Home > > Matthew Ward - December 29, 2012

Matthew Ward - December 29, 2012

Rakkain terveisin kaikilta tämän tukikohdan sieluilta, täällä Matthew. 21.12.2012, päivämäärä, jota oli kauan odotettu jännityksellä ja mietitty sen mahdollisesti mukanaan tuomia tapahtumia, on tullut ja mennyt.

Tämän päivän yksilölliset kokemukset olivat yhtä omakohtaisia ja ainutlaatuisia kuin jokainen sielukin. Kuitenkin suurinta osaa valonkantajien tuntemuksista voitaisiin kuvata korkeampana henkisenä virittäytymisenä joidenkin kohdalla, rauhan ja hyvänolon tunteena toisilla ja masennuksen tunteena niiden kohdalla, jotka olivat odottaneet kohtalonomaisia muutoksia. Yleinen reaktio muiden kohdalla, jotka ylipäätään olivat kiinnittäneet huomiota Mayakalenteriin, oli Tiesin, ettei mitään tavallisesta poikkeavaa tapahtuisi.

Rakas Maa-perheemme, jotakin todella tavanomaisuudesta poikkevaa todellakin tapahtui! Jokainen ihminen maailmassanne iloitsisi meidän kanssamme jos tietäisi, että se valtava energia, joka ankkuroitui Maapallolle päivänseisauksen aikana, valaisi miljoonittain sieluja. Heidän joukossaan on niitä, jotka eivät tiedä mitään Maapallon kohoamisesta korkeammalle tasolle tai ovat kahden vaiheilla tai ovat olleet kallellaan pimeälle puolelle. Tietämättäänkin he ovat kaikki vahvistaneet kollektiivisen tietoisuuden tahtoa ja päättäväisyyttä korjata maailmanne vääryydet.

Te ette tietenkään voi nähdä tätä meidän perspektiivistämme, mutta tulette näkemään miten tämä massiivinen rakkaus-valo-energia läpäisee kaiken. Enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiset ympäri maailmaa tuntevat myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat sokissa tai surevat massamurhia tai umpimähkäisiä ampumisia tai taistelevat ja kuolevat vapautuakseen tyranniasta, tai ovat kodittomia ja nälkäisiä.

Aina on ollut yksilöitä, jotka ovat ryhtyneet auttamaan muita kaikin käytettävissään olevin keinoin. Uutta on se, että sielutasolla tunnettu Kaikkien Yhteys on nousemassa tietoisuuteen, jossa yhteenkuuluvaisuuden tunne kaikkien kärsivien kanssa on hiljaa nousemassa. Tämä valotulva loi maailmaanne yhdistyneen sielutason päätöksen väkivallan lopettamisesta ja köyhtyneiden ihmismassojen auttamisesta. Kun ajatukset ja teot yhdessä näiden päämäärien kanssa synnyttävät tämän mahdollistavan kollektiivisen uskon, niiden saavuttamiseksi aletaan ottaa määrätietoisia askeleita.

Tiedättehän, että kokonaisuudessaan tämä on fait accompli. Mutta suurin osa Maan kansoista on ollut vaihtelevilla tasoilla kolmannen ulottuvuuden tietoisuutta, missä mahdollisuudet ovat rajoittuneet 3D-aisteihin, kykyihin ja siihen mitä heille on opetettu.

Heidän sydämessä tuntemansa kaipaus rauhanomaiseen maailmaan ja hyvyyteen on todellista, mutta heidän uskomuksiensa rajoitukset loivat epäilyksen, ettei se koskaan voisi toteutua. Ei ole yleisesti tunnettua, että universaali laki, jonka mukaan usko luo todellisuuden, vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään, joten on ymmärrettävää, että ennen tätä hetkeä suurin osa sivilisaatiostanne eli uskossa, että maailmassanne on aivan liian suuri määrä vaikeita tilanteita, jotta asialle voitaisiin tehdä mitään. Nyt sielutason tieto on muuttamassa ajatuksen "se on mahdotonta" ajatukseksi "se ehkä on mahdollista – yrittäkäämme!"

Maapallo on kulkemassa läpi taivaallisesta ikkunasta, jossa kolmannen ulottuvuuden viime häiveet ovat niin heikkoja, että niitä tuskin huomaa neljännen ulottuvuuden kirkkaammilta, vahvemmilta ensihäivähdyksiltä. Niiden joukkoon pimeydellä ei ole pääsyä. Mutta vaikka kaikki valo-olennot riemuitsevat tämän loistavan saavutuksen takia, joka on vertaansa vailla universumin historiassa, se ei tarkoita sitä, että Maapallo yhtäkkiä muuttuisi paratiisiksi.

Samoin kuin ankara myrsky jättää jälkeensä kuolemaa ja tuhoa, niin jättää myös pimeys. Mutta myrsky kestää vain tunteja eikä se iske maailmanlaajuisesti. Pimeys on hallinnut Maapallon elämää vuosituhansien ajan ja maailmanne on pimeyden aiheuttaman aikojen pituisen hävityksen jälkeisessä tilassa. Se on jättänyt jälkeensä planeetalle aiheuttamansa vahingon ja jälkensä myös moniin mieliin.

Tiedämme teistä joidenkin ajattelevan, että pimeyden jäännösten siivoaminen voi tapahtua vasta kun perheemme universumista on paikalla. Mutta vaikka he miten haluaisivat tuoda tänne teknologiaansa ja työskennellä kanssanne, edes sellaisen avun mahdollisuus ei ole vahvana kollektiivisessa tietoisuudessa. Positiivista tässä on se, että planeetan sielut, ja pian muutkin, tekevät aloitteen tarpeellisiin muutoksiin.

Älkää unohtako muutoksia, joita on jo tapahtunut jonkin aikaa. Paljon petoksia ja korruptiota on paljastunut monessa maassa ja kansalaiset ovat nousseet vapauttamaan itsensä sorron ikeestä. Siellä missä vaaleilla valitut hallitukset eivät vastaa kansan tarpeita, kasvava määrä ruohonjuuritason liikkeitä pakottaa nyt muutoksia tapahtumaan. Ihmiset, joiden elämän huonot taloudet ovat pilanneet, ovat kehittäneet nerokkaita tapoja selvitäkseen vaikeuksista ja myös voittaakseen ne. On totta, että keskuudessanne elävät avaruusolennot ovat auttaneet näissä saavutuksissa, mutta antakaa toki itsellenne kunnia omasta osuudestanne. Teidän hurskaat tekonne ja uskollisuutenne valolle ovat olleet korvaamaton osa tätä kaikkea! Rukoustenne ja visualisoinnin säteilevästä Maasta, köyhille jakamisen, ympäristöjärjestöjen avustamisen ja muiden arvokkaiden ponnistelujen voima on mittaamaton!

Paljon on vielä tehtävää ja kun ponnistelut jatkuvat ja valo voimistuu ja leviää nopeammin laajemmalle, tulette näkemään suunnitelmien ja päämäärien tuottamat tulokset. Vastarinta ja sotaisuus muuttuvat neuvotteluiksi, yhteistyöksi ja hengen yhteydeksi kun uusi vuosi kehittyy samalla kuin tahtonne elää rauhassa ja sopusoinnussa luonnon kanssa.

Matka on aluksi nykivää, aloituksia, kokeilemista, välillä virheitä ja vääriä askelia, mutta luovuttamisen sijaan ne vahvistavat kollektiivista päätöstä jatkaa haluamanne terveen, kauniin maailman suuntaan.

Yhä useammat ystävänne universumista liittyvät kyllä joukkoonne, mutta tämä on teidän maailmanne ja teidän vastuullanne. Vaikka jotkut valonkantajat ovat jo nyt tai lähitulevaisuudessa johtoasemissa, useimmat teistä ovat tiennäyttäjiä herääville sieluille ja niille, jotka eivät vielä ole siinä pisteessä, ja siihen riittää yksinkertaisesti se, että elätte valoa jota olette.

Tämänhetkiset värähtelyt, jotka ovat sellaisilla tasoilla, joita maapallolla ei ole ollut ikuisuuksiin, ovat nostaneet värähtelytasoanne vastaavasti, ja oma sisäinen valonne säteilee suuremmalla voimalla kuin koskaan aikaisemmin. Tämä vaikuttaa positiivisesti niiden ihmisten ajatuksiin ja tunteisiin, joiden elämää kosketatte, ja se myös virtaa ulos ja muuttaa negatiivisuuden jäännökset kaikkialla valoksi.

Säteilynne parantaa hengenheimolaisianne, jotka pettyivät kun heidän odotuksensa joulukuun 21. eivät toteutuneetkaan, toisin sanoen maailmantilanne ei merkittävästi parantunut sinä päivänä.

Puhukaamme odotuksista. Palatkaamme universaaliin lakiin, jonka mukaan usko luo todellisuutta, ja me lisäämme tähän, että se toimii varauksella: Se mihin uskoo täytyy olla realistisessa suhteessa ympäristöön.

Joku voi esimerkiksi uskoa, että vaikka hän näkee kiitävän junan vain muutaman metrin päässä, hän voi turvallisesti ylittää raiteet. Sitä hän ei voi tehdä, ei Maapallolla, jossa kollektiivisen tietoisuuden mukaan vaaraa ei voida välttää muuttamalla aine aineettomaksi tai siirtämällä se paikoiltaan. Joten tämä ei ole realistista eikä mahdollista maailmassanne.

Sama pätee joulukuun 21. täyttymättömiin odotuksiin. Suurin osa väestöstänne alkaa nyt vasta uskoa, että voisi olla mahdollista muuttaa maailmanne paremmaksi. He eivät usko perinpohjaisen, maailmanlaajuisen muutoksen tapahtumiseen jonakin tiettynä päivämääränä, siksi sen mahdollisuus ei ole vahvana kollektiivisessa tietoisuudessa, ja kollektiivinen tietoisuus on sivilisaation luova voima. Siksi suurten, maailmanlaajuisten muutosten odottaminen jonakin tiettynä päivänä ei ole realistista Maapallolla.

"Tuomiopäivää" odottaneet yksilöt taas olivat "kaukana synkretismistä", eivätkä ainoastaan kollektiivisen tietoisuuden suhteen. Usko siihen, että planeetta tuhoaisi itsensä tai tuhottaisiin, on täysi vastakohta Gaian Kultaisen Ajan visiosta taivaankappaleelleen ja sen kaikille elämänmuodoille, ja Jumala kunnioittaa tätä tahtoa.

Siksi meille oli mahdollista aiemmissa viesteissämme varmuudella ilmoittaa, että joulukuun 21. edeltävä päivä olisi melkolailla samanlainen kuin päivä itse, ja samoin myös sitä seuraava päivä. Leikillämme sanoimme, ettei tulisi mitään "nauhanleikkausseremoniaa" Maapallon siirtyessä neljännen ulottuvuuden alkuun, minkä tiedettiin tapahtuvan suunnilleen tuona päivänä, lineaarisesti nähtynä. (Syyskuun 9., 2011: Kun Maa läpäisee "viimeiset" kolmannen ulottuvuuden energiajuovien rippeet, jotka sekoittuvat "ensimmäisiin" neljännen ulottuvuuden energiajuoviin, ette tule huomaamaan voimakasta eroa päivien välillä. Mitään varsinaista "nauhankatkaisuseremoniaa" ei tule.)

Sivilisaation kollektiiviseen tietoisuuteen kuuluu vielä yksi elementti, joka koskee perheemme saapumista muista maailmoista. Olette odottaneet innokkaasti avaruusalusten laskeutumista ja perheenjäsenten tapaamista keskuudessanne.

Mutta yhteisönne enemmistö ei jaa innokkuuttanne, eikä myöskään usko, että "avaruusolennot" oikeasti tulisivat auttamaan tai että heitä eläisi jo planeetalla. Kaiken lisäksi heidän käsityksensä Maapallon ulkopuolisista olennoista on Maapalloa valloittavat hirviömäiset olennot, joita elokuvissa kuvataan.

Kuten mainitsimme edellisissä viesteissä, universumin korkein neuvosto oli aikaisemmin vastuussa saapumisen ja esittelemisen ajoituksesta, mutta nyt asia on muuttunut. Jumala vapautti neuvoston tästä raskaasta vastuusta päättää milloin Maan kansat ovat psykologisesti kypsiä näkemään avaruusalusten joukkolaskeutumisia sekä tervehtimään epätavallisen näköisiä olentoja. Jumala antaa LÄHTÖMERKIN! kun kohtaaminen voi tapahtua tervetulotoivotuksin, ei pelolla, ja hän odottaa aivan yhtä innokkaasti tätä riemukasta tapahtumaa kuin kaikki me, jotka tiedämme sen tulevan.

Jumala ottaa ohjat, ja tämä on muutos aikaisemmista viestiraporteistamme. Universumin huipulla tapahtuu muutoksia aivan kuten teidänkin elämässänne! Me emme anna harhaanjohtavaa tietoa, jonka myöhemmin perumme – me kerromme, mitä on tiedossa viestiemme hetkellä, ja jos merkityksellisiä muutoksia tapahtuu sen jälkeen, me raportoimme niistä.

Jotkut teistä ovat kysyneet mistä saamme informaatiomme. Osa on sielutason tietoa, joka tulee itse löytämällä tai muistamalla, ja sitä voi parhaiten ja ytimekkäimmin kutsua "universaaliksi tietämykseksi". Meillä ei ole enempää tietoa kuin millään muulla sielulla; yksinkertaisesti kehittymällä henkisesti ja tietoisesti meillä on ollut enemmän "mahdollisuuksia" muistaa mitä tässä tiedon varastossa on kuin vähemmän kehittyneillä sieluilla on ollut.

Tietomme siitä, mitä Maapallolle ja Maapallolla tapahtuu, tulee monista lähteistä, ja kun informaatio monista lähteistä käy yksiin, jaamme sen teille luotettavana.

Yksi lähteistä on Jumala, joka ilmoitti meille äsken toteamamme, että Hän ilmoittaa neuvostolle milloin antaa laivaston komentajille LÄHTÖKÄSKY! Neuvosto on yksi lähde, samoin hyvä ystävämme Hatonn, joka on intergalaktisen laivaston komentaja ja johtaa kommunikaatiota Maan ja muun universumin välillä. Olemme myös yhteydessä Nirvanan yksilöihin, jotka tarkkailevat maan tapahtumia, sekä sivilisaatioihin, jotka ovat henkisesti, älyllisesti ja teknologisesti niin pitkälle kehittyneitä, että he jopa meidän tukikohdastamme katsottuna vaikuttavat maagisilta.

Meillä on käytössämme Akaasiset aikakirjat, universumin joukkotietoisuus ja maan kollektiivinen tietoisuus, ja tiedämme mitä mahdollisuuksia Maapallon energiakentässä on. Siinä kentässä mahdollisuudet muuttuvat todennäköisyyksiksi ja todennäköisyydet varmuudeksi, riippuen kollektiivisten ajatustenne energian määrästä sekä tunteesta ja teoista, jotka kohdistuvat tiettyyn tapahtumaan.

Tästä eteenpäin Maan kulku tulee olemaan tasaisempaa kuin kuluneiden kuukauden aikana jolloin planetaarisen linjautumisen luonnolliset muutokset aiheuttivat vahvoja energiapurkauksia aurinkokunnassanne. Nämä purkaukset auttoivat Maapalloa eteenpäin harppauksilla, jotka se tarvitsi päästäkseen neljännen ulottuvuuden portille, mutta monilla teistä oli poikkeuksellisen hämmentäviä fyysisiä, emotionaalisia tai psyykkisiä kokemuksia kehonne totutellessa yhä korkeampiin värähtelyihin.

Tästä eteenpäin kristallisolurakenne ja lisääntyvä valo Maan kohotessa auttaa teidän kehojanne pysymään paremmin tasapainossa. Pystytte toimimaan tyynesti, varmasti ja luonnollisen viisaasti missä tahansa tilanteessa.

Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta tiedemiehenne näkevät valoa astrofysiikan ja teknologian kysymyksissä, ja uskonnot näkevät rakkauden asuvan sielussa. Tulevaisuudessa ymmärretään, että tieteen valo ja sielun rakkaus ovat samaa energiaa, ja se on suurin voima kosmoksessa. Nyt kun tätä energiaa virtaa maailmassanne runsaammin kuin koskaan sen jälkeen kun Jumala täydellisyydessään oli luonut Gaian planetaarisine kehoineen, sen asukkaiden ja itse Maan haavat voivat parantua.

Alkakaa vuosi 2013 tietoisina siitä, että valo-olennot joka puolella universumia ovat aina ja ikuisesti teidän näkymättöminä tukijoinanne ja avustajinanne. Mikä riemu koittaakaan sinä päivänä kun voitte tuntea samaa ehdotonta rakkautta meitä kohtaan kuin me teihin!

______________________________________

RAKKAUTTA ja RAUHAA

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Käännös: Tuula Athen


< previous message | next message >


Share |