Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 8, 2012

SaLuSa, June 8, 2012

Nachádzate sa v mesiaci veľkých aktivít, pretože to do čoho sme zapojení už nemôže byť dlhšie držané v tichosti a ako to preniká na verejnosť, pripravuje to ľudí na to čo bude nasledovať. Takýto spôsob je uprednostňovaný pred náhlymi rozsiahlymi odhaleniami, pretože to ľuďom umožní prispôsobiť sa myšlienke prichádzajúcich masívnych zmien. Inak by sa im zdalo, že ich svet sa prevrátil naruby a budú rozrušení. Pre tých, ktorí sú v obraze to predstavuje možnosť povedať im, že všetko je to pre dobro ľudstva a je výsledkom božieho rozhodnutia, že tento cyklus duality má skončiť. Detaily môžu nasledovať potom čo sa s Vami otvorene budeme zhovárať a naším zámerom je zabezpečiť, aby ste boli všetci dobre informovaní. Nateraz nám vyhovuje držať sa v úzadí, pokým nebudeme pripravení na naše odhalenie.

Naši spojenci sú veľmi zaneprázdnení presadzovaním mnohých projektov súčasne a to znamená, že zrazu nastane obrovská aktivita. Naša prítomnosť má želaný účinok na Temných, ktorí si nikdy nemysleli, že ich zločiny ich niekedy dobehnú. Teraz už vedia, že budú súdení za zločiny proti Vám a že neexistuje cesta úniku pred spravodlivosťou. Žiadame Vás, aby ste na týchto záležitostiach veľmi nelipli, nakoľko sú tu oveľa dôležitejšie, ktoré sa Vás priamo týkajú. Jednou z nich je oslobodenie Vás spod drakonických zákonov, ktoré ľudom vzali ich práva a napravenie všetkých druhov nespravodlivostí a navrátenie slobody neprávom uväzneným. Ďalšie v poradí sú vládne zmeny urobené tak, aby Vás reprezentovali tí správni ľudia a aby nebola žiadna šanca aby Vás reprezentovali tí nesprávni, ktorí budú odďaľovať nevyhnutné zmeny. Boli už vybraní a sú pripravení aby mohli zaujať svoje pozície, čo pomôže vytvoriť tie správne okolnosti, ktoré nám umožnia rýchlo pokračovať ďalej.

Je jasné, že na najvyšších miestach musí byť spolupráca, ktorá umožní odhalenie. Musíme mať možnosť zverejniť naše zámery, aby si bol každý vedomý, prečo sme za Vami prišli. Vždy bude zopár tých, ktorí budú pochybovať, prípadne to budú vyslovene odmietať, ale veríme že časom sa aj ich pohľad na nás obmäkčí. Prichádzame ako Vaša rodina, pretože sme Vašimi staršími sestrami a bratmi s ktorými ste sa dlho nevideli a radi by sme sa s Vami znova spojili. Nakoniec spojíme sily, aby sme postupovali v mene Boha a šírili mier a lásku. Nie sme ako misionári, pretože nie je našim zámerom vnucovať komukoľvek naše názory a presvedčenia. Rešpektujeme slobodnú vôľu a chceli by sme aby si všetky duše boli vedomé svojho dedičstva a Jednoty všetkého života.

Na Zemi ste vy, ktorí ste prebudení, našim predsunutým tímom Pracovníkov Svetla a vykonali ste veľmi veľa dobrej práce. Boli ste vybraní na túto prácu pre svoje vedomosti a preukázanú schopnosť vniesť Svetlo do tých najtemnejších situácií. Vždy je s tým spojené určité riziko a pre niektoré duše je ťažké sa pozdvihnúť. Avšak na Zem je posielané neustále sa zvyšujúce množstvo Svetla, ktoré je schopné zobudiť väčšinu duší a už teraz prudko stúplo množstvo tých, ktorí hľadajú väčšie pochopenie. Drobné postrčenie je všetko čo je nevyhnutné na spustenie lavíny pokroku a ako čas postupuje, stále bude jednoduchšie nájsť usmernenie. Jedným zo zdrojov budú naše kanály na komunikáciu s Vami, ktoré budú priamo od nás. V podstate to bude jednou zo základných čŕt kontaktu s Vami, pretože máme v úmysle Vás plne informovať o tom čo sa odohráva.

Všimli sme si, že Vaše počasie je ovplyvňované energetickými zmenami na Zemi. Aj toto sa nakoniec ustáli a na koniec sa počasie stane stabilnejším, príjemnejším a pohodlnejším. Radi by sme tiež dodali, že fyzické zmeny budú oveľa menej ničivé, ako sa v minulosti predpokladalo. Svoju zásluhu na tom máte aj vy, pretože ste zdvihli vibrácie na Zemi, čo vyústilo do vyrovnanejšieho ekosystému. Naďalej sa to bude zlepšovať až kým to nedosiahne ideálnu rovnováhu, ktorá je vhodná pre každého, rovnako ako pre ostatné životné formy. V skutočnosti bude v budúcnosti dochádzať len k veľmi malým výkyvom a zmeny budú automaticky pod kontrolou.

Aj keď Vaša znalosť počítačov v určitých ohľadoch veľmi rýchlo pokročila, stále je ešte v plienkach, ale rapídne sa zlepší akonáhle s nami budete môcť spolupracovať. Teraz už mnohí z Vás vedia, že naše systémy zahŕňajú biologické počítače so svojou vlastnou mysľou, ktorá prekonáva schopnosti akéhokoľvek jedinca a sú schopné po všetkých stránkach plne prevádzkovať naše lode. Ako vidíte, naša technológia je tisíce rokov pred tou Vašou, ale budeme potešení podeliť sa o ňu s Vami. Takto to medzi členmi Galaktickej Federácie chodí, pretože zdieľanie vedomostí je bežné a nie sú utajované na získanie výhod nad druhými. Na Zemi ste zvyknutí držať si informácie a dokonca si ich medzi sebou aj kradnúť, aby ste získali moc.

Ako nás budete spoznávať zistíte, že mnohé z našich postojov a prístup k životu sú veľmi odlišné od tých Vašich. Hlavným dôvodom je, že nemáme potrebu súťažiť medzi sebou a všetci sa delíme o zázraky a výhody, ktoré sú všade okolo nás. Napríklad Vám sú teraz upierané mnohé výhody, ktoré by dramaticky pozdvihli kvalitu Vášho života. Je to preto, že Temní si zámerne želajú udržať Vás na nízkej úrovni a v núdzi, zatiaľ čo oni si sami potajomky užívajú všetky výhody. Voľná energia je najdôležitejším objavom, ktorý bol utajovaný a nútil Vás zostať závislými na petrochemických odvetviach kvôli energii a mnohým ostatným produktom. Táto oblasť dostane vysokú prioritu a vyrieši tak veľa problémov, ktoré v súčasnosti vyúsťujú do chudoby a nedostatku základných potrieb a umožní normálny život zabezpečujúci rozumnú úroveň života.

Som SaLuSa zo Síria a prinášam Vám lásku z Galaktickej Federácie a žiadam Vás Drahí aby ste nestratili svoje zameranie na budúcnosť v tomto najdôležitejšom čase, pretože záležitosti čoskoro explodujú do Vašich životov. Všetko v čo ste dúfali a bolo Vám sľúbené práve schádza z výrobnej linky. Myšlienka toho, že Vám konečne pomôžeme prekonať problémy spôsobené Iluminátmi je pre nás vzrušujúca, pretože už cítime vďačnosť a poďakovania, ktoré nám posielate. Buďte si istí, že urobíme všetko čo môžeme aby zmeny prebehli s čo najmenšími nepríjemnosťami pre Vás, ale samozrejme niektoré sú nevyhnutné. Budete vopred informovaní keď to bude možné a komunikácia je oblasť v ktorej sme veľmi zdatní, vďaka našej novej technológii. Žehnám Vám všetkým.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |