Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28. mars, 2017Sheldan Nidle - 28. mars, 2017

Denne uken informerte den Galaktiske Føderasjonen at det var intet nytt å rapportere. Neste oppdatering vil komme 4. april, 2017


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.

Share |

Galactic Channelings

Create Your BadgeTsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.