Home > > Sheldan Nidle - 10 mars 2015

Sheldan Nidle - 10 mars 2015

4 Muluc, 7 Ceh, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer och har med oss goda nyheter till er! Det nya banksystemet, som vi då och då har talat om, har snabbt blivit en internationell verklighet. Samtidigt fortsätter nedbrytningen av den bakomliggande "koncern" som styr USA. Världens nationer inser nu bättre vad den här kommande kollapsen verkligen innebär. Ett nytt ekonomiskt och finansiellt system håller på att växa fram, som ställer USA på nivå med ett antal nationer i Europa, Asien och på det västra halvklotet. Den här nya raden realiteter får äntligen slut på de mycket förvrängda realiteter som styrt er värld under de första sex decennierna efter andra världskriget. En ny era håller på att bildas, vilken präglas av införandet av NESARA-regeringen i USA och en hel rad nya regeringar i Europa, Asien, Afrika och på det västra halvklotet. Höjdpunkten i detta är, enligt vår mening, disclosure (avslöjandet). Då kan vi lätt tala till er och äntligen låta er se våra skepp i dagsljus på er himmel. Vi har för avsikt att helt stödja era Uppstigna Mästares globala anföranden och den öppna samverkan som blir möjlig med era släktingar från Agartha. Ni kan då lära er mycket om er själva och er sanna historia och om ert ursprung.

Det som äntligen nu ska ske på er värld kommer att bevara och skydda er verklighet. När vi anlände för många år sedan fick vi bevittna ett samhälle som bara kan beskrivas som omedvetet och likgiltigt. Under det sista årtiondet har ert samhälle bokstavligt talat rest sig upp. Även det som miljömässigt är mest felaktigt bildar nu ivrigt någon sorts allians med dem som djupare beskyddar era många känsliga livsmiljöer. Dessa plötsliga förändringar inom varje samhälle på Gaia är ett tecken på hur mycket ert jordklot förändras för närvarande. Även om de här förändringarna markerar hur era samhällen reagerar ekologiskt, är det fortfarande bara en början. Mycket behöver göras så snart vi gör en masslandning på er värld. Livsmiljöerna för många djur och växter krymper fortfarande snabbt. Ni behöver använda er av teknologier som har förmågan att förändra detta sorgliga förhållande. Ni behöver även använda er av ett mer insiktsfullt resonemang om hur ni ska vända en stor del av er värld tillbaka till en mer naturlig verklighet. Ni behöver använda teknologi för att skapa en riktig livsmiljö och inte till att förstöra den.

På våra världar är den naturliga orörda naturen på ytan och i den inre världen ostörda av oss. Om någon i själva verket plötsligt skulle dyka upp oanmäld på någon av våra världar, skulle förmodligen deras första tanke vara att förklara världen som mestadels obebodd. Denna uppfattning är något som speglar en viktig naturlig följd av våra heliga lagar; allt liv är heligt och måste bevaras i sin naturliga existens. Det här Solsystemet blev hårt invaderat för miljontals år sedan och ett fruktansvärt pris betalades för detta. Det som krävs är att vi ska hjälpa er och det himmelska Elohim att återställa detta solsystem till dess tidigare orörda tillstånd. Mars och Venus innehöll en gång stora oceaner som vimlade av alla typer av liv. Allt detta behöver återställas. Inte bara de stora oceanerna i detta och andra solsystem, utan även alla unika fenomen som för tillfället förlorats. Denna återfödelse är bara en av de saker som vi behöver göra. Här finns även ansvaret att knyta banden med ett stort antal icke-fysiska Varelser, som vistas djupt inne i den inre världen hos era många jättelika gasvärldar.

Som ni kan se kommer en lång rad nya ansvarsområden att läggas på er när ert medvetande kommer tillbaka. För oss är dessa plikter heliga. När ni blir väktare för både planet och sol ärver ni en plats med stor skönhet, vars underhåll blir er vardagliga plikt. När ni blir medlemmar i en flotta för vetenskap och forskning, ökar den här mängden arbetsuppgifter kraftigt. Vi har varit i det här solsystemet i mer än två decennier och är något bestörta över hur det "fungerade" med Anunnaki och deras planetariska hantlangare vid ratten. Mest av allt tog vi avstånd från hur dessa Varelser i ansvarsfull ställning under årtusende efter årtusende behandlade var och en av er. Då och då har våra skepp besökt er och presenterat historiska redogörelser av denna misshandel i ett antal särskilda flottrapporter om framstegen i det här solsystemet. Himlens uppmaning till oss var till en början chockerande. Vi lyssnade dock och finns här för att tjäna er helt och fullt. Vi förväntar oss att ni under nästa år utvecklas snabbt mot fullt medvetande genom att fullständigt förändra den verklighet som ni nu bor i. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser. Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och upprepar det som sades så rättframt av vår familj från rymden. Våra jordallierade har skapat ett nytt internationellt ekonomiskt överföringssystem. Dessutom gjordes ett antal förändringar för att få alla större banker att leva upp till Basel III. Detta är bara början på det som kan förväntas. BRICS-gruppens utvecklingsbank är redo att sätta igång och ersätta både SWIFT-systemet och Federal Reserve:s och IMF:s internationella status. Denna välsignade utveckling innebär två saker. För det första, internationella penningöverföringar är inte längre en angelägenhet för det banksystem som inrättades genom Dumbarton- fördraget 1944. För det andra kommer de västerländska bankkriterier som nu används av IMF att ersättas av något som är mer gynnsamt för internationell utveckling. Dessa förändringar gör det möjligt att överföra stora summor för att möta behovet att utveckla infrastrukturen i er värld.

Både den outvecklade och den utvecklade världen kräver medel för att antingen bygga upp eller bygga om ett stort nätverk för vattenförsörjning. Det finns även behov att ge den här världen pengar för att bygga ett stort nätverk för att utbilda barn och vuxna. Alltför länge har ledningen fördummat eller ignorerat detta stora ansvar. Ni håller på att växa i medvetande och behöver de verktyg som krävs för att helt och fullt förstå vad som händer i den här världen. Dessutom bör särskilda kurser fyllda med verkligt meningsfull ekologisk lärdom anordnas för alla. Fördomar mot kvinnor och religion kräver ett slut. Skaparen gjorde oss sannerligen till ett enda folk. Vi behöver välsignat lyda detta heliga påbud och lära oss leva tillsammans. Alla religioner lär ut denna stora sanning. Vi behöver lyda detta globalt. Betänk hur krig, felplacerat hat och enkel sjuklig logik har upprätthållit dessa barriärer.

När ni nu kommer samman, var då ständigt uppmärksamma på ansvaret att upprätthålla er nyfunna medmänsklighet, att upprätthålla integriteten hos naturens miljö, och vara redo att hjälpa varandra framåt. Det nya medvetandet kommer att göra er mer andligt medvetna om varandra, och särskilt om de gåvor som Gaia fritt ger er. Den här världen måste respekteras och tas omhand från hjärtat. Detta är gudomlig nåd i handling. Ni förflyttar er andligen från en värld som styrts av människor som inte brytt sig, till en värld som vägleds av dem som bryr sig, ni själva. Denna nya verklighet kräver en ny attityd, och fordrar att ni växer i hur ni ska använda ert nya och expanderande medvetande. Börja varje dag med ett fast syfte som härrör från er första meditation eller bön. Samtala med andra och upprätta en plan. Den avgörande nyckeln är att ha ett positivt och andligt syfte inför varje dag. På det sättet kan ni faktiskt skapa mirakler!

Idag, som alltid, utforskade vi det som pågår i den värld som ni bebor. Lär er respektera varandra och den naturliga miljö som omger er. Den här världen förändras snabbt till det bättre. Verkligt häpnadsväckande förändringar finns bokstavligen alldeles runt hörnet. Var redo och var medvetna om dessa enkla fakta! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?