andre ting du skrev om i det forrige budskapet. Hvorfor hadde du ikke det? Og hvordan fant du ut om det? La oss sammenlikne det jeg hadde bevisst kunnskap om i dét livet med alle minnene i deres egen hjernes minnebank – hvis alle disse minnene flommet frem i bevisstheten samtidig, så ville det overveldet dere fullstendig.Det ville vært det samme som om den kombinerte kunnskap fra alle mine ”personer” hadde flommet inn i min bevissthet den gangen.

Jeg – rettere sagt vi – har det man kunne kalle ”et stadig voksende referansebibliotek” hvor all informasjon er tilgjengelig når som helst dere velger å gå dit. Det å gjøre dette valget er den selv-oppdagelse jeg nevnte; å huske igjen det sjelen vet, og fordi hver oppdagelse kommer med en slik sterk følelse av ”å være riktig” uten den minste skygge av tvil, så vet dere med hele deres vesen at det er ubestridelig sant.

Selv om det er akkurat på samme måte for hver eneste person - at alle og enhver på sjelenivå har full kunnskap fra Begynnelsen - så er det likevel slik at denne erindringen kommer lettere til mennesker i avanserte sivilisasjoner og i åndelige verdener, hvor kroppene ikke er belemret med de lavere vibrasjoners tetthet og tyngde. Særlig i en sivilisasjon med tredje dimensjons bevissthetsnivå vil kroppenes tetthet blokkere for at en blir bevisst det sjelen vet.

Snakker du på vegne også av andre sjeler der du er stasjonert fordi de også er dine “personer”? Noen av de millioner av sjeler her er mine ”personer”, men de fleste er det ikke. Vår “link” til denne “stasjonen” er vårt utviklingsnivå. For noen år tilbake snakket jeg om dette i en av mine budskap:

“”Stasjonen” eller “her hvor vi er stasjonert” har ikke sammenheng med noe spesielt “sted” eller sivilisasjon, men mer om det nivået av åndelig utvikling en sjel har oppnådd, uavhengig av hvor i universet den har sitt opphav eller hvor mange livs erfaring den har. Når jeg snakker om “sjeler som er stasjonert her” så refererer jeg til en likemannsgruppe hvis åndelige klarhet har utviklet seg til den er helt og holdent i harmoni med den uforbeholdne kjærligheten og full bevissthet om at Alle ER Ett. Dette kunne kalles en “gruppe-bevissthet” eller “kollektive sjeler” fordi vi deler alt innsikt; men i en større sammenheng er det en sammensmeltning av alle de talløse ”personers” sjele-selv til en ”høyere sjel””. [19/20 januar 2009]

“Ansettelse i stillingen” er kanskje ikke det rette ordet for hvordan du ble talsperson for de andre sjelene der du befinner deg, men hvordan fikk du den posisjonen? Hvis en annen sjel der var talsperson, ville deres informasjon være eksakt lik din? ”Valg” er vel rettere å si enn ”ansettelse”, og det skjer ikke ved at man stemmer på ”kandidater”, men snarere en enstemmig tanke om at spesifikke sjeler er best egnet til å uttrykke visse aspekter ved gruppens samlede kunnskap.

Jeg er ikke den eneste som taler på vegne av oss alle. Det er kun til min mor at jeg transmitterer budskaper for denne gruppen. Andre sender sin informasjon til sine respektive mottakere. Utelukkende sannhet eksisterer på dette nivået, så det er aldri noen uenighet om hva noen av oss sender; vi sender imidlertid ikke nøyaktig den samme informasjonen. Dette er et spørsmål om forskjeller i våre kollektive erfaringer. For eksempel har mange av Kryon’s “personer” omfattende vitenskapelige erfaringer som mange andre “personer”, inkludert mine, i mindre grad har. En annen faktor er våre mottakeres vokabularer. Min mor har ingen utdannelse i vitenskapelige fag, så hun kjenner ikke de ordene jeg ville trenge for å snakke om ting på det vitenskapelige området.

Var det noen av de andre sjelene der du er nå som kjente deg da du var apostelen Matteus eller kjenner dere ikke hverandres “personer”? Vi kjenner til hverandres “personer” som er velkjente på en universell skala, og det er relativt få. Kollektivt sett er våre “personer” av et antall dere ikke kan fatte, i mange former og utseender, inkludert dyr, som for deres bevisste sinn er like vanskelig å forestille seg.

Noen sjeler her har hatt “personer” som levde på den tiden i deres historie, men de ville ha kjent meg bare dersom våre liv var nær i kontakt med hverandre. Mitt høyt verdsatte liv sammen med Jesus og mine gode opplevelser som lærer gjorde livet mitt som Matteus svært tilfredsstillende, men sett i sammenheng med de talløse andre liv i dette universet var det overhodet ikke noe spesielt ved det. Det ble kjent på Jorden først århundrer senere, da det ble blåst opp fullstendig ut av sine proporsjoner fordi nedtegnelser i mine journaler dannet grunnlaget for ”Apostelen Matteus”.

Imidlertid kan alle sjelene her og deres “personer” vite om det livet mitt på grunn av mitt budskap – informasjon som hvem som helst av oss sender ut blir del av vår kollektive kunnskap og tilføyes i det ”varehus av informasjon” som er tilgjengelig for alle våre slektslinjer. Men dette betyr ikke at mitt liv som Matteus i seg selv har noen større betydning enn tidligere – det som betyr noe er atsannheten om det nå er tilgjengelig i stedet for bare det som står i Bibelen. Effekten er den samme som når sannheten kommer frem om andre liv som har vært fremstilt på feilaktig vis, eller om dem som på urettferdig vis har blitt omtalt på negativt vis, og om dem hvis ondsinnete handlinger kommer frem i lyset.

Om jeg forteller dere en del om mine andre “personer”, ut over den “bibelske” Matteus, vil det besvare mange av lesernes øvrige spørsmål. Nei, summen av alle mine liv setter meg ikke i stand til bevisst eller på sjelsnivå å kjenne hver eneste begivenhet og hver eneste person på Jorden eller alt som tilhører deres fremtid. Som andre sjeler her ser jeg “det store bildet”, men ingen av oss kjenner alle detaljer om omstendighetene for hver sjel der. Det er det bare Gud som vet, fordi Haner dem alle, og Hans kunnskap vokser kontinuerlig med hver eneste en av det ubegrensete antall av forandringer som skjer uopphørlig.

Ikke desto mindre har vi andre kilder til informasjon ut over våre egne liv, og Gud er en av dem. Vi observerer også det momentum av potensial, eller potensielle sannsynligheter, som til enhver tid finnes i Jordens energifelt; vi kommuniserer med personer i Nirvana som overvåker planeten, sjeler på andre stasjoner som denne og medlemmer av avanserte sivilisasjoner; og vi kan få tilgang til Jordens kollektive bevissthet og universets massebevissthet.

Nåvel, som Erkeengelen Mikaels første “person” i dette universet, ble jeg “utrustet for”, kan man vel si, å bli født inn i en åndelig utviklet sivilisasjon, og den som ble valgt for meg lever i en utsøkt vakker vannverden i utkanten av Melkeveien lengst vekk fra dere. Et antall av mine “personer” levde på Jorden i løpet av de siste cirka 100.000 årene etter deres tidsmålestokk, men livene før dette, og mange i løpet av de nevnte årtusener, var på Sirius, i Pleiadene, eller i andre deler av denne galaksen og andre galakser.

Det å leve i antikken gav meg en mulighet til å få et glimt av de formative utviklingstrinn av paradiset Jorden, som da var kjent som Terra eller Shan, og til å bevitne Gaia’s stress gjennom de årtusenene hvor kroppen hennes styret ned fra sin opprinnelse i femte dimensjon og til slutt ble sittende nærmest bom fast i tredje dimensjon. Jeg bevitnet effekten av sterkere sivilisasjoners endringer av DNA’et til svakere sivilisasjoner helt til det bare var to DNA-strenger igjen, og jeg så Jordens urgamle befolkninger gå glipp av muligheten ved spesifikke stjerneposisjoner til å løfte seg ut av tredje dimensjon. Noen av mine “personer” levde på Jorden under disse lange mørke tidsaldre og en av dem var her den gang da alt liv gikk tapt da Gaia renset kroppen sin for all negativitet for å ikke dø. Jeg kjenner til disse æraene ikke bare fra mine egne ”personers” snevre perspektiver, men fordi denne informasjonen finnes i den universelle massebevisstheten. Dere har den samme informasjonen på sjelsnivå, og sannsynligvis inkluderer den noen, kanskje mange av deres tidligere liv.

Som en av designerne i det høyeste universelle råd når det gjelder den overordnete planen for Jordens Gyldne Tidsalder, kunne jeg gi dere førstehånds informasjon om den og jeg kan også fortelle dere at fordi en del sjeler nektet å holde sitt løfte om å slå seg sammen med Lysets styrker, så ble deres samfunns fremskritt mer enn et tiår forsinket. Dette rådet kjenner den sjelen som var Gaia’s valg med hensyn til å komme til Jorden og inkarnere som Barack Obama, og fordi vi har observert ham gjennom hans år her, vet vi at han aldri har vaklet i sin plikttroskap til å tjene lyset, og vi er kjent med hans mektige motstandere både i og utenfor regjeringen.

Noen av mine tidligere “personer” i innflytelsesrike posisjoner, for eksempel som leder av føderasjoner som assisterte sivilisasjoner som ønsket å stige opp og ut av mørket, oppnådde beundringsverdige mål; andre lyktes ikke. Noen av ”personene” var håndverkere, lovgivende jurister, rådgivere, medisinere, jordbruksarbeidere, administratorer, musikere, handelsmenn, lærere eller omreisende vareselgere med varierende grad av meningsfylt suksess. Andre hadde sin rolle i rekognoseringsflåter, og de svært få som var krigere gjorde det nødvendig med flere stille liv, inkludert noen med alvorlige mentale begrensninger, for å gjøre tilfriskning av den kumulative psyken mulig. Jeg har opplevd liv med full helse og lang levetid, lykkelige liv med min elskede familie, lojale venner, velstand og forehavender der jeg utmerket meg, så vel som svært korte liv, fengselstilværelse, den ytterste fattigdom, sykdom, svik, mislykkethet, ensomhet og isolasjon. Kort sagt en enorm variasjon av erfaringer over meget, meget lang tid, akkurat som dere har. Hvordan kan jeg vite det? Fordi dere leser dette budskapet. Dere følger deres intuisjon og søker etter åndelig opplysning og mer selv-oppdagelse.

Hver “person” er like høyt verdsatt av den kumulative sjelen, som ikke måler noen etter deres rikdom, makt eller berømmelse, men etter hvor nær de valgene deres frie vilje gjorde var i overensstemmelse med den sjelekontrakten dere hadde valgt for dere selv. Uansett hvor “personene” enn måtte befinne seg i universet, så er deres sjelekontrakter designet for å balansere deres kumulative erfaringer, fordi det å oppnå de høye vibrasjonene som finnes i balansen er målet for enhver sjel. Alle vi som er stasjonert her er lik dere og enhver annen sjel – vi er alle på våre respektive veier mot vår felles destinasjon; reintegrering med Gud; og Han har sagt at først når det skjer vil Han vite hva som deretter vil skje.

Vår uforbeholdne kjærlighet og beundring for deres tjeneste for Jorden og deres sjele-selv er for alltid med dere på deres videre reise.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

* Matthew bruker begrepet ”personage”. På norsk finner vi i noen sammenhenger det tilsvarende ordet ”personasje”, men dette er oftest blitt bruk i betydningen ”en merkelig person” så jeg fant det ikke tjenlig å oversette med ”personasje”. Personlighet kan heller ikke benyttes fordi det knyttes til egenskapene en person har. Jeg har derfor valgt å oversette det engelske begrepet ”personage” med ”person” satt i anførselstegn for å synliggjøre at det ikke er helt dekkende.Share |