Home > > Sheldan Nidle - May 1, 2012

May 1, 2012

1 Kimi, 19 Kank’in, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Boyutunuz pek çok karışıklık sergilemeye devam eder. Karanlık kabal’ın ajanları çeşitli büyük hükümetlerin dairelerinin tutuklanmaya hazırlanmasını ve hükümette ve finans alanındaki önde gelen insanların ve onların şahsi ekonomilerinin özel sektöründeki yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alınmasını yakından izlemektedirler. Bu süreç tutuklamaların ani bir döngüsünün başlamasını bekleyebileceğiniz bir noktaya gelmektedir. Karanlık bu süreci hasıraltı etmeye çalıştı, ancak böyle yapması mümkün değildi. Bir dizi sonuçları önemli rehinler geçmişte batmasına izin verilmeyecek kadar büyük şirket sıfatıyla böbürlenen birçok merkez ve özel bankalara baskı yapmışlardır. En kötüsü ABD Federal Reserve Bank olan bu finansal hizmet şirketleri uluslar arası ticareti denetlemek için düzenlenmiş birçok yasayı defalarca çiğnediler. Bu özel girişim dünyanızın refahının temelini tehdit eden birçok kötü planların elebaşı olmuşlardır. Bu özel kurumların, komplocu hemcinslerin ayağının kaymasının peşinden ilk olarak ortadan kaldırılmalıdır.

Bu kurumsal yeniden örgütlemeler ve tutuklamalar gittikçe büyüyen hareketin ilk adımıdır. Onları yeni hükümetler, bolluk dağıtımları ve sizin için olacak bir dizi şeylerin şok eden duyuruları izleyecektir. Bunlar borç silmelerine, yeni bankacılık ve finansal sisteme ve dünya barışına genel silahsızlanmaya ve kürenizin yıkıcı yönlendirmesinin sonuna yol açacak olan radikal yeni politikalara yol açacaktır. Yeni hükümet kendi yasama meclisinin işleyişini ve seçim sürecine yaklaşımını yeniden düzenlemeyi amaçlar. Bundan başka, evrensel kurtuluşun kurulması hükümetin vatandaşlarına yaklaşım tarzını tümden dönüştürecektir. Bu değişiklikler aynı zamanda tam bilinçliliğe dönüşünüze ve Gaia ile saygılı etkileşiminize doğru süreyi hızlandırmanın bir aracı olacaktır. Agarthalılar bu özel kriterler güvence altına alındığında, sizinle daha açık alışveriş yapmaya başlamayı istiyorlar. O zaman gizli teknolojilerin açığa çıkması buna eşlik edecek diğer dünyalardaki köklerinizle sizi tanıştıracak.

İfşaatın sizinle ilahi temas misyonumuzun konusuna bir başlangıç olacağı amaçlanır. Sizinle yeniden bağlantı kurmamızın, çok çeşitli konulardaki anlamlı miktarda bilgiyi aktarmayı gerektireceğini hissediyoruz. Esasında, bu süreç birçok tarihsel yalanları binlerce yıldır karanlık tarafından size yüklenmiş yanlış inançları düzeltmeyi gerektirecek ve birçok gizli kutsal topluluklarınız bu öğretilerle yardım etmek amacıyla gizlendikleri yerlerden çıkacaklar. Bu öğretiler Yükselmiş Üstatlarınızın getireceklerine bir giriş olacak. Ruhun bu erkek ve kadınları dünyanızın etrafındaki resmi ortaya çıkışlarını gerçekleştirmeden önce çeşitli ruhsal emirleri ilk olarak deneyimlemenizi ve böylece daha iyi anlamanızı istiyoruz. karanlığın ellerinde bir ateş çemberinden geçen çok özel Varlıklarsınız ve çağlar boyunca bu büyük acı veren işkence sizi harika ruhsal kahramanlar ordusuna döndürdü! Siz ilahi savaşçılar önce bu galaksinin karanlık nüfuslarını ve daha sonra da fizikselliğin bu sektörünü Işığa dönüştürmek için doğrudan ilk elden bilginizi kullanacaksınız!

Birçok şey arasında, bir dönüm noktası olan ifşaat ilahi kimliğinizin tamamen farklı bir kapsamına ve Gaia ile sinerjetik ilişkilerine set oluşturan kapağı açar. Fiziksellik Cenneti yaptığı için, sayılamaz düzeylerde mevcuttur. Hem bir çocuk ruhsunuz, hem de Dünya Ana ile karşılıklı bağımlı ilişkileriniz ikisi arasındaki doğuştan gelen bağlantıyı gösterir. Bizim size rehberliğimiz ilahi hizmetinizin rol oynadığı birçok düzeyleri açıklığa kavuşturacak ve bu da kendi benzersiz yolunuzu biçimlendirmenize imkan verecek. Tanrı bu anda tam bilinçliliğin göstergelerini tam olarak anlamadığınızı kavrar. Bizim mutluluğumuz bilgiyi açıklamak daha sonra da Gaia ile ve gerçekte uygun olarak planlanmış olan bu güneş sisteminin kalanıyla hangi yoldan faydalanacağınıza karar vermenize yol göstermek olacak. Böyle bir mutlu tesadüfü başlatma yıldız ülkelerin nasıl doğduklarına ilişkin büyünün bir türünü üretir ve geleceğinize doğru ilerledikçe, siz de bizim gördüğümüz şeyin bilgeliğini açık olarak göreceksiniz.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bugün çok mutlu v hayırlı haberlerle geldik. Ortaklarımızın kitlesel tutuklamaları başlatma zamanı yaklaşıyor. Çeşitli uluslar arası polis kurumları tarafından durmadan genişletilen ağdan dolayı ek suçlayıcı delillerin aydınlanmasında başlangıç aşaması hala yürürlüktedir. Tanrı tarafından beyan edildiği gibi, karanlığın herkesi kuşatan kontrol ağının nasıl hızla çözüldüğünü gözlemekteyiz. Büyük kötülüğe katılan çok sayıda önemli kişi gerçekten afallamıştır ve bir dağ gibi çok sayıda kanıt toplamak için ortaklarımıza yardım eden ilahi yargının kutsanmış elini gözlüyoruz. Bunun üstünde, geçen ay tutuklanan pek çok kişi ipuçları ve isimler vermişlerdir. Karanlık kabalın tüm üst kademeleri hakkında dosyalar vardır ve bunlar yakında onların kitlesel tutuklanmalarına yol açacaktır. Binlerce yıldır karanlık tarafından sizin üzerinizde kullanılan aşılmaz güç şimdi buharlaşmaktadır ve böylece özgürlüğünüz hızla yaklaşmaktadır!

Mutlu haberler hemen başlamak üzeredir. Yeniden düzenlenecek olan kurumlar onlara uygulanacak ipotek hakkına sahip olan birçok büyük uluslar arası bankaları kapsar. Bu onları iflasa zorlamak ya da yeni yönetimi kabul etmeye mecbur etmek için düşünülmektedir. Bu yeni yönetim ortaklarımız tarafından seçilecektir ve daha sonra yeni finansal sistem küresel olarak ortaya çıkmaya hazır olacaktır. ortaklarımız aynı zamanda yeni küresel ekonomik politika için prototipler ve çerçevelerin halen bazı ülkelerde yürürlüğe girmeye başladığı hakkında bizi bilgilendirmiştir. Bu ülkeler karanlık kabalın sürekli tehditlerinden ekonomik özgürlüklerini kazandırabilen belirli tavsiyeleri izlemektedirler. Onların başarıları bu yeni ekonomik sistemin realitede zemin bulduğunun delilidir. Bizim ortaklarımız ilahi doğru zamanda, bu modeli dünyayla paylaşmaya hazırdır.

Yönetimin transferi büyük adımlar atmaya benzer. Dünyanın yüzünü değiştirmeyi içtenlikle arzu eden çeşitli partiler bize katılmışlardır. Şimdi, karanlık kabal birtakım askeri maceralar planlayarak direnmektedir, ancak bunlar bu harekete sempati duyan çeşitli batılı ülkelerin askerleriyle birlikte bizim galaktik ailemiz tarafından durdurulacaktır. Kendi askerilerini akılsızca kullananların hükümetleri sürme zamanı geldi. Savaşın çağı sona erdi ve bu cinneti destekleyen bu hükümetleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu amaçla çeşitli anlaşmalar şimdi yürürlüktedir ve birçok kanuni zorlamalarla ve bu savaşçı davranıştan birincil olarak sorumlu olanları tutuklamaya hazır olan davacı kurumlarla harekete geçmektedir. Yakında yeni yönetim barışı, bolluğu ve küresel işbirliğini yayacaktır!

Bugün dünyanızı dönüştürmeye yakın olan olayları konuştuk. Büyük adımlar atılmıştır, deliller toplanmıştır ve örgütler devreye sokulmuştur. Büyük ölçekte harekete geçme zamanı bize bağlıdır. Her şeye şükredelim ve bu ilahi olarak emredilmiş olayları ortaya çıkaralım! Özgürlük zamanınız elinizde! Bilin ki sevgili Birler Tanrı’nın hesapsız kaynakları ve sonu gelmeyen bolluğu gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |