Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - December 3, 2013

Sheldan Nidle - December 3, 2013

10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Birçok konuyu konuşmak için karşınıza geldik. Şimdi, karanlık dünyanızı değiştirecek olan bir dizi olayın ortaya çıkışını izlemektedir. Bunlar küresel bankacılık sisteminizi dönüştürecek ve dünyanızın para sisteminin yeniden kurulumuna başlayacaktır. Bu değişiklikler önceden sizinle konuştuğumuz yeni yönetime ve esaretin bir yılından sizi kurtaracak olan değişikliklerdeki sadece ilk ana adımlardır. Sizi gerek bir tür derebeyliğe, gerekse son birkaç yüzyılın borç köleliğine bağlayan bu çeşitli yapılar sizi ve çocuklarınız düzenli olarak istismar etmiş olan daha üst sınıfa yasal olarak zincirlenmiş tuttu. Köleliğin bu araçları kaldırılmış olacak böylece gerçekten özgür olabileceksiniz. O anda, zenginliğin gücü sona erecek, böylece bedenen ve Ruhen yine özgür ve bolluk içinde olan bir birey olabileceksiniz. Bu olaylar sizi ruhsal ve uzay ailelerinizin de katılacağı bir kutlamaya hazırlayacak!

Özgürlük ve kişisel kurtuluşunuzun gelişiyle, biz de özgürce görünebileceğiz. Atlantis’in düşüşünden beri, sizi izledik ve hatta size doğrudan rehberlik ettik. Tanrı’nın yapmakta olduğu şeyi anladık, ancak yine de size derinden rehberlik etmeyi arzuladık. Böylece size birçok Avatarlar, ‘Melekler’ hatta Tanrı’nın sizin için emrettiği bir yolda kalmanıza yardımcı olacak peygamberler gönderdik. Karanlığın dünyalı destekçileri bizi hor gördü ve bizi hayal kırıklığına uğratabilecekleri şeyleri yaptılar. Bu katı sansürler sadece kısmi olarak başarılı oldu, çünkü bizim mesajlarımızı ortaya çıkarmaları ve açıklamaları için birçok harika kadın ve erkekleri cesaretlendirdik. Bu cesur bireyler ortaya çıktı ve baskı altındaki insanlığı aydınlatmak için ilahi misyonumuzda bize yardım etmek için birçok gizli kutsal topluluklar oluşturuldu. Bu misyonlar binlerce yıldır mevcuttu ve halen kucaklamak üzere olduğunuz yeni çağa yol göstermektedirler. Bu zaman ilahi mucizelerin ortaya çıkacağı bir zamandır!

Meydana gelen şeye sadece bir an bile baksanız, inançlarınızda güçlü bir etki bırakır. Bu realiteyi dönüştürecek olan ilahi bir senfoniyi şekillendirmek için koşullar bir araya gelmektedir. İlk başta size yabancı gelebilecek şeyleri kabul etmeye hazır olun. Karanlık tarzınızı değiştirmeye henüz hazır olmadığınıza inanıyor. Bu, karanlık destekçilerinin kavrayamadığı bir şeydir. Işık halen açılmakta olan özel bir senaryo yaratmıştır ve bu süreç karanlık kabalın kafasını karıştırıyor. Onların savaş yaratma çabaları bile başarısız olmaktadır. Eski yöntemleri hiçbir şekilde işe yaramaz. Dünyanızın askeri güçleri bu aleme barışı getirmeyi istiyorlar. Bu karışıklık zamanı olmayacak, daha çok, büyük bir aydınlık bu kürenin her yerini süpürdüğü bir zamandır. Sizi bu karanlık bireylerden özgürleştiren anlaşmaların Işığın gücüyle düğün bayram etmenize izin vereceği bir zaman olacaktır. Aynı zamanda, yıldızlardan gelen kardeşleriniz ve İç Dünya’dan ailenizle açık olarak yeniden bağlantı kuracağınız bir zaman olacak. Bu öyle bir an ki, umutla ve mucizelerle dolu!

Bu büyük yeniden birleşme anı birçok yaşamlarımızda beklediğimiz bir şeydir. Yaklaşık bir milyon yıl önce Gaia ile harika bir hizmetkarlık oluşturmak için ortaya çıktınız. Bu koruyuculuk, karanlık güneş sisteminizin gezegenlerini kasıp kavurduğu zaman meydana gelen şey nedeniyle derin bir vicdan azabı yaşadı. Yerküre yüzeyinde insanların başarılı bir şekilde yaşamalarına izin veren tek dünya olarak bırakıldı. Venüs’ün büyük okyanusları, Mars’ın ve hatta Pax’ın (Maldek) eski dünyası bozuldu. Onlar bir süreliğine iç alemlerine gönderildiler. Bu diğer su dünyalarının eski ilk koşullarına geri dönecekleri zaman yine yakında gelecek. O zaman siz gruplara ayrılacaksınız ve bu diğer dünyalara hizmetkarlığınızı sürdüreceksiniz. Tanrı’nın büyük mucizelerinden ve bu yeniden düzenlenmiş dünyaların tüm güzelliklerinden keyif alacaksınız. Harika bir yeni yıldız ülkesini oluşturacak, şekillendireceksiniz ve yol boyunca yeni bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini tekrar canlandıracaksınız

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu gün yeni haberlerle ve bazı kutsanmış bilgilerle geldik. Olaylar hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu bilgilerin başlıcaları bu alemin para ve finansal sistemi ile ilgilidir. Yeni bir para sistemini getirenlere şükran duyuyoruz. Bu çalışma düşecek ilk domino taşının başlangıcıdır. Gizli kutsal topluluklarımızın sonraki büyük dönüşümlere hazır olduklarına işaret eder. Toplamda, bu dünyanın değişimleri kısa bir süre sonra izleyecek olan şeyin de işaretidir. 1776’da Kont St.Germain şimdi meydana gelmekte olan şeyin bir mavikopyasını ortaya koymuştu. Jefferson, onun ilham vermesiyle şöyle yazmıştır: ‘tüm insanların eşit yaratıldığını, Yaratıcıları tarafından elden çıkarılamaz belirli Haklar verildiği, bunların arasında Yaşam, Özgürlük ve Mutluluğu arama olduğu apaçık olan bu gerçeklere bağlıyız. Bu hakları güvence altına almak için insanlar arasında, gücünü yönetilenlerin rızasından alan hükümetler kurulmuştur…’

Bu görkemli sözler yönetimin yeni bir kavramına yol açan bir değişim için ortamı hazırlamıştır. Daha sonra, Lincoln bu kavramı berrak bir şekilde tasvir etmiştir. “insanların bu hükümeti, insanlar tarafından, insanlar için dünyadan kaybolmamalı.” Özgürlüğün insanlardan kaynaklandığına ve bu özgürlüğün eşit olarak herkes tarafından paylaşıldığına ilişkin bu kutsal inanç İlahi olanın sizin için başarmakta olduğu şeyin tam kalbindedir. Herhangi bir kölelik formu temelden yasa dışıdır ve karanlık tarafından bizim üzerimizde işlenen içkin bir suçtur. Aydınlanmamıza yol açan birçok ömürlerimiz esnasında, bu saygısızlığın birçok formuyla karşılaştık. Birlikte bu alemden bu kötülüğü kaldırmaya kendimizi adadık. Bizim bu adanmamız Bu çirkin iğrençlikleri Işığa çevirecek olan bir realiteyi size sağlamak için tayin edildi!

Işığa adanma yeni realitenin doğmasına izin verecek. Bu yapmakla tam bilinçliliğe dönüşümün eşiğine indirileceksiniz. Bu güzel kürede bunu meydana getirmek için uzun zamandır uğraştık. Karanlığın hain terörünün saltanatının sonu yakındır. Bu size kim olduğunuzu tam olarak anlama fırsatı verecek. Bu yüzden, doğru ilahi zamanda ortaya çıkmayı ve şimdi birçok kutsal metnin görmediği şeyi ayrıntılarıyla öğretmeyi amaçlıyoruz. Bu dersler yeni bir bilinçlilik durumu için karşınızdadır ve siz kelimesi kelimesine Meleksi “kanatları”nızı ortaya çıkabileceksiniz. Bizim görevimiz ilahi olarak rehberlik etmek ve bu dönüşüme sevgiyle nezaret etmektir. Birçok kutsal mucizeler bundan sorumludur. Birçok dua kabul edilmiştir. Şimdi çok mucizevi bir zafer için size yol gösterecek olan birçok ruhsal ve galaktik müttefiklerimiz var! Halleluya! Halleluya! Halleluya!

Bugün, bu dünyada olmakta olan şeyi daha çok aydınlattık. Büyük değişiklikler yürürlükte. Bu dönüşüm size ruhsal ve uzay ailelerinizle büyük bir yeniden birleşmenin açığa çıkmasını getirecek. Bu muhteşem yeniden birleşme hızlı bir şekilde tam bilinçliliğe geri dönüşünüze yol gösterecek. Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge