Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 20, 2012

SaLuSa, June 20, 2012

Začínate byť tak blízko k ozajstnej akcii, ktorá Vás nenechá na pochybách, že čoskoro budete svedkami začiatku konca Temných. Všetko je pripravené a nemôže byť o moc dlhšie zdržiavané. Aj tak budete prekvapení z toho čo sa chystá a budete ohromení tým, že sa spustila taká veľká operácia. Plánovanie bolo dôkladné aby bola istota, že zatýkania prebehnú v čo najkratšom možnom čase. Buďte si istí, že dôkazy o kriminálnych činoch každého jednotlivca boli podrobne zdokumentované a sú dostatočné na podporu obvinení, ktoré budú vykonané.

Ilumináti sú šokovaní rýchlosťou akou sa ich šťastie obrátilo a nikdy si nemysleli, že sa budú za svoje zločiny proti ľudskosti zodpovedať. Zo všetkých síl sa pokúšajú vymyslieť ako sa vyhnúť konečnej spravodlivosti, ale zistili že sme im odrezali únikové cesty. Sledujeme každého jedného z nich, takže naši spojenci ich budú môcť rýchlo zhromaždiť a my dohliadame na celú túto operáciu. Pre Temných je tento čas časom skladania účtov, ktoré je neodvratné, ale v ich prípade namiesto hodnotenia ich životov a činov po smrti sa budú zodpovedať Vám, túžiacich po spravodlivosti. Je tiež dôležité, aby ste chápali ako ste boli brzdení po stáročia a to, že stáli za takmer každým incidentom zahŕňajúcim obrovské straty na životoch. Vojny boli naaranžované tak, aby naplnili ich vrecká a zredukovali populáciu, čo bolo vždy ich cieľom.

Avšak želáme si aby ste sa sústredili na budúcnosť a v prvom rade sa snažili udržiavať Svetlo na Zemi bez strácania svojej energie smerovaním Vášho hnevu na Iluminátov a ich prisluhovačov. Toto budú ťažké časy pre každého, kto nedávno stratil milovaných alebo priateľov ako výsledok činov Temných. Avšak bude to test Vašej schopnosti zostať vo Svetle a ukázať Vašu silu odpustením tým, ktorí sú zodpovední. Ak tak neurobíte a budete hľadať akúkoľvek formu odplaty, skončíte len o trošku lepšie ako oni a vytvoríte s nimi energetické prepojenie. Možno si nezaslúžia veľa sympatií, ale viďte ich ako duše, ktoré veľmi zablúdili a skoro stratili svoju iskru Svetla. Bude potrebné veľa Svetla na ich znovu pozdvihnutie, ale je to možné. Cítime istotu, že budete vidieť že je lepšie padnutého znovu zdvihnúť ako zhoršiť jeho situáciu napojením ho na ďalšiu negatívnu energiu.

Všetci ste zažili úrovne, kedy ste išli proti Svetlu. Avšak až na pár výnimiek ste pochopili príčinu prečo sa tak stalo a stojíte dnes ako príklady tých, čo prekonali výzvy duality. Preto ste oveľa silnejší a to je skutočný dôvod prečo ste si zvolili stráviť toľko životov v nižších dimenziách. Teraz vidíme medzi Vami tie najnádhernejšie duše, ktoré dosiahli úroveň majstrovstva a Svetla a kdekoľvek idú sú úžasnými majákmi Svetla pomáhajúcimi zobudiť druhých. Vidíme to tak, že masové vedomie rapídne narastá a to je ďalšou zárukou, že máte definitívne istú cestu k Vzostupu.

Čokoľvek sa stane okolo Vás alebo priamo Vám zostaňte silní a akékoľvek problémy by mali byť rýchlo vyriešené, pretože teraz ste jasne na vzostupnej krivke a zanechávate nižšie energie za sebou. V skutočnosti tak mnohí z Vás kreslia jasnú čiaru medzi Vami a starými energiami, ktoré už neuspokojujú Vašu túžbu po čistých veciach v živote. Môže to spôsobiť problémy v rodine alebo medzi priateľmi, ale musíte nasledovať Vaše vlastné potreby. Nachádzate sa v čase sebarealizácie a objavovania toho kým skutočne ste a už viac nie ste závislí od názorov druhých. Ak je to potrebné, vytvorte si svoju vlastnú cestu k Vzostupu a dovoľte druhým urobiť to isté. Milovaní môžu tiež k tomu patriť, ale oni tiež musia nasledovať svoju vlastnú intuíciu a znovu opakujeme, že prepojenie lásky vždy zostane.

V blízkej budúcnosti, ak si to budete želať, budete cestovať pomocou myšlienok, čo je okamžité. Takže Vaši milovaní nikdy nebudú úplne mimo dosahu. S každým životom stráveným na Zemi boli Vaše blízke vzťahy extrémne obmedzené, hlavne z dôvodu tendencie inkarnovať sa s tou istou skupinou duší. Avšak v skutočnosti máte veľa skvelých vzťahov, ktoré vznikali po veľmi dlhé obdobia a akonáhle vzostúpite, znovu si na ne spomeniete. Mnohí očakávajú Vaše pozdvihnutie aby mohlo byť priateľstvo znovu obnovené a v neposlednom rade s Vašou skutočnou rodinou, ktorú okamžite spoznáte. Takže chápete, že toho bude veľa čo oslavovať vo veľkom štýle.

Môžete začať mať zo života lepší pocit, kvôli prísľubu akým sa stane a cíťte to zo srdca, pretože akonáhle vzostúpite, bude potešením byť nažive. Bude sa len veľmi málo podobať na to čo zažívate teraz, pretože z určitých hľadísk ste ešte skutočne nežili tak, ako to bolo zamýšľané. Radosť a šťastie mali byť Vaše aby ste si vychutnávali všetok čas a nie len krátke momenty. Byť v energii vyšších dimenzií je blaženosťou a budete cítiť lásku všade okolo Vás. Je to tak radostné a pokojné, že nebudete chcieť odísť, ale zostať v tom naveky.

Dokonca aj na palube našich lodí sú energie „upravené“ tak, aby Vás pozdvihli do Lásky a Svetla a budete schopní cítiť všade mier a harmóniu. Je to podobné skúsenostiam mimo tela, ktoré niektorí máte a vstupu do astrálnych regiónov Svetla. V porovnaní s vibráciami Zeme sú viditeľne vyššie a nie je žiadnym prekvapením, že mnohé duše sa tam snažia zostať radšej ako sa vrátiť do svojich tiel. Avšak milujete Matku Zem svojím vlastným spôsobom, ale zišlo by sa jej viac uznania a lásky za to ako sa vyrovnávala s Vašou prítomnosťou. Všetko o čo Vás žiada je aby ste prispeli svojim dielom k vyčisteniu neporiadku, v ktorom ste Zem zanechali a ona sa postará o zvyšok. Ako viete Drahí, my z Galaktickej Federácie Svetla použijeme našu technológiu aby sme rýchlo odstránili znečistenie, vrátane oblastí kontaminovaných rádioaktívnym odpadom a spadom. Môžete pomôcť tým, že obnovíte rovnováhu medzi Vami a prírodou a všetkými ostatnými životnými formami. Nesmierne trpeli kvôli mnohým generáciám, ktoré ich využívali na vlastný zisk a chamtivosť za peniazmi.

Som SaLuSa zo Síria a verím, že sme pozdvihli Vaše srdcia a mysle. Ako vždy Vám posielam našu lásku a prajem Vám všetko najlepšie.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |