Home > > Blossom Goodchild - September 15, 2012

Blossom Goodchild - September 15, 2012

http://www.galacticchannelings.com/english/2012-Scenario-Conference.html

 

 

Blossom Goodchild също говори на

Конференцията “Сценарий 2012” в Седона

 

 

            Някои от нашите посетители може да не са чули още, че предстои една много интересна конференция следващия месец в Седона, САЩ. Някои от редовните ченълъри на уебсайта ни и някои от нашите приятели - служители на светлината ще държат реч там. Така че, ако имате възможност и финансови средства, за да отида там, това е определено едно събитие, според нас, което вие не бихте искали да пропуснете.

 

 

Blossom Goodchild: Нашият 12-ти Говорител

на Конференцията Сценарий 2012 в Седона

озаглавена Подготовка за Възнесението.

 

            Популярният ченълър Blossom Goodchild (Разцъфващото Доброто Чедо) ще пропътува целия път от нейния дом в Австралия, за да говори на Конференцията “Сценарий 2012 '' (2012 Scenario) в Седона, САЩ, която ще се проведе на 26-ти, 27-ми, 28-ми октомври, 2012.

 

Блосъм (Blossom) е 12-ият и окончателен говорител, който ще се присъедини към редицата от  проницателни международни и местни Служители на светлината – включително Майк  Куинси, Сузи Уорд, Дилън Линда, Уес Анак, Джении Таунсенд от Седона и целия ефирен екип на InLight Радио, който ще приъства на конференцията и който, както бе обявено днес, ще се съсредоточи върху един ключов въпрос, на който всички ние в момента търсим отговори: "Подготовка за Възнесение Господне".

 

 

Blossom Goodchild

 

         "Ние се рàäâàìå, че Blossom ñåãà ñå присъединява êúì âñè÷êè íàñ, íî àêî мислите ñàìè да дойдете на êîíôåðåíöèÿта, òðÿáâà äà ñòå íàÿñíî, ÷å íèå ùå продаваме â íàé-ñêîðî âðåìå - â ðàìêèòå íà íÿêîëêî äíè, áèõ êàçàë," каза Седонският продуцент Ñèåðà Неблина на конференцията Сценарий 2012, ÷èÿòî ìðåæà The Walk-In (TWIN) (Обладантите от други души) ïðåäñòàâÿ ñúáèòèåòî çàåäíî ñ InLight ðàäèîто è Сöåíàðèé 2012.

 

            "Така че, ако планирате да се присъединят към нас в Седона, трябва да сложите кънките си и да получите билетите си днес. Аз не искам никой, който има намерение да дойде да пропусне това събитие, но то ще бъде случай на принципа 'първи дошъл, първи обслужен' от тук нататък".

 

            Това е последното подреждане на 12-те говорители за встъпителната конференция Сценарий2012 в Седона озаглавена 'Подготовка за Възнесението':

 

            Майк Куинси (Mike Quinsey), (Великобритания) - ченълър на СаЛуСа и домакин на BBS Радио за Свързване със Светлината

 

            Сузи Уорд (Suzy Ward), (САЩ) - автор на Книгите на Матей и приемник на съобщенията на Матю Уорд, както и на Бог, Хатон и други

 

            Блосъм Гудчайлд (Blossom Goodchild), (Австралия) - Канал за Галактическата Федерация на Светлината и Белия Облак и автор на три книги, трилогията Бял Облак

 

            Линда Дилън (Linda Dillon), (САЩ) - канал на Съвета на Любовта, автор на Голямото Пробуждане и канал за Небесните Благословения и Един час с Ангел

 

            Уес Анак (Wes Annac), (САЩ) - 19-годишният Плеядиански обладан дух и блогър (www.aquariuschannelings.com и www.wesannac.com)

 

            Джеснии Таунсенд (Genii Townsend), (САЩ) - най-обичаната личност на Седона  автор на няколко книги - включително на Града на Светлината Седона и Съосновател на Седонския Център на Светлината

 

            Стив Бекоу (Steve Beckow), (Канада) - собственик на конференция та 2012 Сценарий и съ-домакин на Един Час с Ангел

 

            Греъм Деуий (Graham Dewyea), (САЩ) - основател и продуцент на Радио InLight и домакин на Небесните Благословения и Нашето Галактическата семейство

 

            Джефри Уест (Geoffrey West),(Канада) - Anchor Cosmic Vision новини и съ-домакин на Един час с Ангел

 

            Сиера Неблина (Sierra Neblina), (САЩ) - съ-домакин на Нека Поговорим 2012 г. и след това и главен редактор на Сценарий 2012.

 

            Дейв Шмид (Dave Schmidt), (САЩ) - съ-домакин на Нека Поговорим 2012 и след това, директор на Съндък с Надежда и редактор на Сценарий 2012 г.

 

            Стивън Кук (Stephen Cook), (Австралия) - домакин на Програмата на Светлината и редактор на новините на Сценарий 2012 г.

 

 

            За Блосъм е удоволствие да се присъедини към програмата на конференцията след поредица от случайни и непредвидени събития, които са се проявили пред нея.

 

            „ Е, всичко това се случи, нека бъда честна, защото един джентълмен в Америка, с който бях в контакт поради работата, ми изпрати линк за конференцията Сценарий 2012, за да съобщи, че това събитие се случва и да ме попита дали съм чула за него и аз просто си помислих: "Ооо, това е ТОЛКОВА вълнуващо!", обясни тя.

 

            „И аз реших, там и тогава, че аз също ще отида: просто, за да посетя това събитие, за да бъда там в тази енергия с всички. Аз нямах никаква идея как бих могла да си го позволя финансово или как ще стигна до там. Аз просто не знаех как това щеше се случи, но реших, че няма да имам никакво съмнение за това. "

 

Една седмица по-късно тя получи друг имейл от същия този щедър джентълмен.

 

            „ Бог да го благослови - той редовно много любезно прави дарение за моя уебсайт, за да ме поддържа и да ми помага в готвенето - и той се свърза с мен да ми каже, че много би искал да ми плати разходите, за да стигна до там. Едва не паднах от стола!"

 

            Жизнерадостната Блосъм веднага прати емайли на някои от нейните близки контакти, включително Майк Куинси, Сузи Уорд, Стив Бекоу и на мен, за да каже, че идва в Седона.

 

            Като колега на Aussie, аз и звъннах веднага и след това внимателно и предложих дали не би  желала да държи реч и дали тези господа не биха имали нищо против. Тя изпищя от вълнение по телефона.

 

            "Това е като всичко, което бих могла да искам и в известен смисъл, то просто се случва. Просто съм на седмото небе заради него. Аз чувствам, че ще бъде абсолютно невероятно. Енергията вероятно ще повдигне всички нагоре в космоса", смее се тя.

 

            И така, по Божията благодат, Блосъм се присъедини към настоящата редица от 12 говорители, която включва и дългогодишните приятели в мрежата, Майк Куинси и Сузи Уорд.

 

            "Всъщност усмивката не може да слезе от лицето ми. Просто съм толкова развълнувана, че ще бъда там и ще срещна всички и както казва Майк, ние сме били в контакт и в подкрепа на всеки един, от толкова дълго време, че всъщност трябва просто само да прегърнем тези хора! Мисля, че трябва да си приготвя кутия със салфетки, защото смятам, че ще има доста емоционални сълзи и от съприкосновението с енергията на самото място ... О мой Боже! "

 

            "И аз просто мисля, че, както казва Сузи, "ние ще затанцуваме рок! "Ами, аз мисля, че ще се разпалим. Така че, знаете ли, ако някой може да донесе вода и внесе свеж въздух, ние ще се почувстваме добре ", засмя се тя.

 

            И какво знае за Седона Blossom, която казва, че почти не е пътувала никъде освен когато се е преместила от Англия в Австралия?

 

            "Само, че енергията от Седона се очаква да бъде наистина висока и малкото, което знаем за града е, че  там има много високо ниво на НЛО гледки, и т.н. Така че искам да кажа, че според събитието само по себе си, както и с конференцията, която тече в момента ние всички, които сме там, ще се нуждаем от гюлета в нашите обувки, за да ни държат заземени!

 

            12-те лектори ще споделят своите знания, прозрения и лични мисли на тема "Подготовка за Възнесението". Блосъм казва, че тя ще сподели с присъстващите на конференцията точно какво Федерацията и Белия Облак я насочват да каже.

 

            "И идеята е да си спомним кои сме и да бъдем любов и като сме тази любов просто да се радваме на живота. Това е начина, по който повишаваме вибрациите и извисяваме планетата, за да и помогнем да се въздигне. И това причината, поради която ние всички сме тук, и действителността е точно такава за нас, така че аз ще говоря заради нас, за да се посмеем и да се позабавляваме малко всеки ден!

 

            "И Светлия Облак може да се появи. Искам да кажа, кой знае какво ще се случи. Може би той може да изскочи и да каже здрасти на всички в публиката. Ние просто не знаем какво ще се случи.

 

            "Толкова съм развълнувана за това събитие...Така че аз мисля, че това включва идея за това да срещна всички както и това, което ще науча. Аз съм винаги отворена да получавам знания от всички тези други учители там. Да, няма едно определено нещо, което по-специално мога да кажа, че очаквам. Това всъщност е цялото весело събитие!

 

            "Да, мисля, че цялото пътуване, ще бъде наистина "пътуване "!", тя изпищя отново.

Конференцията в Седона, Сценарий 2012- Подготовка за Възнесението - ще се проведе на 26-ти, 27-ми и 28-ми октомври (петък, събота, неделя) в Poco Diablo Resort в Седона, Аризона, САЩ.

Билетите могат да се резервират предимно на уебсайта на конференцията Сценарий 2012.

 

РЕЗЕРВИРАЙТЕ билети си сега. БИЛЕТИТЕ ЩЕ СЕ РАЗПРОДАДАТ МНОГО СКОРО!

 

            Погледнете тук: https://the2012scenario.com/conferences/2012-10/the-2012-scenario-conference-sedona/

 

            Или кликнете върху бутона за закупуване на билети за конференцията в дясната колона на началната страница на уебсайта и в дясно из целия сайт. За всички запитвания, щракнете върху линкът за конферентен контакт, както и на страницата за закупуване на билет.

 

Настаняване в Седона

 

            Курортът Poco Diablo Resort предлага специална цена за стая за конферентни участници, които споменават конференцията Сценарий 2012 при резервация: https://reservations.ihotelier.com/crs/g_reservation.cfm?groupID=841406&hotelID=73864

 

            Други хотели в Седона, където може да искате да отседнете включват:

 

Kokopelli Suites (Кокопели апартаменти) http://www.kokopellisuites.com/

Kings Ransom http://www.kingsransomsedona.com/ (в близост до Poco Diablo)

Sky Ranch Lodge http://skyranchlodge-px.trvlclick.com/Sky (на летище Седона. Очевидно има енергиен център (vortex) вихър в този сайт!)

 

            Не можете да успеете, но все още желаете да подкрепите финансово конференцията?

Някои хора казват, че не са в състояние да направят конференцията, но все още желаят да подкрепят събитието. Ако желаете, можете да дарите пари за подпомагане на пътните разходи на всички наши лектори от момент на отпътуването им от домовете им в Седона, Аризона.

            За да направите това, моля, кликнете върху бутона за дарение наречен Съндък с Надежда и напишете думите "Седонска конференция" в допълнителната информация. За да избегнете всякакви Paypal такси за обработка, дори можете да направите това директно от собствения си профил в Paypal, като изпрати своя щедър принос към Hope_Chest_2012@hotmail.com. Уверете се, че сте отбелязали "Седонска конференция" там.

 

            Ние ще признаем ВСИЧКИ вноски в официалната програма на конференцията и тук онлайн по следния начин:

Семейни приятели на Земята ($ 1 - $ 499)

Галактически семеен приятел ($ 500 - $ 999)

Небесен семеен приятел ($ 1000 плюс)

 

            Плакатът на Конференцията е проектирани от художника и графичния дизайнер, редактор на Сценарий 2012, Антъни Морисън (Anthony Morrison).Website: Blossom Goodchild
Превод: Helis

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!< previous message  | next message >


Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.