Home > > Mike Quinsey - 25. november, 2016

Mike Quinsey - 25. november, 2016

Mike Quinsey

De mørke Sjelene og deres lojale grupper har foreslått å iverksette et siste, stor forsøk på å gjenvinne det de har tapt, gjennom å iscenesette et ekstraterrestrielt angrep på dere. Det ville virke realistisk og dere ville få inntrykk av at det er romskip og romvesener som likner nøyaktig på dem dere er vant med å bli «presentert» med. Noen av skipene ville være kun hologrammer, men se helt normale ut. Dere blir derfor advart om de mørkes hensikter slik at frykten kan reduseres vesentlig eller eliminert i så stor grad som mulig. Målet med en slik iscenesettelse er å skape frykt og det ville være hva dere kunne kalle et «siste, desperate terningkast», men det ville lett kunne narre dem som er uforberedt eller dårlig informert. Dersom det noensinne skulle bli noe av, så vit at dere som vet hva det dreier seg om, kan være til uvurderlig hjelp for Menneskeheten ved å hjelpe med å forhindre massehysteri.

Dere kan imidlertid være helt trygge på at ingen aksjoner vil bli tillatt å komme ut av kontroll og at Lysets Styrker står klare til å gripe inn hvis det skulle bli behov, men av karmiske årsaker kan de ikke gripe direkte inn i slike hendelser for å forhindre at de skjer. Det vil i så fall bli den eneste gangen dere ville stå overfor en slik situasjon. Det ville bli en enorm oppvåkningssignal for dem som uten å egentlig forstå det, har gitt fra seg sin frihet og således gitt de mørke Sjelene frie hender til å gjennomføre sin plan om verdensherredømme.

På sikt vil ting utvikle seg slik dere har blitt informert om tidligere, så husk på at Lyset vil alltid seire over de mørke Sjelene. Selv i dette øyeblikket er de i ferd med å bli fjernet og plassert på et sted hvor de ikke kan skade dere. Kampen mellom de mørke og Lyset om kontroll over Jorden er skjebnebestemt til å bli brakt til ende ganske snart. Det endelige resultatet har alltid vært lett å forutsi, selv om de mørke Sjelene til tider har syntes å være på vei opp. Imidlertid kan ikke ting tas som en selvfølge og det er nødvendig at de som er av Lyset holder fokus på det ønskede sluttresultatet.

Dere har mange hjelpere omkring dere i tillegg til deres personlige Veiledere, så selv om dere kanskje ikke er klar over deres nærvær, så vet de mye om dere og vil sikre at dere holder dere til deres livsplan. Når dere tilbringer tid i meditasjon eller bønn, kan de komme dere nær og plante idéer i hodet deres. Mye av det arbeidet dere gjør blir utført mens dere er «ute av kroppen» når dere er i dyp søvn. Det kan hende dere husker fragmenter av det dere har opplevd, men som regel kan dere ikke greie å huske detaljer. Dere kan for eksempel møte andre Vesener av Lyset og tilrettelegge for aspekter av arbeidet deres på forhånd. Til tider kan det synes som om dere kjemper en ensom kamp, men dere kan være trygge på at dette er langt fra sannheten.

Dere deltar i en del av historien som ofte vil bli sett på som et vesentlig vendepunkt i Menneskehetens ferd på veien tilbake til Lyset. Dette storslagne eksperimentet begynte for mange tusen år siden og dere har med sikkerhet hatt mange, mange liv på Jorden. I sammenheng med Oppstigningen som skal skje i livet til de fleste av dere, så er det mange andre sjeler som følger nøye med på hvordan det går med dere, slik at alt dere opplever kan komme til nytte for andre som kommer etter dere. Det ser kanskje ikke ut som dere alle er mektige sjeler, men dette er fordi den våkne bevisstheten deres er begrenset til det dere har opplevd på Jorden. Dere har liten eller ingen erindring om deres sanne selv og dette er arrangert slik med hensikt, for at dere skal kunne konsentrere dere fullt ut om deres evolusjon. Ellers hadde det vært lett for dere å bli distrahert vekk fra livsplanen deres.

Ingen ting som har betydning for livet deres skjer tilfeldig, så dere kan være trygge på at selv om dere har fri vilje, så vil dere alltid føle indre impulser til å følge den utviklingsvei dere planla før dere inkarnerte. Til og med hendelser som dere hadde foretrukket å ikke oppleve, er del av livsplanen deres, hvilket dere vil finne ut når dere vender tilbake til de høyere dimensjoner og analyserer livet deres på Jorden. Normalt vil dere bli tiltrukket av folk som har en energi som likner på deres egen, men når det er meningen, av karmiske årsaker, at dere møter et menneske som skal spille en rolle i livet deres, så kan denne personen ha vibrasjoner som er helt ulike deres egne. Dette hender ofte når par blir bragt sammen og det synes å være en energi involvert, som det virker umulig å slippe unna, i deres tiltrekning til hverandre. Selv om dere gjør en feil i en slik sammenheng og et forhold ikke er ment å være, så vil forbindelsen ikke vare lenge, men likevel er det ingen opplevelser og erfaringer, uansett deres karakter, som ikke vil gagne deres liv.

Dere burde vite nå at ikke alle situasjoner er slik de ser ut til og at de noen ganger blir brukt for å bidra til å skape noe helt annet. For eksempel skjedde Trumps valgkampseier for å forhindre Hillary Clinton å vinne, til tross for at all triksingen med valgkampresultatene var ment å gå i hennes favør. Det er derfor ventet at Trump vil trekke seg ganske snart og at Paul Ryan, som er republikanernes utøvende leder, vil ta plassen som interims-president inntil nye valg kan avholdes, og det er ikke usannsynlig at han da vil bli den som vinner valget. Dette burde fortelle med all tydelighet at dere ikke kjemper en ensom kamp mot de mørke Sjelene. Så uansett hva som skjer, vit at det endelige resultatet vil sikre at Lyset vinner.

En nøkkelfaktor i det som for tiden finner sted er Moder Jords egne behov for at hun skal være klar til Oppstigningen, for det er overhodet ikke på tale at forandringene kan droppes eller utsettes. I en kosmisk sammenheng må visse ting skje presist på riktig tid, og for å si det slik – Moder Jord vil tvinge gjennom ting dersom det blir nødvendig. Dere skulle nå være i stand til å forstå hvorfor Oppstigningen med sikkerhet vil skje. Dere burde nå ha tilstrekkelig informasjon til å forstå hva som ligger foran dere, selv om et eksakt tidskjema er vanskelig å forutsi. Dere vil føle stor lettelse og føle dere mye roligere så snart de mørke Sjelene ikke lenger er i stand til å blande seg opp i deres evolusjon. Dette vil gjøre at så mye som har stått på vent, kan settes i gang uten flere forsinkelser.

Til tross for det generelle inntrykket av hva som skjer på Jorden for tiden, så skrider alt frem helt etter planen. Det er ingen grunn til å huse noen tvil om det og vit at alle de høyere maktene vil sørge for at de kommende begivenhetene vil forløpe med så få problemer som overhodet mulig. Imidlertid er det forståelig at Moder Jord vil «ryste» enkelte områder ettersom også hun forbereder seg til Oppstigningen. En del store forandringer er uunngåelig, og faktisk helt nødvendige, for å gjøre den Nye Jorden til virkelighet. Deres ferd gjennom livene deres har vært lang og utfordrende, men dere vil ha lært mye som vil være av umåtelig verdi for dem som følger etter dere.

Hold blikket fokusert på veien fremover og vit at uansett hva dere måtte få inntrykk av, så går alt som det skal. Det dreier seg ikke bare om den kommende enden på deres opplevelser og erfaringer i 3D, men også om de mange som har fulgt utviklingen deres med stor interesse. Dere har lykkes der andre har feilet og fortjener all den applaus dere måtte møte på deres vei. Imidlertid er det ingen skam involvert i å måtte fortsette å erfare og lære i de lavere dimensjonene og dere vil i virkeligheten bare bli sterkere av det. Noen av dere vil melde dere frivillig til å vende tilbake til 3dje dimensjon for å hjelpe andre gjennom sin neste rekke av opplevelser og erfaringer. Dere vil finne at etter hvert som dere løfter dere opp gjennom vibrasjonene, så vil det å hjelpe andre bli målet for stadig flere sjeler.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |