Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 9, 2012

SaLuSa, July 9, 2012

Čokoľvek budete vidieť sa navonok odohrávať alebo počuť že sa deje pamätajte, že sa toho deje oveľa viac ako ste si vedomí. Neustále pomáhame našim spojencom plniť ciele a až kým to situácia nebude nevyhnutne vyžadovať, budeme sa vyhýbať priamemu zasahovaniu. Určite dohliadneme aby boli naši spojenci v bezpečí, pretože aj keď vieme že Temní sú si vedomí toho, že ich čas vypršal, aj naďalej predstavujú hrozbu. Nech je meškanie ktoré ste zažili akékoľvek buďte si istí, že sme naše plány nezmenili a všetky zamýšľané akcie sa uskutočnia. Pre nás nemá čas rovnaký význam a nepracujeme v lineárnom čase, ale pre Vás je tak potrebný aby ste mohli žiť svoje životy.

V prvom rade už vidíme Vaše víťazstvo ako už dosiahnuté takže vieme, že čokoľvek sa stane Vaša budúcnosť je zaistená. Korporácie sa boria v bahne a podnikanie založené na korupčných praktikách je odhaľované. Nie sú schopné odolať zvýšeným energiám ktoré sú posielané na Zem, čo premieňajú nižšie energie ktoré potrebujú na to aby prosperovali. Pravda vychádza najavo každý deň a oči ľudí sa otvárajú voči spôsobu, akým boli zatiahnutí do plánov Iluminátov na Vaše zotročenie. Už to ďalej nie je možné a Vaša civilizácia sa zúčastňuje celosvetovej žiadosti na masívne zmeny, ktoré Vás uvoľnia z okov. Dianie sa hlavne zameriava na na Spojené Štáty a budú vzorom, ktorý povedie svet naspäť k slobode a prosperite. Nestane sa to cez noc, ale napriek tomu to bude našou prítomnosťou urýchlené.

Oči Vesmíru sa upierajú na Vás, čo je úžasné aby o tak malú planétu bol taký záujem, ale čo sa stane Vám a Zemi bude rezonovať celým Vesmírom. Vy ste tak povediac poslednou tehličkou v múre zmien a z toho vyplývajúci Vzostup na ktorý všetci čakajú. Keď ste vstupovali do nižších dimenzií vedeli ste, že Vaša úloha je pre druhých extrémne dôležitá a ste veľmi milovaní za obete, ktoré ste pre nich priniesli. Pôvodne ste boli plnohodnotné duše Svetla ktoré vedeli, že je možné zažiť temnotu a aj tak nájsť cestu späť, takže keď sa pozriete na svojich spolucestovateľov prosím pamätajte, že v podstate sú úplne rovnakí ako Vy. V Božích očiach nie je žiadna duša lepšia ako druhá, ale jednoducho na inom stupni skúseností.

Drahí, zameriavajte sa na svoju budúcnosť a podľa možnosti neplytvajte Vašim časom a energiou na záležitosti patriace do starého režimu, ktorý práve odchádza. Ich osud je spečatený a budú odstránení ak sa budú snažiť zabrániť pokračovaniu našich plánov. V súčasnosti nás stále plánujú zdržiavať, čo sa ale ukáže ako neúspešné, pretože sme si plne vedomí toho čo chystajú. Hlavným hráčom Temných stále ponúkame možnosť vzdať sa, ale tak či onak budú odstránení. Akonáhle ich zbavíme vplyvu a moci ich celý systém sa rozpadne a nebude viac hrozbou, ktorú stále predstavuje.

Svetlo prenikajúce do Vášho sveta pozdvihuje viac a viac duší, ktoré boli úplne zabrzdené nižšími vibráciami a pomaly si uvedomujú pravdu o svojich životoch. Už si uvedomujú ako im bolo zabránené získať ozajstné pochopenie zmyslu života a sú otvorení pravde, ktorá sa odhaľuje. Určite urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme Vám všetkým sprostredkovali informácie, ktoré pozdvihnú Vaše životy a nasmerujú Vás na cestu, ktorá Vás otvorí Svetlu. Zo začiatku sa Vám to bude zdať mätúce kvôli veľkému množstvu rôznych názorov, ktoré budú tvrdiť že sú pravdou. Ako vždy odporúčame nasledovať Vašu intuíciu, ale na Zemi sa objavia učitelia, ktorí budú nasledovaní a rešpektovaní pre svoju schopnosť sprostredkovať pravdu.

Zabudnite na čokoľvek čo sa deje okolo Vás a mohlo by Vás rozptyľovať a zameriavajte sa na Vzostup a ďalej, pretože to bude nádherné obdobie vo Vašich životoch. Z prežívania ťažkostí, chudoby a nedostatku sa nakoniec čoskoro posuniete k úžívaniu si všetkých výhod bytia vo vyššej dimenzii. Žiarivá čistota vzduchu, zeme a morí sa bude zdať nereálna po tom, čo ste už zažili. Brilantné farby a krása všetkého bude jasným znamením, že ste tam kde sa tvorenie prejavuje vo svojej najvyššej forme. Harmóniu a rovnováhu nájdete všade kam sa pozriete a mier a radosť budú prirodzené súčasti života. Možno tým najudivujúcejším zistením bude to, že iné formy života sa nielen že rozprávajú medzi sebou, ale aj s Vami. Bude to veľmi vzdialené tomu na čo ste boli zvyknutí a bude veľkou radosťou objavovať všetko o vyšších sférach.

Načo sa zaťažovať obavami z Vašich súčasných podmienok, keď sa čoskoro tak veľa zmení k lepšiemu v tak krátkom čase. Berte to ako to príde, pretože máte schopnosť vyrovnávať sa so životom veľmi dobre po tom všetkom čo ste zažili. Neistota o Vašej budúcnosti bola odstránená, takže môžete ignorovať akékoľvek pokusy na odpútanie Vašej pozornosti. Niekedy to môže pochádzať z vnútra, od ľudí ktorí si zatiaľ nie sú vedomí pravdy. Ako už viete, existujú utkvelé názory ktoré stále očakávajú, že v posledných pár mesiacoch nastanú katastrofické udalosti a že nimi budú odpútaní od Zeme ako Vyvolení. Ako akákoľvek iná duša zažijú to čo pre seba vytvorili, takže ich a ostatných môžete nechať rozprávať svoju pravdu bez toho, aby ste tým boli ovplyvnení. Nie je Vašou úlohou ani zodpovednosťou meniť to v čo iní veria, pokiaľ samozrejme Vás o to nepožiadajú.

Keď spoznáte pravdu o živote a to ako funguje pochopíte, že nesmiete zasahovať do zámerov iných duší, preto musíme často ustúpiť a nechať Vás nájsť si vlastnú cestu dopredu. Je Vašou voľbou čo zažijete a dokonca aj v týchto konečných časoch ste si už urobili plány. Možno neviete dopredu aké, ale buďte si istí, že Vaši Radcovia a iní pomocníci dohliadnu na to aby to bolo vo Váš prospech, takže budete mať tie správne skúsenosti potrebné na Vašu evolúciu. Tieto môžu byť chaotické časy, ale stále sú dokončením plánu pre Vašu civilizáciu.

Som SaLuSa zo Síria a poviem Vám, že my z Galaktickej Federácie budeme s Vami až do Vzostupu a ďalej. Je našou povinnosťou a túžbou vidieť Vás bezpečne doma.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |