Home > > Sheldan Nidle - July 17, 2012

July 17, 2012

13 Akbal, 16 Kumku, 8 Manik

Dratzo! Buradayız! Herkes için iyi haberlerle geldik! Sizi kurtuluşunuza döndürme süreci, sonuçlarını alma noktasına erişmeye başlamaktadır. Biz karanlık bireylerin ve onların imparatorluklarının çöküşüyle sonuçlanan bir teknoloji kullanmaktayız ve gücü giderek azalan pozisyonlarından onları atabilmeyi bekliyoruz. Şimdi temelden çürük olarak kabul edildikleri için büyüyen Libor krizi mevcut ekonomik sistemlerin artık işleyemeyeceğinin bir işaretidir. Güvenilebilen yeni bir sistemin uygulanması gerekir, hem de hızla. Bu sonuç şimdi ekonomistlerinizin çoğu tarafından tercih edilir. Ciddi basın organları bile bilerek bu finansal yıkımı getiren hainlerin geniş kapsamlı tutuklamaları için çağrıda bulunmaktalar. Mevcut sistem açık olarak elini göstermiştir ve kriz küresel bir karmaşa içinde büyüdüğü için, hızlı bir şekilde karanlığın feshine yol açabilir. Bu çözülme bizim daha ileriye gitmemize, son zamanlarda çıkarılan özel mahkeme kararlarıyla kabalistleri ortadan kaldırmamıza ve böylece tamamen yeni bir ekonomik sisteme geçmemize izin verecek.

Yaklaşık iki yıl önce bir dizi anlaşmalar imzalayanların çoğu dünyanızı yeni bir finansal zemine yerleştirmeye heveslidir. “Batmasına izin verilemeyecek kadar büyük” bankalar iflas noktasındadırlar ve Avrupa Birliğindeki bankaların çoğu da aynı şekilde istikrarsız. Euro’nun çökmesi yakındır ve Aynısı Amerikan Doları için de geçerlidir. Federal Reserve’nin pamuk ipliğine bağlı gittiği biliniyor. Küresel borcun yekunu öyle büyüktür ki, dünyayı çözülemez finansal çöküşe sürükleyerek, ani, dünya çapında parasal iflasla tehdit eder. Geriye kalan tek çözüm NESARA tarafından ileri sürülen kavramlar gibi, bir dizi yeni bankacılık ve mali politikaların parçası olarak evrensel borç affını çıkaran yeni bir para sistemidir. Bu çökmekte olan eski düzenin ölümüne bağlı olacak olan yeni yönetimin habercisi olacaktır. İstifalar ve tutuklamaları yeni bolluğu, “UFO” ifşaatını ve küresel bir ölçekte yeni teknolojilerin sunulmasını ilan eden resmi duyurular takip edecektir.

Bu kayda değer gelişmeler yeni realitenin yapısını ve alanını tam anlamıyla dünyaya açıklayacağı için hızla benimsenecektir. Yeni sisteme aralıksız, düzenli geçişe, son zamanlara kadar dünyanızın büyük güç ve yetenekleri olan dünya dışılar tarafından kontrol edilen iç içe geçmiş küresel bir grup tarafından nasıl kandırıldığı ve kurnazca yönlendirildiği hakkında ayrıntılı bir ifşa eşlik edecek. Annunaki ve onların size katılımlarının karmaşık hikayesi konuşulacak ve daha sonra bizim tarafımızdan son gelişmeler aktarılacak. Size 2. Dünya Savaşının sonundan beri dünyanızda olup bitenlerin gerçek hikayesini açıklamayı amaçlıyoruz. Bu bilginin kapsamı pek çoğunuzu şok ederken, amaç tam bilinçliliğin harikalarına geçişinize sizi hazırlamak için esas olan bir eğitimi size sağlamaktır. Sizin için önemli olan bilginin diğer alanları kim olduğunuz ve ilahi plana göre şimdi sizi bekleyen şey hakkındaki gerçeklerdir. Nitekim, yeni bir altın çağdan farksız olan şey size bağlıdır!

Sizinle daha yakın ilişkilere girebildikçe, ilk temasa ve İç Dünyalı kuzenlerinizle tanışmaya başlayacağınız bir dizi duyurularımıza başlayacağız. Sizi gemi filomuza alacak ve size onları çalıştıran yaşayan Işık teknolojisini gösterecek olan pek çok uzmanlık alanlarındaki Galaktik Federasyon personeliyle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu teknolojiyi denemenize izin verebilecek olan bir tur planı yapmayı istiyoruz ve bu küresel bir temelde onu dağıtmamızı destekleyecek. Işık teknolojisi telepatinin kullanımıyla işler ve siz orijinal yaradılışınızın bir parçası olduğu için edebileceksiniz (Annunaki yüksek yeteneklerinizi kırmış olan sınırlı inanç sistemlerini kurmadan önce) bu yeteneği hızla yeniden elde edebileceksiniz. Nitekim, bu teknolojiler doğası itibariyle, gizli yeteneklerinizi canlandırabilir ve realitenin doğası ve bilinçliliğin doğası hakkında tamamen yeni inanç sistemini keşfetmenize izin verebilir. Şaşırtıcı özelliklerinizin ve yeteneklerinizin gerçeğini ortaya çıkararak, karşınıza harika bir dünya açılacak!

Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Hepinize şükranlar! Biz müttefiklerimizden ve kendimizden özel mesajlarla geliyoruz. Karanlık kabalın pek çok çirkin planları ortaya çıktıkça, dünyanızın kürenizin her bir köşesinden ilan edilen kötü haberlerden başı dönmektedir. Faiz oranlarındaki hileler bankacılar tarafından kendi işlerinden mümkün olduğunca daha fazla kar sağlamak için kullanılan azgın suçların sadece son çırpınışlarıdır. Bu ve diğer yasa dışı uygulamalar, sadece İnternet üzerinde postalanan saçmalıklar olarak değil, aynı zamanda pek çok prestijli finansal gazetelerde yazılan ispatlanabilir suç faaliyeti olarak da ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu açıklamalar bizim ilahi amaçlarımızı başarmak için hızla yardım edecek olan artan hızlanmaya itici güç eklemiştir. Hesap verebilirliğin yapılması gerekli olduğu ve yeni ve dürüst finansal sistem uygulanabilir görüldüğü için bu kötü kimselerin günleri sayılıdır. Müttefiklerimiz bu kendi çıkarlarına hizmet eden bireyleri daha fazla zarar veremeyecekleri bir yere koymaya hazırlanmaktadırlar.

Yeni bankacılık sistemini kurmak için gizlilik içinde çalıştıkları için yaşamları karanlığın tehdidi altında olan gizli kutsal topluluklardakiler şimdi bu kabalistleri özel yerlere hapsetmeye hazır olmaktan daha ileridedirler. Bizim galaktik ailemiz, onları uzun uzun düşünebildikleri ve size yaptıkları şeyin büyüklüğünü fark edebildikleri bir yere yalıtılmış halde yerleştirmek için anlaşmışlardır. Burada ve yeni döneme uygun olarak, ilerlediğiniz için, affetmenin günahları hakkında gerçekten vicdan azabı çekenlere karşı kutsanmış bir yanıt olduğunu hatırlamak önemlidir. Gerçekte, pişmanlık bu bankerler için tek gerçek oldur ve biz onlara kutsanmış yalnızlık içinde ilahi bir dengeyi yeniden kazanmaları için fırsat vermeyi amaçlıyoruz. Her birimiz izlenecek bir yaşam yoluyla bir eşitiz ve bu yaşam yollarının her biri gerçek değişim için gerekli şeylere sahiptir. Her bireyin bu izolasyonun karşılarında bir seçime sahip olduklarını görme fırsatı olduğunu anlamalarını istiyoruz; onların İlahi olana doğru bir yolu izleyebildikleri bir seçim.

Görebildiğiniz gibi, tam bilinçliliğe geri dönüşünüzün büyük olayına yol açan, büyük değişime dünyanızı hazırlamak için pek çok şey yapılmaktadır. Yol boyunca, şimdi bildiğiniz dünyayı cesurca değiştirecek olan ifşaat ve çok sayıda duyurular olacak. Biz de çok daha açık bir tarzda ilahi hizmetimize başlamayı dört gözle bekliyoruz, çünkü size vereceğimiz çok fazla kutsal bilgimiz var. Size hizmetimiz sizi tam bilinçliliğe hazırlayacak olan ve Yaratıcının size bahşettiği büyü gücü gösterecek olan bir dizi şifayı kapsayacak olan bir dizi öğretilerle başlayacak. Tam bilinçlilik anlamaya ve beslemeye başlayacağınız kutsal bir sorumlulukla gelir. Her biriniz şimdi içinizde ortaya çıkmaya başlamak üzere olan sınırsız potansiyele sahipsiniz!

Bugün size başka bir mesajı getirdik. Bu sözler çok yakında kapınızda olacak bir dizi olayın başlangıcını gösterir. Yaratıcının bize emrettiği her şeyi baş üstünde tutarız! Bizim varlığımızın duyurulacağı ve şaşırtıcı olayları ortaya çıkacağı zaman geliyor, çünkü bunlar sizin tam bilinçliliğe geri dönüşünüze yol açıyorlar! Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost

< previous message | next message >


Share |