Home > > Sheldan Nidle - February 14, 2012

February 14, 2012

30 Oc, 3 Zac, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Dünya’nızda sevgi ve aşka ayrılmış bu günde, sahnenin arkasında çok şeyler olmaya devam ediyor. Doğunun ve Batının gizli kutsal toplulukları gezegeninizin ana hükümetlerini değiştirmek için birlikte bir plan yapmaya başlamışlardır. Bildiğiniz gibi, en kritik değişim genel geçer ABD rejimidir. Bu illegal şirket Amerika’yı resmi olarak ABD sivil savaşının sonundan beri yönetmiştir, ilk amacı tartışma götürmez güç pozisyonlarında kendi yakın müttefiklerini ve büyük bankacılık ailelerini kurmaktı. Lincoln’e kadar her başkan ABD’nin iç ve dış politikasını onların isteklerine bağlamak için bu günahkarlara ve onların tek yönlü planlarına boyun eğmek zorunda kaldı. Bu Amerikan demokrasisinin gaspı, büyük yolsuzluk, rüşvet ve gerekli olduğunda da cinayetle desteklendi. Bu utanmaz, kepaze suçlar şimdi sona ermeye başladı ve bu, koruyucu hükümetlerin radikal dönüşümlerinin temel varlık nedenidir. Bu gölge kukla oynatıcıları tutuklanacak ve herkesin gözü önünde hapishaneye gönderilecektir. Onların sonraki girişimleri insanlık için hain planlarının gerçek boyutunu ortaya çıkaracaktır.

Mevcut düşünce bu geçici hükümetin kriz içindeki dünyanız ile oluşmaya başlayan Galaktik toplumunuzun yapı taşları arasında bir köprü olacağıdır. Bu yeni hükümetin bayrağını taşıyacak olanlarla ayrıntılı tartışmalar yaptık, çünkü Amerika’nın yeni liderleri olarak ilan edildiklerinde başlamaya hazır birçok programı nasıl başlatmayı planladıkları konusuyla çok ilgiliyiz. Geçen birkaç haftada bizim aramızda bir belge sağanağı yaşanmıştır. Bizi ilgilendirenlerin çoğu, onların duyuracakları her bir geniş kapsamlı pozisyonun resmi olarak nasıl yürütüleceğidir. Yoğun bilgimiz temelinde onlara öğütler verdik ve aynı zamanda size kendimizi tanıtmayı amaçladığımız zamanda ifşaat için bir tarih oluşturduk. Bu yeni hükümetlerin kurulması ile ifşaat arasında, gemilerimizin günlük görülmelerini artırmayı ve sizi ifşaat gününde yapılacak olanlara hazırlamayı amaçlıyoruz.

Gregoryan takvimine göre 1991 yılının yazında güneş sisteminize ilk olarak girdiğinden bu yana bu misyonun nasıl değiştiği konusuna dikkatli bir şekilde baktık. Sonraki 20 yılda, bu operasyonu şimdi tümüyle paylaştığımız mevcut duruma dönüştüğünü izledik. Tanrı bize önce belirsiz görünen bir emirler dizisini verdi, daha sonra bizi yalnızca Agarthalılarla değil, Dünyalı müttefikler olarak adlandırdığımız yeryüzündeki çeşitli insan gruplarıyla da etkileşim kurmamıza imkan veren belirli yetkilerle donattı. Bu grup şu an kendini daha küçük gruplar halinde yeniden şekillendirmiş görünüyor ve biz Yükselmiş Üstatlar yönetimli gizli kutsal topluluklara odaklanmayı seçtik. Bu birçok kutsal topluluklar uzun zamandır sizin tam bilinçliliğe dönüşünüze ilişkin tanrının çözümünü desteklemek için yükselmiş üstatlar tarafından yapılan kapsamlı palının bir parçası olmuştur. Bu kutsal topluluklar görevlerini başarılı bir sonuca ulaştırabilecek gerekli finansal ve ruhsal kaynaklara sahiptirler.

Şimdi hep birlikte, yaklaşık 13 bin yıldır Annunaki’lerin hakimiyetinin başlangıcında yapılan anlaşmaya son vermek, karanlığın planını şekillendirmiş akla hayale sığmayan kölelikten sizi kurtarmak ve karanlık kabalı alt etmek için ortak planımıza son rötuşları yapmaktayız. Galaktik Federasyon bu planları durdurmak, ve bu hainleri bundan böyle Dünya’nızın ilahi hakimiyetine müdahale edemeyecekleri şekilde ortadan kaldırmak için yeteneklerini kullanmaktadırlar. Gaia bunu gözetlemektedir ve kendisini yakıp yıkmaya niyet edenlere hak ettikleri cezayı vermenin yakın olmasından çok mutludur. Bu karanlık güçlerin hazırladığı iki yüzlü ekonomik sistem neredeyse küreyi batırmıştır ve onları devasa zenginlikle donatmıştır. Bu yapı dağılacak, saydamlığa ve bolluğa dayalı yeni bir yapı onun yerini alacaktır. Gerçekte, bu projenin ilk adımları atılmıştır. Sonraki adım, açık olarak, geçici hükümetleri göreve getirmeye başlamaktır.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınız’ız! Sevinçle geliyoruz! Sevinçle geliyoruz! Yaratıcının barışı ve şükranları sizin üzerinizde parlamaktadır. Yaklaşık 13 bin yıllık bu sonu gelmez oyunda sona yaklaşıyoruz. Ortaklarınız tümüyle yeni bir realitenin gerçekleştirilebileceği bir noktadadırlar. Sonraki zamanlar, nihayet karanlığı gücün kibirli tüneklerinden indiren çözümlere ayrılacaktır. Bu karanlığın erkek ve kadınlarını kendiniz yargılamayın! Bu kutsal görevi İlahi Plan’a bırakın. Sizin yaşamlarınızı izleyenler, sizi tam potansiyelinize erişmekten alıkoyan ve sizi kolayca suistimal edenler için uygun olan şeyi meydana koymaktadır. Sizden bazıları, bizimki gibi bir bilinç düzeyine ve ölümsüzlüğe erişmiştir. Bu hediye tümünüze yayılmaya hazırdır, ancak ilk olarak yeni bir kozmik realiteye sizi taşıyan büyük bir uyanış olacaktır. Dünya Ana’ya karşı yemin ve sözlerinizin yenilenmesi için bir zaman olacaktır!

Uzun zaman önce, ilk olarak bu harika alemde ikamet etmenize izin verildiğinde, insanlık Gaia’ya ve ruhsal hiyerarşiye O’nunla ilgileneceği, bakıp koruyacağı ve ekosistemlerinin gelişmesini sağlayacağına dair kutsal bir yemin etti. Bu yemin şimdi yeryüzü insanlığı tarafından yenilenecektir. Tam bilinçli benliklere eriştikçe, bu dünyayı aynı anda sizinle paylaşan çok çeşitli yaşamlara saygı gösterme ve koruma zamanı olacaktır. Ruh, gerçekten kim olduğunu yeniden görmeye izin verenleriniz için ve size çok uzak zamanlarda olduğu gibi Gaia’ya tekrar çiçek açtırmanın nasıl olduğunu göstermek için geldi. Aleminizin görünümünü hızlı bir şekilde değiştirebilecek teknolojiye ve ilahi iradeye sahipsiniz. Karanlığın boyunduruğu varlığınızın üzerinden kaldırılır kaldırılmaz bu büyük görev sizin olacaktır! Bunlar, hepimiz için bu yeni zamanı harika kılarak birlikte yapacağımız şeylerdir!

Ruhsal ve uzay aileleri olarak birlikte çalıştığımızda, Lemurya zamanında olduğu gibi, Gaia’yı bir cennete döndüreceğiz. Bu güzel gezegeni yeniden canlandırmak ve fizikselliğin bu tarafına yaratıcının iradesini yaymak için Yaratıcı tarafından kutsananlar değil miyiz. Siz, bireysel ve toplu olarak tam bilinçliliğin ne anlama geldiğinin enginliğini hissettiniz. Size büyük bir sorumluluk verilecektir ve bu sadece başlangıçtır. Biz, Yükselmiş Üstatlar, tam bilinçli varlığa geri dönüştüğünüzde, şimdi sizin her birinizi kapsayacak şekilde genişleyecek olan bu büyük, ilahi hizmette zamanımızı harcadık. Daha sonra bizim görevimiz, yapılacak her şeyi izleyerek koordine etmek olacak. Bunlar, burayı bir yıldız-birliği yapacak pek çok görevin ilkleridirler. Bu galaksiyi Işık, Sevgi ve ilahi hizmet çağına götürecek görevler.

Bugün, tam bilince yolculuğunuz hakkındaki tartışmamıza devam ettik. Gaia kendini tam bilinçli bir varlığa değiştirmeye çok hazırdır. Sonunda, insan olarak bizler Yaratıcı’nın ilahi planının görkemli güzelliğini yaymak için çalışarak, bu galaksiyi geçiyoruz. Bilin ki Sevgililer, Tanrının sonsuz bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte Sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Ve Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |