Home > > Matthew Ward January 15, 2011

Matthew Ward January 15, 2011

Strzelanina w Tucson, Arizona; masowe zgony ptaków i ryb; sztuczne preparowanie pogody; efekty działalności Wikileaks; sytuacja w Haiti; przesunięcie biegunów; klonowanie człowieka; kontrakty duszy; wielokrotne wcielenia; 2012/Złoty Wiek, nieporozumienia i rzeczywistość

1. Serdeczne pozdrowienia od wszystkich dusz na tej stacji, tu mówi Mateusz o wydarzeniach na świecie według obserwacji z naszego punktu widzenia. Zdecydowana większość próśb o nasze uwagi to dwie kwestie, które są wielkim problemem dla wielu, więc zacznijmy je omawiać.

2. Strzelanina w Tucson, Arizona została dokonana, jak oficjalnie doniesiono, przez niezrównoważonego psychicznie, młodego człowieka, który dokonał próby zabicia członkini Kongresu Giffords, i tak wielu jej zwolenników jak tylko mógł. Ale nie był to "bezsensowny akt", jak często opisywano. Zamachowiec działał pod wpływem procesu kontroli umysłu i wszyscy, którzy zostali zabici lub ranni, albo wypełniali swoje pierwotne kontrakty dusz, w których postanowili, aby uczestniczyć w zdarzeniu o "wyższym celu", lub po prostu, tuż przed strzelaniną, wprowadzili oni poprawki do swoich umów, aby włączyć ten incydent w takim samym celu – wypełnienia kontraktu duszy.

3. Na poziomie świadomości niewątpliwie było to traumatyczne wydarzenie dla rodzin tych, którzy zostali ranni, a tragiczne dla wszystkich, którzy kochali osoby, które zginęły. Na poziomie duszy, uczestnicy chętnie posłużyli swoim życiem, aby zwrócić uwagę na nieuchronne rezultaty wzrastającej jadowitości retoryki w społeczeństwie, które przyzwyczaiło się do tego rodzaju mowy, a także do przemocy. Ta wszechobecna indoktrynacja musiała być wyciągnięta na szczyt uwagi krajowej i międzynarodowej, aby okrzyki oburzenia o zakończenie przemocy mogły zmienić zbiorową świadomość waszej cywilizacji. Cywilizacja wasza w dużej części zaakceptowała taki rodzaj zachowania jako wrodzony aspekt ludzkiej natury.

4. Takie zachowanie NIE jest naturalnym elementem ludzkiej natury – jest to zachowanie wyuczone! Dusze składają się z czystego światła, które jest tym samym co miłość - najpotężniejsza siła we Wszechświecie. Przemoc, podziały i nienawiść są świadomie wprowadzane przez wiele czynników, które mają wpływ na życie na Ziemi. I to co wszystko składa się na zbiorową świadomość jest tym, co tworzy wasz świat. Niezbędne jest, aby wpływy te wyjawione zostały na światło dzienne, aby uzdrowienie i ujednolicony duch mógł być dziedzictwem nie tylko osób dotkniętych strzelaniną w Tucson, ale również wszystkich dusz, które przyczyniają się do oczyszczenia świata z ciemności. Kary, zemsty lub odwety nigdy nie przyniosą pokoju i harmonii - jedynie MIŁOŚĆ może zakończyć iluzję odrębności i pozwolić ponownie wprowadzić niemowlęcą niewinność i czystość do ludzkich serc I umysłów.

5. Istoty Światła w całym wszechświecie honorują dusze, które zgodziły się być "ofiarami" w Tucson. Ci, którzy zginęli zostali przywitani w Nirvanie z miłością i wdzięcznością. Intensywne światło jest przesyłane dla rodzin i przyjaciół w żałobie, a ci, którzy leczą swoje rany, mają anielskich pomocników wspierających zespoły medyczne. Jednak ani na chwilę nie bagatelizujcie wagi i mocy niezliczonych ilości modlitw i serdeczności w tych względach!

6. Zaadresowanie tego incydentu przez prezydenta USA, Baracka Obamy zostało przekazane do nas w Nirvanie przez monitory z Ziemi. My znamy duszę tego człowieka lepiej niż on sam. Bez swojej świadomości opuścił on chętnie swoją duchowo zaawansowaną cywilizację, aby służyć w awangardowej czołówce głównego planu Złotego Wieku. Jego słowa pochodziły z serca i duszy zgodne ze wszystkimi niebieskimi gospodarzami.

7. Chcielibyśmy bardzo wam powiedzieć, że ten zamach jest ostatnim incydentem w swoim rodzaju, ale nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć - wyjątkiem, dzięki Stwórcy, jest wybuch atomowy w przestrzeni - po za tym prawo wolnej woli musi być honorowane przez Boga i Jego wysłanników. Z tego co wiemy, to skutki strzelaniny wywołały szok, horror i sentymenty modlitewne, które w następstwie wyzwoliły energie pojednania i ogromnego postępu do przodu. Mimo że w nadchodzących tygodniach i miesiącach inne akty przemocy i konflikty wydarzą się ponownie i wojowanie i uparta polityczna stronniczość będzie kontynuowana jako kończąca swój bieg dwoistość człowieka. Rozmach energii w kierunku pokojowego współistnienia jest teraz zbyt silny, aby zmienił się kolej rzeczy i scena jest przygotowana na ujawnienie długo ukrywanej prawdy. Niezależnie od wyboru osobistego, pod względem przyjęcia lub odrzucenia tych prawd, zbliżające się objawienia i wynikające z tego zmiany przyspieszą Ziemię do ery miłości, pokoju i harmonii.

8. Innym problemem w wielu umysłach jest tajemniczy nagły zgon milionów ptaków i ryb w różnych miejscach na całym świecie. To nie było z jednego powodu, lecz "ostatnią słomką, która złamała kark wielbłąda". Małe zwierzęta są bardziej wrażliwe na toksyczne zanieczyszczenia w powietrzu, wodzie i glebie niż ludzkie ciała, dlatego też ich układ odpornościowy był już poważnie osłabiony zanim zostały one uderzone podmuchem niskiej wibracji z ludzkich sieci elektromagnetycznych.

9. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nasza galaktyczna rodzina nie wykorzystała swej technologii, aby zapobiec takiemu wybuchowi, to tylko dlatego, że akcja taka przekracza ich uprawnienia. Mają oni jednak pozwolenie, aby odwrócić lub neutralizować szkodliwe fale radiowe skierowane na ludzi. I tak też się stało. Bez ich interwencji, wiele ludzkich ciał byłoby chorych lub zabitych wraz z masowym exodusem ptaków i ryb.

10. W odniesieniu do innych zapytań, to jest całkowicie zrozumiałe, że chcielibyście mieć "prognozy": Kiedy obecność pozaziemskich cywilizacji zostanie oficjalnie ogłoszona; kiedy statki kosmiczne będą lądować; kiedy gospodarka poprawi się i nowy system zacznie działać sprawnie; kiedy skończą się chemtrails i genetycznie zmodyfikowana żywność; kiedy zostanie odkryta prawda o "9 / 11" i religiach; kiedy skończy się stłumienie informacji na temat darmowego źródła energii i naturalnych metod leczenia. Oto niektóre z podstawowych pytań w waszych myślach, które widzimy tak wyraźnie, jak widzimy wasze światło błyszczące jak pole diamentowe w blasku słonecznym.

11. Jeśli moglibyśmy oszacować czas wielu wydarzeń obecnych jak i rozwijających się, to zrobilibyśmy to z radością. Ziemskie pole energii potencjałów jest w tak dużym zamieszaniu, podczas gdy ciemne siły walczą zgorzkniale i rozpaczliwie w ostatnich bastionach oporu, że byłoby szaleństwem oferować nawet "najlepsze przypuszczenia." Jednak możemy wam powiedzieć, że WIEMY z całkowitą pewnością, iż wasza cierpliwość i wytrwałość w świetle zostanie wynagrodzona ponad wasze najśmielsze wyobrażenia.

12. Tak, niezwykle trudne warunki pogodowe w wielu częściach waszego świata, w tym obfite opady śniegu, powodzie i ekstremalne temperatury są dziełem człowieka. Naukowcy, którzy biorą udział w tym procesie i którzy pracują dla Illuminati nie są zawsze niezbędni. Gdy każdy nowy incydent zostaje wszczęty na nowo i rozpoczęty z impetem, elementy w atmosferze przejmują kontrolę i powodują efekt domina. Kiedy warunki atmosferyczne zaczynają łagodnieć z powodu rozpraszającej się energii, technicy od pogody rozpoczynają nowe zakłócenia, używając takiego samego procesu powodując wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Wasi bracia z poza planety zmniejszają w miarę możliwości szkodliwe skutki wszystkich manipulowanych wydarzeń, jednocześnie umożliwiając pełne rozładowanie negatywności. Dlaczego Illuminati kontroluje pogodę i stwarza "naturalne" katastrofy? Aby spowodować negatywizm, który powstaje z powodu wysokich ofiar śmiertelnych, smutku, strachu, chaosu, rozpowszechnionych zniszczeń, chorób, katastrofy gospodarczej i beznadziei.

13. Nie jest w naszej jurysdykcji, aby oceniać,czy powód, dla którego rozpowszechnianie są tajne dokumenty przez Wikileaks są wypełnione światłem czy ciemnością, ale możemy stwierdzić, że ogólny wpływ jest korzystny. Chociaż wcześniej stłumione informacje zostały wydane tylko w minimalnej ilości, mogło to zmniejszyć przyszły szok obywateli w danym kraju, gdy dowody wskażą w jakim stopniu ich rząd zdradził ich poprzez funkcjonowanie jego członków w Illuminati i tych, którzy ulegli tej międzynarodowej grupie z powodu gróźb lub łapówek.

14. Dlaczego Haiti znajduje się jeszcze w katastrofalnych zniszczeniach, pomimo tak dużej ilości pieniędzy ofiarowanych na rzecz odbudowy po trzęsieniu ziemi rok temu? Ponieważ fundusze te zostały skradzione przez Illuminati po tym jak ich technologia spowodowała to trzęsienie – ta niewidoczność w odbudowie jest rezultatem powodu dla którego byli prezydenci USA Clinton i Bush wpadli do Haiti tak szybko po trzęsieniu.

15. Obawy o zmianę bieguna magnetycznego Ziemi i dokąd to może wieść są zbędne. Zachodzące zmiany, które są środkiem korygującym rozpoczęły się ponad 60 lat temu, kiedy ciało planetarne Ziemi było tak głęboko zakorzenione w trzeciej gęstości, że znajdowało się na skraju wypadnięcia z orbity i pewnej zguby. Bóg wtedy upoważnił przesyłanie potężnego światła z odległych źródeł w dużych ilościach, aby ustabilizować planetę w orbicie. Proces ten będzie trwał aż do czasu kiedy Ziemia znajdzie się w czwartej gęstości.

16. Kiedy klon popełnia zbrodnię, jaki to ma wpływ na karmę rzeczywistej osoby i przegląd zapisu życia? Nie ma to w ogóle wpływu na karmę, a w zapisie przeglądu życia, jest to po prostu faktyczne wydarzenie podczas fizycznego życia. Na Ziemi, sklonowane są osoby na wysokich stanowiskach, aby ich pozycje pozostały niezagrożone w przypadku naturalnej śmierci lub zabójstwa, a ponieważ, ci którzy są już sklonowani to zwykle osoby wysoko postawione w szeregach Iluminatów. Proces klonowania przeprowadzany jest dobrowolnie.

17. Ponieważ proces klonowania polega na "pobieraniu wszystkich plików" danej osoby cech charakteru, zachowania i wiedzy do danego momentu - klon tej osoby nadal kontynuuje bezwzględność i oszustwa jako własne zachowania, które były praktykowane jako działalność przestępcza przed produkcją klona. Podobnie jest z kolejnymi klonami, jednak następuje psychiczna i fizyczna degradacja jakości z każdym następnym pobraniem plików do klona wymieniającego, a jeśli osoba klonowana jest po przewlekłej chorobie lub po latach przyjmowania narkotyków lub alkoholu, nawet stan fizyczny pierwszego klona jest zagrożony i zamienniki są częste. Przykładem jest były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush - dlatego sklonowany wiceprezydent, Cheney, w rzeczywistości funkcjonował jako prezydent.

18. Dusze mogą decydować o wstąpieniu do klonów z zamiarem zmiany negatywnych cech charakteru i zachowań na pozytywne, ale rzadko jest to sukcesem. Najczęściej dusze wchodzą do klonów osób, które stawiały opór i zginęły, takich jak Papież Jan Paweł II i były prezydent USA, Jimmy Carter. Duszom, które weszły do ich klonów, udał się zamiar nie poddawania się żądaniom Illuminati i stały się one osobami respektowanymi i powszechnie znanymi.

19. Nie, Barack Obama nie został sklonowany, ani nie będzie.

20. Proszę, nie konsternujcie się, ponieważ wasze wysiłki, aby zamanifestować silny i zdrowy organizm lub wysoki poziom energiizwiększyć niski poziom energii do wysokiego poziomu w mgnieniu oka. Ale gdy tylko możliwe, nadal kontynuujcie wyobrażanie siebie w szczycie wydolności fizycznej – pozytywne myśli na temat dobrego samopoczucia przyciągają podobne formy energii z uniwersalnej mieszanki energetycznej i zwiększają wasze szanse na sukces w dziedzinie zdrowia. Podczas gdy Ziemia kontynuuje swoją podróż do Wzniesienia, wyższe wibracje poprawią warunki zdrowotne i wzmocnią wasze zdolności do manifestowania wraz z waszymi przekonaniami, że rzeczywiście posiadacie taką moc. nie wyprodukowały pożądanych rezultatów. Manifestujące siły trzeciej gęstości nie są wystarczająco rozwinięte, aby mogły przekształcić słabe ciało w przykład zdrowia lub

21. Zawieramy kontrakty duszy, aby rozwijać się duchowo, ale nie możemy sobie przypomnieć, co one zawierają; taka sytuacja nie ma sensu. Gdybyśmy wiedzieli na czym polegają nasze misje życiowe, życie byłoby dużo łatwiejsze. Nie popełnialibyśmy więcej tych samych błędów, i nie marnowalibyśmy kolejnych żyć na próby zrobienia dobrze tych samych rzeczy jeszcze raz.

22. Jeśli pamiętalibyście wszystkie zapisy z poprzednich kontaktów, jaki cel miałoby fizyczne życie? Jaki postęp byłby w duchowej jasności, zastosowaniu uniwersalnych praw i korzystania z wolnej woli, jeśli poprostu postępowalibyście na podstawie decyzji dokonanych przed wiedzą o okolicznościach jakie napotkacie w swoich życiach?

23. Brak pamięci o kontraktach duszy, które obejmują podstawy i główne charaktery, które są dopasowane do doświadczeń wybranych przez duszę w danym życiu i pozwalają na wypełnienie szczegółami każdego życia w miarę jego rozwijania się. Ten brak pamięci nie ma na celu pogrążania kogoś w dezorientacji na całe życie. Można tego uniknąć poprzez zwracanie uwagi na przewodnictwo na poziomie duszy, które jest nie do przeoczenia i tak widoczne jak gigantyczne, migające strzałki. Postępowanie według tych jasnych kierunkowskazów, które są sumieniem, inspiracją, instynktem i tak dalej, dostosowuje świadome decyzje z wyborami kontraktu.

24. Jednakże, nie neguje to waszej wolnej woli od odstąpienia od umowy, gdy pojawią się inne możliwości rozwoju. Kontrakty nie są sztywne, lecz pozwalają na elastyczność gdyż różne sytuacje mogą oferować taką samą dawkę nauki – w zasadzie - to nie jest nauka tylko przypominanie sobie tego co twoja dusza już wie. Wzrost duchowy jest procesem samo-odkrywania, który jest przekazywany z życia na życie, a każda nowa umowa ma na celu zapewnienie możliwości dalszej ewolucji duchowej.

25. Świadomość "misji" - to zwrot, który oznacza główny cel duszy dla ucieleśnienia się – i nie wyłania się to jako chwila "Aha"!-, ale przychodzi jako znaczące osiągnięcia, które nadają poczucie spełnienia. I żadne życie nie jest zmarnowane! Tak zwane "błędy" spowodowane sytuacjami, które były trudne do opanowania nie są zmarnowane, jeśli wyciągnęło się z nich lekcje na przyszłość. Ponadto, mogą one być częścią kontraktu. Nie wszystkie życia mogą być łatwe, ponieważ nie byłoby wtedy awansu dla duszy. Ewolucja wymaga równowagi, a osiągnięcie równowagi wymaga rozwiązywania sytuacji stresowych jak również korzystanie z przyjemności w idealnych warunkach. Wcielanie oferuje mnóstwo możliwości i prawdopodobieństw, lecz nie gwarantuje wykluczenia podejmowania wielu wyborów, które pozwolą każdemu życiu stać się niepowtarzalną przygodą w uczeniu się.

26. Bóg wyjaśnił to bardziej zwięźle w swojej odpowiedzi do mojej matki, kiedy ona zapytała, dlaczego ludzie nie mogą wiedzieć wszystkiego tego, co ich dusze wiedzą:

Gdyby wszystko było absolutnie znane, gdyby nic nie wymagało żadnego samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji lub działania, to dlaczego miałaby istnieć potrzeba wielokrotnego przeżywania? Co zostałoby do nauczenia się? Dlaczego życie samo w sobie jest niezbędne? Dlaczego życie samo w sobie byłoby konieczne? Moglibyśmy tylko przewinąć wszystko szybko naprzód Do Końca, który jest Początkiem i pozwolić wszystkim życiom ze wszech czasów na pobyt w początkowym punkcie Bycia.

27. Teraz kiedy świąteczne rytuały skończyły się i wasze myśli wróciły z powrotem do rutynowych działalności, powróciły również z powrotem różne nieporozumienia dotyczące roku 2012. Przekonania, że główne reformy niezbędne dla wejścia Ziemi do Złotego Wieku nie mogą być osiągnięte w ciągu pozostałych dwóch krótkich lat, są równoległe do przekonań, że ciemność będzie kontynuować swoje panowanie aż do końca 2012 r., a potem nagle zniknie. Przekonania, że trzy dni ciemności lub inne dramatyczne zdarzenia będą zwiastunem początku Złotego Wieku. Przekonania, że głębokie zmiany geograficzne Ziemi poprzedzą wejście do czwartej gęstości. Przekonania, że dwie Ziemie wyłonią się w procesie Wznoszenia. Przekonania, że przejście wraz z Ziemią do Złotego Wieku jest szczytem rozwoju duchowego. Przekonania, że po 2012 r. wasz świat pozostanie bez zmian.

28. Ponieważ wasze przekonania tworzą waszą rzeczywistość i kolektywnie te przekonania tworzą świat, musicie znać uniwersalną rzeczywistość tego co się dzieje i co jest przed wami. Aby rozwiać przekonania zrodzone z nieporozumień, zacznijmy od zapewnienia, że wszystkie niezbędne reformy do pozbycia się świata ciemności zostaną zakończone w odpowiednim czasie i stopniowo, a nie za jednym zamachem na koniec roku kalendarzowego 2012.

29. Nie będzie żadnych dramatycznych wydarzeń bezpośrednio przed wejściem Ziemi do Złotego Wieku; ostatnie dni 2012 roku będą podobne do pierwszych dni w 2013 roku.

30. Podczas gdy niektóre brzegi morskie stopniowo przemieszczą się na krótki dystans w głąb lądu i niektóre niskie wyspy zaczną powoli zanurzać się, nie będzie drastycznych zmian w masach lądowych lub morskich.

31. Ziemia jest duszą zamieszkałą w planetarnym ciele i nie ma ona potrzeby posiadania drugiego, takiego samego ciała.

32. Dusze będą nadal rozwijały się dopóki ponownie nie staną się Kosmiczną Jednością ze Stwórcą, tym samym "duszami nieśmiertelnymi" i "wiecznie żyjącymi duszami."

33. I nic w tym wszechświecie nie jest statyczne - niezmienność jest sprzeczna z prawami naukowymi, które regulują wszelkie życie w tym Wszechświecie.

34. Porozmawiajmy nieco więcej na temat tego co jest przed wami. Jest tak, że stosunkowo niewiele czasu linearnego pozostało Ziemi przed wyjściem z trzeciej gęstości, dlatego też faza przejściowa do której wchodzicie teraz będzie burzliwa, a zmiany nadejdą szybki krokami. Znajdziecie się wśród ludzi wystraszonych, ponieważ wszystkie znane im systemy będą w procesie chaosu i upadku. Wy wiecie, że będzie to częścią przekształcania świata i wy będziecie tam, aby asystować w tym procesie poprzez spokojne podchodzenie do pojawiających się okoliczności. Wasza obecność złagodzi poważne obawy tych, którzy nie będą rozumieć, że to zamieszanie doprowadzi do "lepszego świata", którego wszyscy pragną.

35. Nie wszystkie chwały Złotego Wieku będą dostępne zaraz na jego początku na wyciągnięcie ręki, by tak rzec. Z nastaniem tego Wieku, wszystkie elementy związane z ciemnością przestaną istnieć. Nie będzie zubożenia, chorób, zanieczyszczenia środowiska, kontroli umysłu lub korupcji. Wszystkie niezbędne prawdy zostaną ujawnione, a rządy, wraz z systemami ekonomicznymi, energetycznymi, edukacyjnymi, komunikacyjnymi, transportowymi, prawnymi i sądowymi zostaną zreformowane. To jest tylko część listy zachodzących wielkich zmian, a pod koniec 2012 r. żadna z tych zmian nie będzie uważana jeszcze za idealną. Udoskonalenia oraz postęp będą kontynuowane we wszystkich dziedzinach, a w miarę wzrostu duchowego i intelektualnego z radością przywitacie wszystkie te osiągnięcia. [Do wszystkich, którzy wysłali pytania dotyczące konkretnych aspektów życia w Złotym Wieku, przeczytaj "Esej o 2012 r." z dnia 31 grudnia 2007, w wiadomości Mateusza na www.matthewbooks.com.]

36. Teraz żegnamy się, ale tylko w tym przekazie, ponieważ duchowo nigdy nie rozstajemy się. Jesteśmy razem z wami na każdym etapie podróży do Złotego Wieku, nawet wtedy, gdy widzimy was już tam, żyjących z radością w tym wspaniałym świecie.

                             _________________________

MIŁOŚĆ i POKÓJ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Przekład: Zbig - Transformacja 2012Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.