Home > Bulgarian > Hilarion's weekly Message, September 2, 2012

2 септември 2012г.

Седмично послание на Хиларион

2 септември 2012г.

Възлюбени мои,

Време е да останете вътрешно свързани, когато промените се случват във вътрешните ви физически структури и в Света около вас. Срещат се много неща, които няма да имат смисъл и които могат да отвлекат вниманието ви от вашата цел и е важно да оставате заземени всеки ден. От дълго време сте предшественици на промените, които се случват сега и вече сте изпитали повечето от промените в себе си и сега ще наблюдавате това у другите около вас. Случва се най-голямата промяна в съзнанието. Продължава да има по-голямо приемане на възможностите, че Човечеството е по-съвършено, отколкото се е мислело преди, и това на свой ред ще създаде промени в структурите на обществото. Много нови идеи и решения ще излязат на повърхността в осезаемо проявление, което ще донесе полезни промени за всички.

С приемането на потока от идващите енергии, по-експанзивен поглед върху Света, в който живеете, ще насърчи появата на творчески решения на многото проблеми, които обхващат Планетата и нейните обитатели. Тъй като сърцата на нейните хора започват да се отварят по-широко в отговор на тези енергии, така също чувството за Единство започва да преобладава над цялото Човечество. Расите взаимно ще се възприемат като свързани в Единството си с Източника на Всичко Което Е. Различията ще се стопят сякаш никога не ги е имало и ще се отбележи голям напредък във взаимоотношенията между хората за сравнително кратко време. Тъй като това ново разбиране необратимо напредва, потенциалът на Човечеството да създава положителна промяна ще нарасне експоненциално и ще се случат много привидни чудеса.

За сега, задължение на Служителите на Светлината по света е да поддържат визията си за по-съвършен свят и да стоят вярно и уверено на своя индивидуален Път към целостта, баланса и възнесението. Именно вашата вяра ще ви види да се придвижвате отвъд всички предишни ограничения във вашето майсторство, вашите енергии, вашия живот; а мечтите ви ще се сбъднат с удивителна скорост и чудесна синхронизация. Знайте, че вие сте създатели и че това, което виждате пред себе си в живота си, е резултат от вашите мисли и намерения. Благодатта на Любовта преобладава във вашето Същество и именно тази великолепна вътрешна сила ще доведе промените, които са необходими, и вътрешните, и външните промени. Моля, не забравяйте, че ходите по тази Земя като Посланици на Божественото, като представители на по-висш порядък на служба към Света и че вие правите промяната.

Всеки от вас ходи леко и оказва минимално влияние върху вашата Планета по отношение на приноса си към плътните енергии, които сега са издигани чрез Фокуса върху Светлината и Любовта, който поддържате. Онези от вас, които почувстваха тежестта на плътността, когато я трансмутирахте, сега ще изпитат по-голяма Светлина на Съществото си и ще задържат по-големи периоди на яснота и информираност. Ние знаем, че много от вас са уморени и че понякога се чудите защо вдигнахте ръката си толкова ентусиазирано, когато бяха призовавани доброволци да се въплътят на тази Планета. Именно вашата голяма Любов и състрадание не само към Човечеството беше това, което ви доведе тук, но също и знанието, че имаше още по-голяма цел, разгръщаща се в Космоса. Дълбоката ви смелост и чувство за приключение се оценява от всички от нас, които извървяхме същия път преди вас. Вие никога не сте сами.

Продължавайте да се грижите за себе си и да уважавате подтиците на вътрешното си напътствие. Използвайте всичките си сетива и се чувствайте в Света около себе си. Търсете красотата във всички неща и всички хора, намерете общото между вас, вместо да се бавите чрез привидни различия. Нека мирът, който е във вас да ви обгражда и да благославя целия живот, когато се трудите ежедневно да достигнете още по-високо във визията и стремежите си. Вашето отношение на благодарност в простата сърдечна форма благодаря многократно всеки ден ще ви донесе още повече добро, което вие толкова много заслужавате.

До следващата седмица

АЗ СЪМ Хиларион

2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Thank you for including the above website link when posting this message.

Превод :Tauno

--
http://elvenjewels.blogspot.com/
Humanity is Love
Share |