Home > Bulgarian > Hilarion's weekly Message, November 18, 2012

18 ноември 2012г.

Седмично послание на Хиларион

18-15 ноември 2012г.

Възлюбени,

Тъй като сега дните отминават толкова бързо, всеки от вас е подпомаган на всяко ниво на вашето Същество, за да асимилира толкова бързо новите честоти и с колкото е възможно повече грация и лекота. Много от вас преживяват връщане на стари повтарящи се мисловни цикли и чувство, че сте си мислили, че успешно сте ги преодолели, а ние казваме, че това, което е важно да помните, е да разпознавате тези цикли и незабавно да превключите мисълта си към нещо, което ви носи усмивка и вероятно смях за Душата ви, тъй като чувствата на вътрешна радост могат да доведат до удивителна промяна в нечий светоглед и могат да помогнат за преодоляването и разсейването на тези повтарящи се модели.

Може да има чувство на откъсване от тези около вас и чувството, че бившата ви същност е само една празна обвивка. Знайте, Скъпи мои, че това също ще премине. Вие свършихте работата, вие подравнявате човешката си воля с Божествената воля и продължавате да поддържате визията си за един по-добър Свят и по-добър живот. Изказвайте гласно намерението си три пъти дневно, тъй като това помага за запечатване на вашето намерение и след това имайте вяра, че всичко е както трябва да бъде. Позволете си благодатта на тишината и вътрешния мир и се фокусирайте върху сърцето си, пулсиращо светлина и пулсиращо в стабилен лъч Светлина.

През животите ви на Земята, всички вие изпитахте целия спектър от човешки емоции, мисли и чувства и сега те се освобождават на нива записи в мрежата на масовото съзнание и така вие намирате, че се чувствате и вероятно реагирате по начини, които ви карат да се обезсърчавате от напредъка си. Нищо не може да е по-далече от истината, отколкото това, защото всички вие помагате да се трансмутира тази плътност в по-висши състояния на вибрация и това налага временно вие да поемете част от нея, когато насочвате намерението си да се приравните с времевата линия на Възнесената Земя и реалност, за да доведете до проявление смяната на вековете по начин, който е най-високият резултат за най-доброто на всички.

Всички ние работим заедно, тъй като измеренията се сближават и се сливат в по-висшите нива. Много работа е свършена в състоянията ви на сън, когато вие се движите в Светлинните си тела, служейки по много различни начини, за да помогнете на Земята и всички нейни обитатели безопасно да се подготвят за продължаващия приток на енергия. Това е най-важен фокус сега, така че не позволявайте разсейвания от външния свят да ви отклонят от целта ви. Привидният хаос е знак, че старата парадигма на няколко, които контролират многото, сега приключва и новата парадигма на единство, мир, хармония, сътрудничество и любов ще надделее.

Ходете леко в ежедневното си пътуване в още по-голяма Любов и яснота. Поддържайте сияйна и стабилна Светлината си, защото вие сте фаровете, каналите и преобразувателите в закотвянето на вашата нова реалност на красивата ви Планета.

До следващата седмица

АЗ СЪМ Хиларион

Превод :Tauno

2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

 
Share |