Home > > Blossom Goodchild - April 25, 2011

Blossom Goodchild - April 25, 2011


Блосъм: Приветствам ви, Приятели, свише! В противовес на мене, която действително съм висока (в живота). Много от нас фактически Чувстват тази Висша енергия, за която говорите. Тя буквално възбужда!!!

Федерация на светлината (ФС): И ние бихме могли да кажем, че има още много повече, там, откъдето тя произхожда.

Блосъм: Откъде произлиза тя?

ФС: Тя е от мястото на височайшата Любов. Наистина, ето какво е тази нова енергия. Това е Любов, която прониква във вас и в отговор на това, толкова много от вас се ЧУВСТВАТ в „ЛЮБОВТА.

Блосъм: Това също ни заставя ДА ЧУВСТВАМЕ, че действително попадаме някъде навътре в себе си. Добре, това ме касае. Аз съм следвала учението на Белия Облак и вашето, в течение на много време, и сега всичко изглежда се обединява. Реално, когато си мислиш, това по-скоро е прекрасно.

ФС: И ние можем да кажем, че в течение на много време … вашето време … много размисли са минали в това. Такива преобразования не са причинени от въображението и действат мигновено. Това би могло да бъде известно на вас и на нас като безумие. Това е много повече, отколкото е въпрос на душите на СЪЩЕСТВАТА да са готови да приемат своето ново място, в себе си и в техните галактики. Вие забелязвате дълбоките изменения вътре в ЧУВСТВАТА, които изпитвате и разпознавате, които не само вие ЧУВСТВАТЕ вътре в себе си по друг начин … вие ЧУВСТВАТЕ и постигате това ЗНАНИЕ, за което сме говорили … ЧУВСТВА … за сравнение и необходимост да описвате с думи. Защото думите не съществуват на описанието, което се случва на нивото на душите … за душите.

Блосъм: Да.ЧУВСТВО на вълнение, подобно да ЧУВСТВАШ взрив вътре в сърцето си. Това ОПРЕДЕЛЕНО чувство заставя всеки ДА ЗНАЕ, че нещо произлиза в противоположното виждане. Интересно, какво ни очаква по-нататък? Продължавам да мисля за стълбове от светлина и така жадувам да видя това в нашите небеса …

ФС: Толкова дълго душите от Земята са пазили вътре в тях Правдата и са ни предлагали тяхната Любов и посвещаване на каузата. Ние ви отдаваме чест от нашето положение, защото ние сме добре осведомени за тези времена … ВЯРА В НАС и в себе си не винаги е лек път. Но това е било в тези дни, които са минали. Понеже вие сте капсулирали тази Висша енергия, и тя се е сляла с вашето поле от енергия … съмненията, които някога са съществували, са се разсеяли. Защото това ще бъде твърдо разбиране, че всеки нов ден, който носи радост на сърцето … обявява големи чудеса, каквито само сърцето и ума на всеки могат да визуализират. Тези висши енергии ви подготвят да получите тези чудеса, тъй като само чрез подобряване на това, може да ги изпитате. Нивото на душевната Любов е ДЛЪЖНО да бъде определен калибър, за да бъдете способни да приемете такива свойства. Те идват. Има чудеса, които се разгръщат и ви зашеметяват. Всичко, в което вие сте „вярвали” ще ви бъде доказано по такъв начин, че вярата ще се разсее, и ЗНАНИЕТО ще заеме нейното място.

Блосъм: Разбира се, ние чакаме това … все пак, сме израсли вътре в нашите Същества и приемаме СЕГА, че се намираме тук … с основание, за да правим това, което е необходимо да се прави. Има много нива и много роли да се изиграят … все пак ние всички сме заедно в това … и аз … какво ме касае … мисля, че това е удивително.

ФС: Доказателството за пудинга е в това, че го ядат … така вие казвате! Вече малко остана, преди вратата да стане очевидна за тези, които са готови да встъпят зад……

Блосъм: Зад – къде?

ФС: Зад пределите на това, което ви задържа. Веригите са сковавали вашите СЪЩЕСТВА и от разширение в неизвестното изчезват. За тях няма избор. Зад пределите на това, за което вие сега знаете … във вашето реално СЕГА … това сте вие, които ще приведете себе си на място, в което вече се намирате … и все пак не разбирате това.

Блосъм: И така … ви казваме, че НОВИЯ СВЯТ, за който говорите … в който ние всички ще се Възнесем … вече съществува и ние живеем в него!

ФС: Това е така. Колкото повече е издигнато състоянието на вашите СЪЩЕСТВА, то подготвя днешното ви състояние на СЪЩЕСТВАТА да бъдат във висше състояние. Това е пронизано от тази Висша енергия към вас от Висшите места на Висшия АЗ. Така че, бихме могли да ви помолим да приемете този дар от себе си. Колкото повече познавате тази истина и ЧУВСТВАТЕ това … толкова повече Висшата част от вас ще е способна да се смесва с части от вас, които, както вие „мислите” съществуват на вашата планета в това време.

Блосъм: „Мислим, че съществуват?”

ФС: Именно. Защото вие добре сте усвоили, че това, за което мислите … го има.

Блосъм: Значи ли това, че вие ни молите „ да мислим” за себе си в нашата нова форма?

ФС: Мислете и ЗНАЙТЕ, че това сте вие. ПРЕДСТАВЯЙТЕ СИ! ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ! СТАВАЙТЕ!

Позволете на по-голяма част от вашите разбирания да ви съблазняват … чрез ЛЮБОВ … във вашата следваща фаза от ЖИВОТА. Защото това е най-великолепната демонстрация на това, че вие знаете какво е „живот”. Нима не е така, че някои са обезпокоени до степен, до която техния живот, както предполагат, е длъжен да бъде доведен докрай. Ние ви говорим с абсолютна увереност, че за тези, които избират ДА БЪДАТ със самите себе си … всички тези, които са минали през Моста на вярата … ще срещнете сиянието на Светлината, което е назначено да бъде вашия начин на живот. Вътре в тази Светлина вие ще обитавате и ЗНАЕТЕ, че сте само ЛЮБОВ. Няма място за недооценяване на такива ЧУВСТВА в пределите на тези нови обичайности.

Блосъм: И кажете ми, ще помним ли „себе си/нас” такива, каквито сме сега? Въпрос, който в нас е бил … със съмнения … с думи … всичко, което ни касае нас, СЕГАШНИТЕ? Ще гледаме ли назад и ще се усмихваме ли на нашите опасения? Ще се оглеждаме ли назад и ще се гордеем ли „ как ние преминахме през това”?

ФС: Това ще се появи за някой като мечта. Във вашия опит на това място, където душата ви се намира в това време, често, когато някой се събужда сутрин, то може да си спомни само „откъслечен” сън, който е бил миналата нощ. Така ще бъде за някои. За други … сякаш сега сънувате … няма да има спомени … и все пак, за мнозинството … много ще си спомнят. Защото това … такива спомени за това, какво е било веднъж … никога в НАСТОЯЩЕТО не се забравят …за да се съхрани това, в което има най-чиста част от състоянието на щастие … и за да не се позволи на този упадък, който е постигнат на вашата прекрасна Земя, някога да се случи още веднъж. Бихме могли да кажем, че съгласно тези записи … те са отслужили своята служба … за това сриване. Уроците от голяма величина са били научени и усвоени. В течение на вашата история е било мнението, че приетите падения са послужили добре. За някои това може да показва „не е така”, за да се отбележи по такъв начин, все пак, нима не ЗНАЕТЕ, че ВСИЧКИ неща стават по причина? ВСИЧКИ НЕЩА. Всичко, за което някога сте мислили … не говорейки за направените вече … е имало причина.

Блосъм: Точно! Това е велико твърдение. Всичко, за което някога сме МИСЛИЛИ, е имало причина!!! Не шаблонно!!! Аз едва ли мога да вместя чудовищност в това твърдение.

ФС: Това е много просто. Защото всяка мисъл е част от цялото съзнание. Съзнанието е колективна мисъл. Така че … всяка мисъл е внесла своя принос в състоянието на съзнание на вашата планета в това време … за това, всичко има причина да бъде помислено.

Блосъм: Думите, които са дошли в главата ми бяха … следователно всичко има причина да бъде „предварително помислено”! Аз се усмихвам, тъй като съм оправила вашата граматика … това се случва за първи път!

ФС: Признателни сме за твоето дълбокомислие! И ето това идва заедно … виждаш ли? Съзнанието на вашата планета се повдига … както цялото … защото по-чистите мисли са били „предварително помислени”… Добре, вие печелите … дайте да добавим това в нашия личен речник … Ние ценим това … защото тези думи ни се струват „правилни”. Чистата мисъл на всеки, на всеки от вас, позволява на висшите енергии да проникват и да позволяват на Висшето съзнание на Единството да се повдигне във Висшите нива, които ви чакат. Не толкова отдавна … нивото на съзнание е било много ниско… за болшинството на вашата планета. Не трябва да казвате, че там не е било добро…а да се казва, че е имало малко разбиране от цялото … за цялото. До степен, че всичко вече се пробужда … мислите на низшите вибрации повече не се събират … защото Висшия ум не им разрешава да влизат в него. Мислите от Висшите вибрации сега „ браздят вълните” и затова пазят стандартите на съзнанието на Висша основа. ЦЯЛОТО време … ВСИЧКИ неща … ВСИЧКИ мисли/ изобилие … се повдигат. И нека това да бъде ИЗВЕСТНО, че всеки ОТ ВАС ЗАСТАВЯ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ. ВИЕ ПРИЗОВАВАЙТЕ ТОВА. ВСЕКИ ОТ ВАС!

Слушайте това, което вашето Висше състояние ви нашепва. Вземете под внимание пътя, който подобрява състоянието ви на ЖИВОТ. Радвайте се на вашите ценности. Повече не ще принизявате това, което е достойно за Вашия статус … защото вие се научихте ДА БЪДЕТЕ ЛЮБОВ, която е мрежа от благодат. Подкопайте това … както вече СЕГА ЗНАЕТЕ … това подкопава СИЛАТА НА ЛЮБОВТА.

ВЛАСТТА, КОЯТО ЛЮБОВТА ви дава, не може да бъде превзета с нищо. Когато ЗНАЕТЕ, че сте ЧИСТА ЛЮБОВ … тогава ЗНАЙТЕ, ЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ВИ ПОПРЕЧИ, да правите това, заради което сте дошли тук.

Вие ЧУВСТВАТЕ и разбирате тези думи, скъпи души, най-деликатните от приятелите … вие чувате ли ни?

НИЩО … СЪВСЕМ НИЩО … НЕ МОЖЕ ДА ВИ СПРЕ ДА ПРАВИТЕ ВСИЧКО, КОЕТО ИЗБИРАТЕ ДА ПРАВИТЕ.

НИЕ ЗНАЕМ, че вие правите избори и ги извършвате, и ще продължавате да правите. Ето защо ние така ликуваме – заради това, което се случва. Вие „ПОЛУЧАВАТЕ ТОВА”. Някои от вас вече са „ПОЛУЧИЛИ ТОВА”. Ние преуспяваме в нашата мисия. Имаме пълен успех. Изборите са ваши … и вие избирате ЛЮБОВТА.

КОЛКО ВИ ОБИЧАМЕ! КОЛКО СМЕ ВИ БЛАГОДАРНИ ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ В ТОВА БОЖЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ!

Как да ви дадем да РАЗБЕРЕТЕ? Показвайки ви, че ВСИЧКО, което по-рано сме ви говорили от НАШААТА ИСТИНА и каквото сме имали в предвид, всичко сме ви казали. Защото това е НАШАТА ИСТИНА. Няма друг начин за нас да бъдем. НИЕ ви ОБЕЩАВАМЕ, че един ден … един от тези ваши дни … вие ще ЗНАЕТЕ за тази НАША ИСТИНА.

Блосъм: И аз, вероятно по човешки ще се възпламеня от всички вълнения!!!

Аз съм Любов и ВИ лелея! С благодарност!

Website: Blossom Goodchild
Превод: Кръстина

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.