Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Wanderer of the Skies - July 21, 2012

Wanderer of the Skies - July 21, 2012

Pozdravy od Federácie:

Aj keď tomu možno neveríte, je toho veľa čo sa deje vo Vašom svete v prospech výsledku, ktorý božský plán očakával po veľmi dlhý čas. Sme tu aby sme Vás usmernili v týchto časoch pochybností a pomohli Vám vo Vašej misii. Chápeme aké ťažkosti Vám spôsobila strata pamäti o tom kto ste a odkiaľ ste prišli. Záleží nám na Vás a sme tu. Možno nechápete všetky konania a nekonania ktoré sa odohrali na scéne Vášho sveta, ale hovoríme Vám, že všetko postupuje podľa plánu, ktorý bol vytvorený veľmi dávno a všetci idete správnym smerom.

Do Vašich médií sa čoskoro dostanú správy o veľkých zmenách v energetických charakteristikách vo Vašom svete, ktoré boli merané a pozorované Vašimi vedcami. Tieto posuny sú súčasťou stále sa rozširujúcej expanzie energie pozdvihujúcej Váš svet z toho, do čoho je zapletený. Venujte konkrétne pozornosť úrovni, na akej boli tieto posuny zaznamenané a pochopíte masívne efekty, ktoré dnes táto energia spôsobuje vo Vašom svete.

Ako Vám stále opakujeme, zmeny ktoré vidíte vo Vašom svete neprichádzajú ako v hollywoodskom filme, ale ako postupný sled okolností, ktorý vrcholí želanou zmenou, ktorú tento plán chce dosiahnuť. Očakávali ste masívne zmeny v štruktúrach Vašich vlád, v bankových a podnikateľských komunitách, ale tento rozruch by bol príliš veľký na to, aby ho Vaši ľudia zvládli. Tieto zmeny, ako všetky potrebné zmeny, sú postupné a niekedy na prvý pohľad nepostrehnuteľné. Ale sú tu a sú na ceste. Nepostrehli ste jemný, ale zato veľmi silný posun v tom, ako Vaši ľudia vnímajú bankové kartely? Neboli ste svedkami spomalenia Gaiiných prírodných katastrof? Necítili ste posun v myslení svetových lídrov pri riešení záležitostí a udalostí spôsobmi, ktoré sú zamerané na ľudí a nie len výhradne prospešné pre korporátne záujmy? Tieto jemné zmeny sú to o čom boli ťahy za oponou, dohody a všetky činy.

Nedávno sme sa znovu stretli na galaktickej úrovni aby sme zhodnotili ako sme pokročili a čo je potrebné spraviť, aby sa postup posunul ďalej k nevyhnutným cieľom, ktoré sú vyžadované plánom. To stretnutie, ktoré sa znovu uskutočnilo na jednej z našich obrovských lodí, viedol k niekoľkým zaujímavým dohodám o našej vzájomnej situácii. Toto stretnutie zahrňovalo delegátov z Vášho sveta, ako aj zástupcov Federácie. Vaši ľudia boli vypočutí a na Vaše pocity bol v dohode kladený najväčší dôraz. Prvý krok budete vidieť v nadchádzajúcich dňoch vo forme našej ohromnej prítomnosti na Vašej oblohe. Prvý pokrok z hlavnej agendy je na ceste.

Vaši ľudia sa začínajú posúvať smerom k chápaniu toho, ako Ilumináti držali svet pevne v zovretí. Tí čo sú stále pri moci so schopnosťou tento stav ukončiť si uvedomili, že cesta je pre nich voľná, aby mohli postupovať a odpor tých tajných sa zmenšil natoľko, že teraz nastal čas na konanie. So smelými krokmi Vašich vlastných hrdinov a prvými zo série krokov, ktoré v tejto ďalšej fáze plánu vykonáme my, dúfame, že pozdvihneme vo Vašom svete energiu dostatočne tak, aby sme dosiahli ďalšiu úroveň a implementovali nasledujúcu fázu potrebnú pre dosiahnutie cieľa.

Ste výnimoční ľudia. Študovali ste tvrdo a dlho na tejto najlepšej galaktickej škole a čoskoro budete promovať na Harvarde vzdelávacích inštitúcií. Vaše služby sú vo vesmíre veľmi potrebné a budete vítaní s otvoreným náručím a s veľkou úctou pre to kým ste a čo ste dosiahli. Zostaňte v láske a odhodlaní pre pozitívny výsledok. My na oplátku zostaneme vždy s obdivom vo Vaše schopnosti, talent a silnú spirituálnu silu.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica

< previous message | next message >


Share |
Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.