Home > Polski > Sheldan Nidle - June 22, 2010

June 22, 2010

11 Lamat, 11 Kayab, 5 Caban

Jarin Selamat! Wracamy, aby porozmawiać z wami o zmianach zachodzących w waszym świecie. Teraz właśnie, wasza planeta przechodzi przez kryzys ekologiczny wywołany przez niesłabnące uzależnienie od paliw kopalnych. Ta zależność musi być zatrzymana, zwłaszcza, że już posiadacie technologię do przetransformowania tej przestarzałej struktury. Dawno temu wasze społeczeństwo uzyskało wiele znaczących wynalazków opartych na energii punktu zerowego. Stworzono podstawy systemu elektrycznego, który może być używany w domach, biurach i fabrykach. Także do napędzania pojazdów, które nie są zależne od ciągłego nalewania paliwa. Wynalazki te zostały odseparowane przez wasz rząd i były rozwijane tylko w sekretnych projektach rządowych. Technologie te muszą być podane do wiadomości publicznej, ponieważ zawierają one rozwiązania do obecnych problemów. Stąd też prosimy, abyście domagali się od największych rządów, aby te już istniejące rozwiązania technologiczne zostały wypuszczone na światło dzienne. Mogłyby one rozwiązać wasze gospodarcze i finansowe nieszczęścia i ożywić wasze umierające sektory produkcyjne, dając ogromny impuls w kierunku zakończenia obecnej, globalnej depresji finansowej.

To co proponujemy jest oczywiste, a jednak ciemni intryganci robią wszystko, aby zapobiec tym budującym wydarzeniom . Oczywiste jest, że główną przyczyną tych globalnych dylematów są ci intryganci. Kiedy Anunnaki przeszli na stronę światła (w roku 1995, Annunaki zostawili Iluminatów samym sobie, przyp. tłum.), ich ziemskie sługusy rozpoczęły wewnętrzne walki, które dopiero niedawno się zakończyły. Teraz, zwycięska, na nowo połączona ciemna grupa zaangażowała się ze swoim nowym wrogiem; naszymi sojusznikami ziemskimi. W odróżnieniu od poprzedniej walki, ta konfrontacja ciemności ze światłem z czasem coraz bardziej się pogłębia. Bez względu na to, jak bardzo ci intryganci uderzają, sojusznicy ziemscy po prostu się nie uginają. Ależ przeciwnie! W rzeczywistości, ciemni widzą siebie jak są oblegani ze wszystkich stron poprzez wydarzenia własnych poczynań, lub przez okoliczności wytworzone przez starania naszych sojuszników ziemskich. Arogancja ciemnych powoduje, że nie są oni w stanie dostrzec, co się z nimi na prawdę dzieje i to doprowadzi ich ostatecznie do upadku. Czas tej porażki nie jest tak odległy, ponieważ to imperium ciemności wisi już na włosku. Rezerwa Federalna jest zbankrutowana i europejscy sojusznicy tego ogromnego molocha nie są wcale daleko w tyle. System rozpada się wewnętrznie i wkrótce stanie się to wiedzą publiczną.

Upadek imperium ciemności odzwierciedla się w przyspieszonym rozkładem eko-systemu Matki Ziemi. Szybkość wymierania gatunków jest taka, że bioróżnorodność waszej planety jest poważnie zagrożona, co oznacza, że rzeczywistość wokoło was jest gotowa do ogromnej zmiany. Wasz obecny system jest w punkcie, gdzie jego śmierć jest zapewniona. Ważne jest to, abyście zdali sobie z tego sprawę, i przygotowali się na nadchodzące zmiany. Niebiosa wyznaczyły ten świat na prawdziwie monumentalne wymiecenie miotłą. Jesteśmy częścią tej operacji i możemy widzieć, jak bardzo blisko jesteście tej dramatycznej transformacji waszych spraw. Przyjmijcie do wiadomości to, co wam mówimy. Wasza rzeczywistość osiągnęła punkt zmiany, po której wasze nowe rządy nas otwarcie powitają. Zamierzamy w tym czasie, w pełni się z wami zapoznać. Od razu wiele będzie przez nas do zrobienia, ponieważ wasza planeta pilnie potrzebuje specjalnej serii poprawek. To ją podtrzyma i da czas na przejście do galaktycznego społeczeństwa, waszego błyszczącego nowego świtu!

Obecnie wiele jest ruchów w toku. Po pierwsze, intryganci zwołali kilka międzynarodowych konferencji finansowych w celu omówienia tego, co można zrobić z ogromem światowego kryzysu finansowego. Konferencje te odniosły porażkę, albo są na nią skazane. Po drugie, ciemni przekonali główne środki masowego przekazu, że problemy ekonomiczne są jedynie „głęboką recesją” i że jesteście blisko odwrotu na poprawę. Nic nie mogłoby być dalej od prawdy i ciemni nie maja pojęcia, jak się z tego wykaraskać. Ze swojej strony nasi ziemscy sojusznicy są dość blisko do obalenia głównego potwora tej katastrofy: „Banku” Rezerwy Federalnej USA . Ten nielegalny moloch jest bankrutem i i szybko traci pomysły jak się utrzymać na powierzchni, stąd jego całkowity upadek jest nieunikniony. Bank Anglii i jego partnerzy w zbrodni w „Mieście Londynu” są też prawie wyłożeni do góry brzuchem. Podobnie, wiele innych banków gotowe są do masowego wymierania.

Ten krach jest dokładnie oczekiwany przez naszych ziemskich sojuszników. Kiedy finansowy kryzys dojdzie do najniższego punktu, rozpoczną się wielkie zmiany . Aby przeciwdziałać upadkowi w społeczeństwie, sojusznicy ziemscy utworzyli kilka planów awaryjnych, których celem jest jak największe złagodzenie fazy rozpadu dla ludzi. Pamiętaj, że amerykański korporacyjny system jest w dużym stopniu związany z losem tego umierającego systemu ekonomicznego. Gdy system ten upadnie, upadnie też system USA. Nasi ziemscy sojusznicy stoją w pogotowiu, aby zastąpić obecny rząd i upadły system ekonomiczny. Ten nowy de jure system w USA będzie tymczasowy, a po sześciu do ośmiu miesięcy, chętnie ustąpi miejsca rządowi opartemu na prawej i rzeczywistej konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z tym, prawdziwa 13-ta Poprawka będzie dodana, a nielegalna 14-ta i 16-ta Poprawka w Konstytucji będzie osunięta.

Aby osiągnąć obecną masę krytyczną, skala zmian zazwyczaj musiałaby trwać około jednego wieku. To jest ciekawe zauważyć jak wasza globalna komunikacja może tak szybko zmienić ten tak dobrze sprawdzony okres czasu, który różni się przez to od wszystkich poprzednich w waszej historii. Dwa czynniki w połączeniu powodują ten bezprecedensowy potencjał, który do tej pory nie był dostępny; Internet i telefon komórkowy. Razem wypracowały one ogromną sieć, która natychmiast wysyła pomysły i informacje na cały świat. Liczba telefonów komórkowych jest w tej chwili rekordowo wysoka i ciągle wzrasta, i to, co potrzebujecie robić, to jest umieszczać proste, ale silne wiadomości i ruszyć marszem elektronicznie na stary polityczny system. Korzystajcie z tych nowych komunikacyjnych domen i rozpocznijcie masową elektroniczną akcję prezentując żądania od swoich wybranych polityków. Powiększcie swoją akcję dziesięciokrotnie! Utrzymujcie presję.

Podczas waszego takiego działania, nasi sojusznicy ziemscy będą mogli wykonać wiele rządowych i finansowych zmian. Nowa era możne się wtedy narodzić. W ramach tej ogromnej operacji, my będziemy ogłoszeni przez te tymczasowe rządy, jako korzystny i istotny element tego, co będzie do zrobienia. Wcześniej już wspomnieliśmy, w jaki sposób to będzie rozegrane. Po pierwsze, nasi ziemscy sojusznicy wiedzą, że ta tranzycja będzie szokiem dla większości z was. Różne korzyści, takie jak umorzenie długów, ulgi podatkowe i ofiarowanie dużej ilości pieniędzy rozwieją obawy większości osób. Po drugie, zapoczątkowanie pokoju, zwiększenie globalnej współpracy i powrót żołnierzy zrelaksuje wielu innych. Te pierwsze kroki pokażą wszystkim, że nie ma powodu do zmartwienia z powodu tego, co się będzie działo. Kolejnym krokiem będzie nowy system finansowy. Wymiana waluty na bazie metali szlachetnych będzie w centrum nowego systemu, który odzwierciedli nowe realia po zakończeniu zimnej wojny światowej. Narody się zjednoczą, handel pomiędzy regionami wzrośnie i bogactwo rozszerzy się w różnych kierunkach. Zmiany te nie mogą być w pełni podane, aż do upadku Rezerwy Federalnej, co też skutecznie doprowadzi do usunięcia umowy Dumbarton Oaks . Wtedy nowy system i nowe rządy mogą być wprowadzone w życie. W Ameryce stanie się to jednocześnie z przywróceniem praw konstytucyjnych i innych praw. Obecnie Ameryka posiada system sprawiedliwości, który jest bardziej intencyjny na uwięzieniu niż na daniu oskarżonemu prawdziwie sprawiedliwego procesu. Nowy system sprawiedliwości to wszystko zmieni.

Dziś dostarczyliśmy wam więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach. Poprosiliśmy was również o większą aktywność w rozwiązywaniu problemów. Wasz świat potrzebuje ludzi, którzy są gotowi do umocnienia siebie i pomocy w przyspieszeniu zmian, tak niezbędnych dla waszego świata. Moi drodzy, wiedzcie w głębi serca, że niezliczone zasoby i nigdy nie kończący się dobrobyt z Nieba są naprawdę wasze. Niech tak będzie! Gajun Selamat! Ja Selamat! (Siriusze dla Jedności! Bądź w Radości!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Krystal


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.