Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 17, 2012

SaLuSa, 17. decembra 2012

Zvykáte si na myšlienku, že dualita tak ako ste ju zažívali už patrí minulosti. Takže teraz môžete úspešne pokračovať vo vyčistení všetkých starých osobných energií, o ktorých viete, že nemajú miesto vo vyšších dimenziách. Teraz, keď ste sa pozdvihli do vyššej frekvencie by to malo byť jednoduchšie, pretože budete inštinktívne vedieť čo vyžaduje Vašu pozornosť. Bod zlomu bol dosiahnutý a neexistuje cesta späť a Váš pohľad by mal byť pevne zameraný na budúcnosť. So Vzostupom Zeme skutočne vstúpite do Zlatého Veku a môžete začať s reorganizáciou, čistením a zakladaním Galaktickej Civilizácie.

Vieme, že mnohí z Vás ktorí ste sa necítili pozdvihnutí 12.12. ste si odvtedy v sebe všimli zmeny. Toto bude pokračovať ako bude telo reagovať na energie stále prichádzajúce na Vašu Zem. Vzostup bude stále pokračovať tak ako pokračuje Váš spirituálny vývoj, ale bude trvať dosť dlho, kým dosiahnete ďalší kľúčový bod. Nastávajúce vzrušujúce časy Vám umožnia zvoliť si aká bude Vaša budúcnosť. Budú Vám prezentované skvelé možnosti narozdiel od tých vo Vašej minulosti, keď ste sa v prvom rade zamýšľali nad tým aby ste si zabezpečili príjem na prežitie. Žiadne takéto problémy nebudú existovať vo veľmi blízkej budúcnosti a budete môcť venovať všetok svoj čas na nasledovanie toho, po čom túži Vaše srdce. Služba druhým bude najuspokojujúcejšia a najviac odmeňujúca, pretože si budete vedomí toho, že to je hlavným zmyslom vo Vašom živote.

Takže ako čas postupuje, postupne vyradíte niektoré veci, ktoré Vás uspokojovali v starej dimenzii a ktoré začali strácať svoju príťažlivosť. Vaša túžba bude smerovať k viac čistým a prospešným cieľom, ktoré majú energiu čo zdvíha Vaše vibrácie ešte viac. Závislosti a staré zvyky budú postupne odhodené, pretože nájdete oveľa zaujímavejšie a uspokojujúcejšie spôsoby trávenia svojho času. Vždy budete mať možnosť zažívať niečo nové a uzatváranie nových priateľstiev všade kam pôjdete zanechá vo Vás nádherný pocit naplnenia. Avšak buďte si istí, že mnohé výnimočné vzťahy, ktoré ste mali na Zemi budú pokračovať aj do budúcnosti a silné prepojenie lásky Vás nenechá dlho rozdelených.

Láska je kľúč ku všetkému, preto ste podporovaní v prepracovávaní sa k Bezpodmienečnej Láske. Je to ten najväčší úspech, ktorý pre Vás otvára všetky dvere a umožňuje Vám pokračovať v ceste nahor cez rôzne dimenzie. Stálo za to snažiť sa o určitý úspech pokým ste žili v energiách, ktoré na to neboli veľmi ideálne. Mali ste príliš mnoho rušení a konfrontácií s tými čo padli do nižších vibrácií. Teraz sa Vek Materializmu rýchlo sťahuje do úzadia, predtým ako úplne zmizne. Pokrok ktorý ste doteraz urobili bol dosiahnutý v tých najťažších podmienkach a my žasneme nad Vašou pružnosťou a odhodlaním byť úspešnými. Posunie Vás to ďaleko dopredu na Vašej ceste k dokončeniu, ktorá je Vaším skutočným cieľom.

Nemusíte nevyhnutne vedieť ako ste dosiahli tento vrcholný bod, ktorý Vás nesie do Nového Veku. Všetci ste zažili každú mysliteľnú situáciu alebo výzvu na určitom stupni vo svojich mnohých životoch a ten vnútorný hlas Vás držal sústredených na svoj životný plán. Teraz, keď cyklus duality už takmer skončil, má na Vás len malý alebo žiaden vplyv. Teraz je najdôležitejšou vecou vo Vašich životoch pokračovať v pozeraní sa dopredu a vkročiť do svojho nového Ja. To, ktoré jemne prevezme svoje miesto v nádherných energiách vyšších dimenzií. Aj keď ste prežili stovky životov, skúsenosť akú teraz zažijete bude unikátna a taká, ktorú si budete uchovávať po dlhý čas.

Medzitým čakajte na svoju príležitosť, pretože my z Galaktickej Federácie Svetla sa pripravujeme byť zapojení do mnohých projektov, ktoré budú pokračovať v prinášaní Nového Veku. Povieme Vám, že každým dňom sa môžete dozvedieť o záležitostiach, ktoré ukážu ako blízko je to k tomu, aby sa to začalo. My sme úplne pripravení ísť do akcie a ako by ste mohli očakávať, máme na pamäti meškania, ktoré sa doteraz vyskytli. Pokračujeme v monitorovaní svetovej situácie a ako sme to už po dlhšiu dobu robili, zastavili sme akékoľvek vyhrotenie situácie na Strednom Východe, ktoré by inak mohlo priniesť ďalšiu Svetovú vojnu. Takéto dianie je už súčasťou minulosti a nemôžeme sa dočkať, kedy prinesieme trvalý svetový mier. Musí to prísť, pretože nižšie vibrácie vojny a všetkého čo je s ňou spojené nemôžu existovať vo vyšších dimenziách.

Pre tých čo slávia Vianoce, je to čas dávania a spomínania na tých čo sa nemajú tak dobre a vidíme, že Vaša láska a štedrosť prevýšila akúkoľvek inú udalosť. Je to znamením stupňa na ktorý ste pokročili na svojej spirituálnej ceste a prinieslo to obrovský nárast množstva Lásky, ktorá bola ukotvená na Zem. S Novým Vekom tak blízko budú tieto energie narastať a všade naokolo bude existovať nádherný pocit obrovskej radosti a šťastia. Nebude to len krátkodobým zážitkom, pretože vysoké energie sa stanú tým, čo považujete za bežné. Tento pocit blaženosti je najťažšie opísať slovami, pretože je všetko zahŕňajúcim a takým silným. Je to akoby Vás obrovská láska zdvihla a vstúpila do každej bunky Vášho tela. Niekedy, počas Vašich momentoch nesmiernych emocionálnych pocitov šťastia a lásky, ste to takpovediac pocítili. To je najbližšie ako sa väčšina z Vás dostala k pocíteniu úrovne lásky o ktorej hovoríme.

Zistíte, že tieto nádherné pocity harmónie a mieru budú k Vám prichádzať s plynúcimi dňami častejšie. Ako ste svoje telo vyčistili od nežiaducich záťaží, urobili ste tak viac miesta pre vyššie energie. Nezabúdajte, že bunky Vášho tela sa ešte dokonca aj teraz menia, až pokým nebudú úplne kryštalické. To umožní mať vyššiu úroveň vedomia, primeranú pre dušu, ktorá vstupuje do vyšších dimenzií. Je to začiatok Vašej cesty k plnému vedomiu a tomu, že sa stanete Galaktickou Bytosťou.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený tým, že nakoniec už vidíte cieľovú rovinku. Dlho ste na tieto dni čakali po Vašom veľkom pobyte v temnote. Ste dobre ustálení vo Svetle a to bude exponenciálne rásť. Ste inkarnáciou Lásky a my máme to privilégium byť toho súčasťou.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |