Home > Bulgarian > Hilarion's weekly Message, October 28, 2012

28 октомври 2012г.

Седмично послание на Хиларион
28 октомври - 3 ноември 2012г.

Възлюбени,

Тъй като Космическите енергии още веднъж повишават силата си, Служителите на Светлината на Света откриват, че се изкачват нагоре по стълбата, за да достигнат следващото ниво в процеса на Възнесението. Вие все още вървите срещу течението на преобладаващи мисловни модели, които са излъчвани из атмосферата на Планетата и така, като пионери, вие изпитвате тези енергии като трудни. Не забравяйте да отделяте време да сте навън сред природата и често се свързвайте с центъра на Земята, за да останете заземени. Пийте много чиста вода, за да подпомогнете процеса на асимилиране на по-висшите енергии във всяка клетка на вашата човешка и много измерна операционна система.

Изпитването на преминаването на времето се чувства по различни начини от всеки от вас в зависимост от нивото, на което сте във вашето развитие и понякога, това може да изглежда объркващо за вас, тъй като се опитвате да се придържате към линейната рамка на обяснение. Тъй като ние все повече се приближаваме към сферичния времеви модел, където всичко се случва едновременно и всичко, което беше, става част от настоящия опит в момента на Сега, това може да доведе до много озадачаващи ситуации, тъй като линейните ви мисловни процеси трябва да се разтегнат по-нататък в реалностите на целостта на вашето Същество в Неговия опит през цялата вечност. Това създава много хумористични ситуации в живота ви.

Останете в мир, тъй като промените продължават да се случват в рамките на текущите събития на вашата Планета. Всичко се случва под ръководството на по-висшите реалности от Светлина и според Божествения План за Земята. Знайте, че вие и тези, които обичате сте в безопасност и защитени и че сте напътствани във всеки момент. Колкото по-малко съпротивление изпитвате спрямо това, което се случва, толкова по-добре ще се справяте с асимилирането на геометричните кодове, които се изпращат към всички Същества, които са готови да ги приемат, за да може да продължи колкото може по-гладко трансформацията на вашите физически тела в по-висша Светлина.

В този момент на Сега е наложително Служителите на Светлината да останат верни на по-висшата си цел и да се фокусират върху това да са Носители на Светлината на този Свят. Без значение привидния хаос около вас, помнете, че вашата Светлина сияе около вас във вашия район на Света и именно тази Светлина помага на Човечеството да се превърне в ново съзнание. Въпреки че повечето от вас не виждат динамиката на това в ежедневния си живот, бъдете сигурни, че това наистина се случва и че вие сте интегрална част от промените, които се случват.

Помнете, че вие имате всички инструменти, от които се нуждаете за тази работа и че сте правили това и преди, следователно вие сте най-способни да се справите, без значение как изглежда от другата страна. Всеки един от вас е проводник на по-висша енергия и само чрез присъствието си, вие подкрепяте и усилвате онези, с които общувате в ежедневните си взаимоотношения. Личната ви сила се проявява и вие сте се подготвили да държите тази сила отговорно и с най-висока почтеност във всичко, което мислите, казвате и правите. Това е царството на майсторите, владеенето на ума и на себе си. Всичко е наред и всичко е съвършено. Нека тази мисъл да е интегрална част от ежедневния ви опит.

До следващата седмица
АЗ СЪМ Хиларион
Превод :Tauno

2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.

 
Share |