Home > > Matthew Ward - 11 Mart 2013

Matthew Ward - 11 Mart 2013

Toplumsal gelişimin hızı; çekim yasası; ego, bilinç; Barack Obama; Hugo Chavez; tartışmalı mevzulardaki “taraflar”; ışık işçileri; yoğunluklar, ekonomik meseleler; NESARA

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Dünyayı bizim gözetleme yerimizden seyredebilmenizi nasıl isterdik ki siz böylece onun çalkantılı yolculuklarının bittiğini ve dingin sular içerisinde olduğunu görebilesiniz. Muhtemelen “dingin” dünyanız hakkında düşüneceğiniz bir hal değildir, fakat “Altın Çağın tüm mucizeleri ne zaman gerçekleşiyor?” işte o zaman olabilir.

Bir çok medeniyet bu noktada sizin lineer zamanınızda Dünyanın güvenli bir limana ulaşmasına yardımcı olmak için Tanrı tarafından yetkilendirildi, fakat onun yükseliş süreci boyunca, onun sakinleri toplumsal değişikliklerden sorumluydular. Başka hiçbir medeniyetin bunu sizin yerinize yapması mümkün değildir çünkü Yeryüzü sizin dünyanızdır ve kollektif olarak sizin istediğiniz şekilde bir dünya olmalıdır.

Işık işçileri, kendilerini öyle düşünmeyen ruhlar da dahil fakat tuttukları tanrısal yollarla gerçekten de öyledirler, son derece zor on yıllarca yükselme süreci esnasında asilce üstesinden geldiler. Evren boyunca var olan ışık varlıklarının en büyük takdir ve saygısına sahipsiniz.

Ve Altın Çağın söz verilen zaferlerinin vuku bulması için ne kadar sabırsızlandığınızı biliyoruz, dolayısıyla onların yapım aşamasında olduğuna dair çok az delil olduğundan dolayı sıkıntılısınız. Aslında, perde arkasında çok çeşitli alanlarda bir hayli gelişme göstermektedir, ve hatta ana medya bile teşvik edici bir yükselme eğilimine işaret eden durumları bildirmektedir. Yine de, büyük değişiklikler sizin istediğiniz kadar hızlı bir şekilde gelmeyecektir.

Biliyorsunuz ki her şey şu ya da bu frekansta titreşen enerjidir, ve enerji nötr olduğu ve muhakeme kapasitesi olmadığı için neyin istenip neyin istenmediği arasında ayrım yapamaz. Netice itibarıyla, insanların düşünceleri ve hisleri uzaya atılırken, evren bireylere odaklanmakta olduklarının enerjisiyle uyuşan enerjide koşullar sağlar - bu sürekli hareket halinde olan çekim yasasıdır.

Fakat dünyanızdaki çoğu ruh enerjinin ve doğuştan gelen aynı anda yaratma güçlerinin nasıl çalıştığını bilmezler. Dikkatlerini devam etmek istemedikleri durumlara verirler, böylelikle daha fazlasını yaratırlar. Birçok insanın dünyanın hallerine ilişkin üzgün, öfkeli ve umutsuz düşünce ve duyguların enerjisini yaymalarından dolayı, sonuçtan toplumunuz bütün olarak etkilenir: değişimin hızının yavaşlığı.

Durumların salyangoz hızında ilerliyor gibi görünmesinin başka bir nedeni de bilgi eksikliğinden ötürüdür. Birçok insanın hala üçüncü yoğunluğun kısıtlı bilincinde hapsolmuş olması nedeniyle, bütün gerçeklerin bilindiği yerde, içlerinde nasıl arayacaklarını bilmezler. Ruh seviyesinde bilme olmaksızın, bilinç bilgiyi egonun perspektifinden işler; ve egonun kişisel fikir ve algıları destekliyor olması, ki sıklıkla sert bir şekilde düzenlenirler, ego nadiren bir durumu başka perspektiflerden görebilir veya gerçek ve sahteyi ayırt edebilir.

Size bir önek vereceğiz. Biz ve birçok ışık habercileri Barack Obama hakkındaki gerçeği size bildirdik, ruhsallıkta, zekada ve eski çağ bilgeliğinde çok ileri düzeydeki bir medeniyetten gelen oldukça gelişmiş bir ruh. Yüksek evrensel konsey yurdundan ayrılmasını ve Amerika Birleşik Devletlerini ve dünyanızı huzur bolluk ve birliğe doğru götürme misyonunu kabul etmesini istedi.

Onun misyonunun, dünya çapında politikanın ötesine geçtiğini, Gaia’nın Dünya sakinlerinin birbirleriyle ve Doğa ile uyum içinde yaşama vizyonuna göre hizalanmış olan Altın Çağ master planının bir hükmü olduğunu açıkladık. Daha sonra Gaia’nın dünya bedeni ve bütün yaşam formları denge içinde olacaklar, ki tümünün içinde var olan ışıktır. Sizden Cumhurbaşkanı Obama’ya ışık göndermenizi istedik çünkü bu o dengenin erişileceği günü hızlandırır.

Ayrıca daha önceki mesajlarımızda toplum olarak gelişiminizde karanlık olanların direnmelerinin takriben on yıllık bir gecikmeye sebebiyet verdiğini belirtmiştik. Gecikme Dünya’nın yükselişini bir zerre bile engellemedi - onun zamanlaması mukadderdi - fakat Obama’nın misyonunu yerine getirme kabiliyetini ciddi bir şekilde düşürdü çünkü İlluminati içerisindeki güçlü bireylerin hala onun eforlarını raydan çıkaracak, bozacak saptıracak gücü vardı.

Etkin olmalarının büyük bir kısmı üçüncü yoğunluk algıları “Obama karşıtı” düşünce ve hislerin enerjisini göndermekte olan insanlardan kaynaklanıyordu. Bu enerji karanlık olanları tekrardan besliyor ve cumhurbaşkanının dünyanızı Gaia’nın vizyonuna doğru taşıma çabaları üzerinde çok büyük bir güce sahip olmalarına olanak sağlıyordu.

Neden bunun öldürmeyi kapsadığını sorgulamak doğaldır, ve birçoğu Obama’nın pilotsuz uçakları onaylamasının onun ışıktan olmadığını gösterdiği hissine sahiptir. Bu perspektif şu önemli unsuru hesaba katmıyor: Pilotsuz uçakların hedefi savaş halini mümkün olduğunca çabuk bitirerek mümkün olduğunca az insan öldürmektir.

Her zaman Dünya medeniyetlerindeki askeri kuvvetler düşmanı yok etmenin vatansever sorumluluğu olduğunu ve kazanana kadar devam edilmesini ön gören üçüncü yoğunluk mantalitesi dahilinde çalıştılar. Böylece bin yıllarca savaşlardaki her iki taraf, en güncel silahları kullanarak, birbirlerini yok ettiler. Şimdi, bu pilotsuz uçakları kapsamasıyla, terörizmin beyni olarak görülen bireyleri hedef alıyor ve uzun süren yer savaşlarının sebep olacağı kayıptan daha azına sebep oluyor.

Gerçekten içler acısıdır ki o silahlar hiç kimseye zararı dokunmayan kadın, erkek ve çocukların canlarını alır. Sivil halkın çoğu muharip birliklerle birlikte yaralanır ve ölürler, savaşın acımasız bir gerçeğidir. Savaş alanlarındaki ruhların deneyimledikleri ölçülemez ruhsal zarardan söz etmeyeceğiz. Şunu bilerek mutlu olun ki kalpler ve zihinler açılmaya devam ederken, hiçbir ruh hiçbir şekilde ve hiçbir amaç için başkasını öldürmek istemeyecek.

Amerika Birleşik Devletlerindeki ana medyanın ülkenin yararına ters düşecek şekilde çalışan kötü adam olarak tasvir ettiği Hugo Chavez’ı, yakın zamanlarda vefat eden Venezuela cumhurbaşkanını da örnek olarak gösterdik. Chavez’in aleyhine çalıştığı şey İlluminati’nin o ülkedeki, kendisinin ve diğer Latin Amerika milletlerinin, karanlık etkisiydi ve onları Venezuela dışına sürmek hususunda oldukça başarılıydı.

Chavez kanserinin doğal bir şekilde vuku bulmadığını düşünmekte haksız değildi. İlluminati kontrolü altındaki medya onu bir “komplo teorisyeni” olarak etiketledi çünkü sizi o tür bir tespitin tamamıyla saçma olduğuna inanacak şekilde koşullandırdılar. Chavez’in ülkesini onların dokunaçlarından kurtarma ve mağdur olanların hayatlarını iyileştirme kararlılığı karanlık olanların ajandasına uymadı. Bir kamu cinayetinin Venezuela’nın bereketli doğal kaynaklarının kontrolünü geri almayı kolaylaştırmak yerine ateş fırtınası başlatabileceğini hissettiler, ve kanser başlatmak için yöntemlere sahiptiler, ve yaptıkları da buydu. Bedeni bekledikleri kadar hızlı tükenmedi.

Üçüncü boyut zihinlerinin politik veya ideolojik “yandaş” destekleyenler ve “ aleyhtar” muhaliflerin en iyi şekilde tartışmalı karakterler olarak algıladıkları bu iki adamın gerçeğini biliyoruz. Fakat hiçbir suretle “taraflar” ulusal liderler olarak sınırlı değildirler - dünyanızı kuşatıyor olan bütün bölücü meselelerde olan şeyin ta kendisidir!. Herhangi bir şeyin “sağ” ve “sol”u birbiri için yakıt üretmeye devam eder - hararetli duygular şiddetlenir ve dengesiz ikilemler uzar gider.

Düşünün: Nükleer silah stoğuna sahip hükümetler diğer hükümetlere, bizim bunlara sahip olmamızda bir sorun yok fakat siz sahip olamazsınız çünkü size güvenmiyoruz, der. Siz sahip olamazsınız denilen hükümetlerin, bu silahlara sahip olan hükümetlerin gerekçelerine güvenmeleri beklenir?

Eğer “silahları olan” ülkelerde en bağırıp çağıran konuşmacılar eşit derecede uzlaşması olanaksız büyümek isteyen toplum liderleriyle bir araya gelirlerse, “doğruluğundan şüphe edilemez” perspektiflerini mantıklı bir şekilde tartışmaya başlayabilirler. Sadece bu şekilde yaparak taraflar saygın pozisyonlarından ileriye gidebilirler ve tamamıyla nükleer silahsızlanmanın o silahların asla kullanılmayacağını garanti eden tek yol olduğu sağduyu sonucuna ulaşabilirler.

Özellikle Birleşik devletlerinde, silahlı şiddet sıcak bir tartışmadır. Belirli silahların ve askeri teçhizatın satışını yasaklamak isteyen taraf, istedikleri bütün silah ve mermileri almak için papağan gibi “ikinci iyileştirme hakkı” deyip duranlar kadar görüşlerinde inatla durmaktadırlar. İki tarafın ayrışan görüşlerini tartışması gerekir ki böylelikle ölüme sebep olan vuruşları azaltma yönündeki ortak isteklerinden yola çıkabilsinler.

Bu meselelerin hiçbirisi birdenbire çözülmeyecektir, ancak nihayetinde her ikisinde de her türlü silahın yasaklanmasıyla sonuçlanacak bir başlangıç olacaktır. Hatırlayın, hala lineer zamanda birlikte yaratıyor olduğunuz dünyanın zaten sürekli ortamda tam sizin istediğiniz şekliyle varlığı mevcuttur ve, göreceğiniz gibi, sizin seçiminiz Dünya’nın Altın Çağında silahlara yer olmamasıdır.

Geniş ölçüde farklı görüşlerin olduğu diğer bir konu da bebek aldırmadır ve aynı şekilde idam cezası ve ülke ekonomisi, işsizlik ve güvenli enerji kaynaklarıyla ilgili konular.

Bütün bunlar ve birçok diğer hayati önem taşıyan dünyanın hallerinin ciddi huzursuzluklar yaratıyor olması demek değildir ki karanlık olanlar hala işin başındadır! İlluminatinin yüksek makamlarından ayrılanlardan bazıları ışık işçisi oldular. Bazıları öldü, ve Aralık gündönümünde bedenlerini yaşayabilecek konumda tutmak için yeterince ışık absorbe edenler ya ışığı kucaklayacaklar ya da ölecekler. Ancak, daha önceden geniş çapta kargaşaya sebebiyet vermiş olanlar pozisyonlarından alındılar ya da etkileri hiç yoktur.

İç savaşlar hala şiddetle devam ediyor çünkü her iki taraf sebeplerinin adil olduğuna yürekten inanıyor. Bazı durumlarda, savaşçılara atalarının intikamı için saldırıların gerekliliği küçük çocukken aşılandı. Eşit derecede güçlü duygular zalim yöneticilerden, savaşçıları ülkenin dengesini bozan vatan haini olarak gören yöneticilerden, kurtulup özgürlüğe kavuşmak için savaşan insanları kuşatmaktadır. Diğer bireyler din kavramlarını, çarpık olsa da, inanmayanların alaşağı etmesinden alıkoymak için savaşmaktadırlar. Tedricen bu çeşitli durumlarda keskin olan taraflar iki tarafa ortak bir fayda için karşılıklı görüşmede bulunmaları ve işbirliği yapmaları yönünde motive edilecektirler.

Uzun bir hanedan saltanatından sonra, çok kısa bir süre önce bağımsızlığını kazanan ülkelerin nasıl yönetileceğiyle ilgili çok farklı görüşler vardır, fakat yine de, vatandaşların kalplerinde karanlık yoktur. Basitçe, kendini-yönetme, veya demokrasi, yenidir ve insanlar herkes için en faydalı olacak yönetim metotlarını bulmak için çok çaba gösteriyorlar.

Sözünü ettiğimiz diğer meselelerdeki her iki tarafın en sert kişilerinin de hiçbir karanlık niyetleri yoktur. Kendileriyle hem fikir olmayanlara karşı herhangi bir kötü niyetten değil bu kişilerin deyim yerindeyse “kendi bildiğini okuyan,” özellikleriyle ilgilidir. Diğer bütün üçüncü yoğunluk bilincinde çalışan zihinler gibi, inançlarıyla ve egoya bağlı olarak kendi taraflarının her ne pahasına olursa olsun kazanmasını isterler.

Bizim sevgili Dünya ailemiz, dünyanızdaki bütün ruhların kıyamet sonlanmadan önce her şeyle ilgili görüşlerinin tamamen aynı olması gerektiğini söylemiyoruz. Söylemekte olduğumuz şey birbirinin görüşlerini dinlemeye ve anlamaya istekli olmak ayrılıkların çözümünden önce gelmelidir. Ve gelecektir!

Dünya, aydınlanmaya vesile olan - aydınlatma - art arda gelen yüksek vibrasyonlara doğru yükselmeye devam ediyor, “insan doğası”, dediğiniz şey. Bütün mevzularda her iki tarafın tutumları yavaş yavaş aşırı şiddetli kavgacı halden, akılcı bir hale dönüşecek, “sorunun parçalarının”, herkesin hayrına olacak “çözümün parçaları”na yol vereceği zemini oluşturacak ahenkli bir konuşma.

Bu siz ışık işçilerine tam olarak daha önce olduğu kadar şimdi de ihtiyaç duyulmasının nedenidir! Sadece oluşturduğunuz ışık dünyaya yayılır ve diğer tüm yaşamlara dokunur. Kararlılıkla sadece dünyanızdaki yaşamı iyileştirecek olan neyse ona odaklanarak, kollektif bilinçteki ışığı genişletir ve Altın Çağın zaferlerinin tezahür etmesini hızlandırırsınız.

Dünya toplumları egonun benmerkezciliğini ve sıklıkla kötü niyetli perspektifini salıvermeli ve kalpten yaşamaya başlamalıdır. SEVGİ, kainattaki en güçlü kuvvet, dünyanızı dengesiz tutan bölünmeye, nefrete, yoksulluğa, cehalete ve şiddete son vermenin anahtarıdır. Sevgi barış, bolluk, ruh ve canın gelişiminin birliğinin anahtarıdır.

Merak etmek mantıklıdır: Dünya dördüncü yoğunluğa ulaştı, öyleyse onun sakinlerinin çoğu nasıl olur da hala üçüncü yoğunluktadır? Bilimsel olarak konuşmak gerekirse iki tür yoğunluk vardır. Biri kitle ve kitlenin konumu ile ilişkilidir. Dünya dördüncü yoğunluğun alçak “eşiği”ndedir ve beşinci yoğunluktaki istikametine varıncaya kadar yükselmeye devam edecek.

Diğer yoğunluk canın gelişim statüsünü ifade eder - ki bu, erişilen ruhsal ve bilincin farkındalık seviyesidir, ve bu iki veçhe önemli oranda farklılık gösterebilir. Bilinç veya zeka seviyesinde hayli gelişmiş olan bazı medeniyetlerin bir nebze ruhsal farkındalıkları yoktur.

Bugün Dünya nüfusu ruhsal gelişimde üçüncü yoğunluktan yedinci yoğunluğa kadar değişim gösterir. Kendini adamış ışık işçileri ruhsal olarak dördüncü boyuttadır - onlar sabit bir şekilde ruhsal yoldadır - fakat bazıları bilinç olarak geri kalıyor; hala yargısız olma, kendini ve başkalarını yanlış algılamalardan dolayı affetme, geçmiş suçları anlama, pişmanlık, sahip olma isteği ve düşük vibrasyonları yayan diğer hisler üzerinde çalışıyorlar. Nispeten beşinci ve daha yüksek yoğunlukta çok az olan ruhlar sizin Kristal veya İndigo diye adlandırdıklarınız ya da diğer medeniyetlerin üyesi olup sizinle yaşayanlardır.

Öyleyse şimdi, dünyanızdaki değişim hızını etkileyen ana faktörlerden konuştuk, fakat başkaları da var. Örneğin, bütün yasal meseleler hukuk ve adalet sistemlerinizin normal akışında gitmelidir, bu tekerleklerin süratli bir şekilde dönmediğini bizim size söylememize ihtiyacınız yoktur.

Bazı hukuki durumlar ekonomi bazlıdır, ve korkuyu ve kaosu engellemek için eski sistemlerden yeniye geçiş maksatlı olarak yavaş meydana gelmektedir. Bu çok geniş kapsamlı işlem sadece İlluminati’nin çok büyük miktarda kayıp zenginliklerini yeniden kazanmak, ve bu paraları fakirleştirilmiş milyarlarca insana paylaştırmakla kalmaz, ayrıca değerli madenlere dayanan küresel ekonomiye geçiş; banka işleyişini dünya çapında yeniden yapılandırmak; ticaret, fiyatlar, vergilendirme, haftalık ve aylık maaşlarda uygunluk sağlamayı da kapsar.

Bu ekonomi şeklinde, Ulusal Ekonomi Güvenliği ve İyileştirme Yasasının kısaltması olan NESARA ( National Economic Security and Reformation Act) bazı çevrelerde iyi bilinir fakat tam olarak iyi anlaşıldığı söylenemez, ve şaşılacak bir şey değildir. Birleşik Devletlerin sitesinde Ulusal Ekonomi Dengelenmesi ve Kalkınma Yasası (National Economic Stabilization and Recovery Act ) olarak adlandırılan NESARA tamamıyla YANLIŞ bilgilendirmedir, ve ışığın saygıdeğer habercileri olduklarını iddia eden karanlık antitelerden alınan kanal mesajları da sahtelik içerir.

Yanlış anlamalar yasanın NESARA’nın tamamı olduğu kanısını içerir. Bu ne kadar yanlıştır! NESARA dünya dönüşümü ve ruhsal yenilenmeden - Dünya’nın Altın Çağı için master planıdır - daha azı değildir.

Ayrıca, ışık kaynaklarından gelen mesajların içerisindeki terminolojinin bazısı ile ilgili de çeşitli yorumlar vardır, “bolluk paketleri” gibi ya da NESARA’nın benzer ekonomik yönlerine ilişkin göndermeleri. Yanlış yorumlamalara gezegendeki her bir insana doğrudan büyük bir miktarda paranın verilmesini, bazı özel projeleri finanse etmeleri için bazı bireylere büyük tutarda para verilmesi, ve herkesin borçlarının bir çırpıda temizlenmesi dahildir.

NESARA’nın bir bölümü tabii ki yüksek faiz oranlarını gidermeyi, bazı borçları azaltmayı ve bazılarını ortadan kaldırmayı - özellikle, IMF kredileri - ve geniş banka hesaplarını İlluminati’nin “ bakiye tutma düzeni”n den kaldırmayı kapsamaktadır. Ancak Yasanın ekonomik atılımı dünyanızdaki “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” arasındaki vicdana aykırı eşitsizliğe son veriyor. Bu dengesizlik İlluminati’nin yasal olmayarak biriktirdiği servetinin fakirleştirilmiş insanların sıkıntılı durumunu hafifletmek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kullanılması ve bu andan itibaren sağlam temellere yerleştirilmesiyle düzeltilecektir.

NESARA’ nın hükmü olan Birleşik Devletler hükümetinin istifa etmesi artık uygulamadan çıkmıştır. Yasa on iki yıl önce cumhurbaşkanı yüksek rütbeli bir İlluminatiyken - taraf değiştiren aktif ışık işçileri arasındadır - ve Meclisteki hemen hemen herkes ya İlluminatinin üyesi yada hükümetin dışındaki İlluminatinin kontrolü altındayken yazıldı. Bizimle birlikte sevinin ki bugün durum böyle değildir!

Kökeni, NESARA ile ilgili daha çok şey bilmek isteyen okuyucular için, belki de neden bu dönüştürücü dünya çapındaki planın Birleşik Devletler yasası olarak başladığıyla ilgilidir, lütfen geniş kapsamlı ve anlaşılır bilgi içeren mesajın tarihini ekleyin. [Ağustos 13, 2006, Özel NESARA Yayını] Teşekkürler.

Dünyanızdaki yaşamı kötü yönde etkileyen her ne varsa aşamalı bir şekilde son bulacağına dair vaatlerimizi tekrarlıyoruz. Bu köle iş gücü ve kadınlara zulmetme; adil olmayan yasalar; ilkeler, yönetmelikler ve acımasız kültürel adetler; kirliliğin tüm şekilleri, endüstriyel kaynaklardan, yiyecekteki kimyasal püskürtmeler ve kimyasallar, pornografi ve zihin kontrolüne kadar, eğlence mekanlarında dünya dışı varlıkların korkunç derecede kötü resmedilmeleri dahil; tüzel tekeller; evsizlik; haksız tutuklamaları kapsar. Toplumunuz Altın Çağ’daki hayat ile uyumsuzluk ihtiva eden her şeyden kurtulmaya devam ettiği sürece zihninize, bedeninize veya ruhunuza zararı olan her ne varsa sonlanacaktır.

Bu evrendeki tüm ışık varlıkları sarsılmaz cesaretiniz, hüneriniz, sabrınız ve adanmış ışık işçiliğinizden dolayı sizi onurlandırıyor. Çalışmalarınızda asla yalnız olmadınız. her zaman aranızda veya göklerinizde yaşayan evrensel aile üyeleriniz tarafından yardım edildi. Gemilerdeki ekipler sizlere katılıncaya kadar, daha önceki mesajlarda anlattığımız sayısız yöntemlerle size yardım etmek için gemilerinin teknolojilerini kullanıyorlar.

Koşulsuz sevgi içerisinde, ki her zaman ve ebediyen böyle olmuştur, size elveda diyoruz.

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: MkShare |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?