Home > Bulgarian > Hilarion's weekly Message, September 16, 2012

16-23 септември 2012г.

Седмично послание на Хиларион

16-23 септември 2012г.

 

Възлюбени мои,

Призивът са вглъбяване става все по-настоятелен, тъй като енергиите се засилват и прехода на времето се придвижва неумолимо напред. Пред вас има кръстопътища и решения и избори, които трябва да се направят. Всеки от вас е наясно, че няма връщане назад и че сте станали живи проводници на енергията на Създателя Източник. Всички вие сте ходещи проводници на Светлината на Бог, която никога не се проваля и това осъзнаване сега започва да звучи в съзнанието ви. Всичко, което правите в светския си живот, е от изключително значение, защото вие винаги стоите във вашата Светлина и честност.

Около вас е доказателството за промените, които се случват и това ще се види от масите на Човечеството, тъй като дните бързо отминават в следващите месеци. Онези от вас, които са трансмутирали собствените си плътни енергии от самите клетки на тялото си, сега вибрират с чиста енергия, която тече постоянно през меридианите ви - канали. Вие държите тази Светлина за Всички на тази Планета и служите като живи проводници на чиста енергия. Както знаете, тази чиста енергия е силно необходима, за да трансмутира онези хаотични души, които все още създават объркване, страх и толкова много тъга, мъка и нещастие в сърцата на Човечеството.

Знайте, че това също ще премине и тези около вас в непосредствена близост, Любимите ви хора, са получателите на по-висшите честоти, които се излъчват от вас и това оказа влияние на много промени в тяхното съзнание и разбиране. Това ще става все по-очевидно в тяхното разбиране на работата, която дойдохте тук, за да извършите и всички напрежения и разлики, които се развиха между вас, ще се разсеят като с магическа пръчица. С други думи, Скъпи Души, те ще се качат на борда в предстоящите дни. Те също избраха пътя си към Единството и бяха избрани да стоят до вас като подкрепа, когато се случваше тяхното пробуждане.

Пробуждането на Човечеството е в пълен ход сега и хората виждат безсмислието на това да се стремиш да работиш в старата система, защото тя повече не е подкрепяна от по-висшите енергии, които навлизат. Налице е зора на нов начин на взаимоотношение, което ще уважава присъщото право на всяка Душа да се изправи в собствената си сила и суверенитет, като същевременно уважава същите права на Сестрите и Братята си. Тъй като тази практика става все по-пълно осъзнавана, много стари парадигми, които държаха Човечеството в робство на царствата на по-ниското съзнание, просто ще спрат да съществуват. Светът ще бъде по-богат, тъй като всеки човек поема отговорността за всичко, което прави и започва да се стреми да създава по-добър живот, където всички са включени в ползите, които могат да се постигнат.

Задължение на всеки Участник на пътя е да следи знаците, като наблюдава птиците и животните около себе си. Когато са на път да се случат Земни промени, тези същества служат като предупреждение. Наблюдавайте ги внимателно във вашия район и гледайте задълбочено на всичко около вас. Изпратете им Любов и увереност, че всичко е наред. Техните вътрешни системи за направление се изтощават по време на движението на електро-магнитни потоци, когато това се случи. Ще забележите, че някои от птиците, които обикновено мигрират от Север към по-топлите климати за зимата не напускат гнездата си и това може да стане по-масово, тъй като спираловидното движение на енергиите към Земята става по-силно. Мислете за себе си като за агенти, донасящи Божия Ред във всички неща, когато изпълнявате ежедневните си дейности, защото реално е така!

До следващата седмица

АЗ СЪМ Хиларион

Превод:Tauno

2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 
Share |