Home > > Deklaracja Okupacji miasta Nowy Jork

Deklaracja Okupacji miasta Nowy Jork

#occupywallstreet

Jako, że zgromadziliśmy się razem w solidarności, aby wyrazić uczucia masowej niesprawiedliwości, nie wolno nam stracić z oczu tego, co zebrało nas tutaj razem. Piszemy o tym, aby wszyscy ludzie, którzy czują się pokrzywdzeni przez siły światowych korporacji mogli dowiedzieć się, że jesteśmy waszymi sprzymierzeńcami.
Jako zjednoczeni ludzie, potwierdzamy tę rzeczywistość, że:

  • przyszłość ludzkiej rasy wymaga współpracy jej członków,
  • nasz system musi chronić nasze prawa i z powodu korupcji tego systemu, do nas samych należy chronienie tych praw oraz praw naszych sąsiadów,
  • władza rządu demokratycznego pochodzi od ludzi, lecz korporacje, nie poszukują zgody na czerpanie bogactwa od ludzi i od planety Ziemi,
  • prawdziwa demokracja jest niedostępna, gdy proces tej demokracji jest wyznaczany przez siły ekonomiczne
Wychodzimy do was w czasie, gdy korporacje, które umieszczają zyski ponad ludzi, własny interes ponad sprawiedliwość i ciemiężenie ponad równouprawnienie, kierują naszymi rządami. Pokojowo zgromadziliśmy się tutaj, gdyż jest to naszym prawem, aby te fakty stały się powszechnie znane.

ONI przejęli nasze domy poprzez nielegalny proces egzekucji, pomimo tego, że nie posiadali oryginalnego zastawu hipotecznego.

ONI bezkarnie przyjęli ratunkową pomoc finansową od rządu na koszt podatników i kontynuują wypłacanie sobie niebotycznych premii.

ONI szerzą nierówność i dyskryminację w miejscach pracy opartą na wieku, kolorze skóry, płci, tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej.

ONI zatruli dostawy jedzenia poprzez zaniedbanie i wykończyli gospodarstwa rolne poprzez monopolizację.

ONI korzystają finansowo z tortur, uwiezienia i okrutnego traktowania niezliczonej ilości zwierząt i aktywnie ukrywają te praktyki.

ONI ciągłe usiłują obnażać pracowników z ich praw do negocjacji lepszej płacy i bezpieczniejszych warunków pracy.

ONI utrzymują studentów jako swoich zakładników poprzez dziesiątki tysięcy dolarów długu na edukację, która jest sama w sobie ludzkim prawem.

ONI konsekwentnie wysyłają swoje biznesy do innych krajów i używają tego jako ‚haczyka’ do obcinania płac i ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników w USA.

ONI wpływają na sądy, aby otrzymać takie same prawa jak ludzie, bez brania na siebie winy lub odpowiedzialności.

ONI wydają miliony dolarów na porady prawne, aby znaleźć sposoby na wydostanie się z kontraktów jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne.

ONI sprzedali naszą prywatność jak towar.

ONI używają wojsko i siły policyjne, aby zapobiec wolności prasy.

ONI z premedytacją odmówili wycofania wadliwych produktów zagrażających życiu na rzecz zysku.

ONI wyznaczają prawa ekonomiczne pomimo katastroficznych niepowodzeń, które ich prawa spowodowały.

ONI ofiarowują wielkie sumy pieniędzy dla polityków, którzy są odpowiedzialni za ich regulacje.

ONI kontynuują blokowanie alternatywnych źródeł energii, aby utrzymać nas zależnych od ropy naftowej.

ONI kontynuują blokowanie alternatywnych form lekarstw, które mogłyby ocalić ludzkie życie lub przynieść ulgę, aby ochraniać inwestycje, które już zamieniły się w znaczne zyski.

ONI celowo tuszują wycieki ropy naftowej, wypadki, fałszywą księgowość i biernych substancji w pogoni za zyskiem.

ONI z pełną premedytacją utrzymują ludzi fałszywie poinformowanych i zastraszonych poprzez kontrolowanie mass-mediów.

ONI zaakceptowali prywatne kontrakty na mordowanie więźniów, nawet jeśli istnieją poważne wątpliwości o ich winie.

ONI szerzą kolonializm w kraju rodzinnymi i za granicą.

ONI brali udział w torturowaniu i mordowaniu niewinnych cywilów za granicami państwa.

ONI kontynuują tworzenie broni masowej zagłady, aby otrzymywać kontrakty rządowe.


Do wszystkich ludzi na świecie:

MY, Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy Jork, okupujące Wall Street na Placu Wolności, ponaglamy abyscie wszyscy zdecydowanie wyrazili waszą moc.

Korzystajcie z waszych praw, aby gromadzić się pokojowo, okupujcie miejsca publiczne, twórzcie procesy adresujące nasze problemy i twórzcie na nie rozwiązania dostępne dla każdego.

Dla wszystkich społeczności, które podejmą działania i stworzą grupy ludzi w duchu bezpośredniej demokracji, oferujemy wsparcie w postaci dokumentacji i wszystkich zasobów, którymi dysponujemy.

Przyłącz się do nas – daj się usłyszeć.

*Te skargi, nie wyczerpują całości problemu.

Linki: Ten dokument został zaakceptowany przez Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy York 29 września 2011 roku.

http://nycga.cc/2011/09/30/declaration-of-the-occupation-of-new-york-city/
http://articlesofinterest-kelley.blogspot.com/2011/10/declaration-of-occupation-of-new-york.html

Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Krystal
8 październik 2011

United For Global Change on October 15Share |


Thrive