Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, December 2, 2009

SaLuSa, December 2, 2009

Знаем, че много от вас се питат защо краят на времето е серия от проблеми, които сурово ви измъчват и тестват. Чудите се защо това не може да бъде един гладък преход от стария цикъл към началото на новия, който е едновременно приятно и щастливо преживяване. В действителност има застъпване на двата цикъла и условията, които преживявате са предизвикани от новите енергии, когато те разчистват старите. Това е неизбежно, тъй като има текущ конфликт между енергиите. Изходът вече е определен и възвисяването не може да бъде съкратено по никакъв начин. Издигането е започнало и ще завърши, когато приключи цикъла и тогава с голямо щастие и радост ще започне вашето истинско участие.

Знайте, че с всяка инкарнация вие не приемате повече, отколкото сте подготвени да поемете и онези от вас, които сте тук днес, сте избрали това като последна възможност да изчистите кармичните си задължения. Толкова много неща се случват, че сигурно изглежда хаотично, не на последно място поради опитите на тъмните сили да отклонят фокуса ви от целта. Ще разберете, че това, през което преминавате, не е изобщо необичайно, като се имат предвид обстоятелствата. В рамките на всичко, което се случва, планът все още работи и това ще ви издигне до по-високи измерения. Вашите последни дни ще бъдат възнаградени и всичко, което сте желали и е от Светлина, ще бъде ваше. Вашите нива на осъзнатост се повишават непрекъснато, тъй като по-висши енергии се насочват към вас отдалеч. Скъпи мои, не можете да се провалите, ако сте отправили погледи към издигането и сте посветили себе си на това.

Битката между Светлината и тъмнината вече не бушува в по-високите измерения и силата на Светлината бързо я ограничава в рамките на Земята, където тя ще бъде напълно трансмутирана. Светлината обкръжава вашата Земя и енергията й расте докато достигне критични размери и всичко се промени. Това, което не е от Светлина, ще се премести до нива, които са с подобна вибрация. Вселената функционира като добре смазана машина и нейният огромен размер не предизвиква проблеми, тъй като отговаря на Законите на Създателя. Когато достигнете пълна осъзнатост, тези неща ще бъда разбрани от вас, но засега това изисква твърде много от вашите ограничени умове. Колкото повече научавате, ще бъде дразнещо за вас да разберете, че има все още толкова много въпроси да задавате. Всичко се случва, когато му дойде времето и вие сега сте ограничени главно, защото мислите от гледна точка на линейното време. Скоро ще се приспособите да отивате, където поискате чрез силата на мисълта.

Както започвате да разбирате, Издигането ви води към един напълно нов начин на живот. Такъв, който премахва нуждата от всички ежедневни скучни задължения, които сега отнемат толкова много от вашето време. Необходимостта от работа, както я наричате, вече няма да ви касае, тъй като ще бъде ненужна, вашите нужди ще бъдат задоволени от собствената ви сила да създавате. Такава свобода е нещо, което не сте преживявали на Земята и не сте можели да очаквате поради всички ограничения, които са ви били налагани. Вашето време рядко ви принадлежи, не можете да го използвате както искате и имате малко възможности да търсите смисъла на живота. Важно е да оставите настрана онези моменти на спокойствие и тишина и да навлезете в нивата на по-висока осъзнатост, които са свързани с вашия По-висш Аз.

При всички тези обстоятелства вие толкова добре сте преодолели бурите и все още стоите стабилно във вашата Светлина. Това показва сила на характера и разбиране на вашата цел в живота. Възможност да оставате фокусирани и по този начин да предотвратите всеки опит да бъде отклонено вниманието ви към второстепенни въпроси. Не е необходимо да се замесвате в хаотичните събития около вас, освен ако не помагате на онези, които са техни жертви. Безспорно има много възможности да покажете състрадателната страна на вашата природа и чрез споделяне с онези, които са по-зле, вие изразявате любовта си към всички живи същества. Един мил жест привлича повече Светлина, така че вие също имате полза от тези добри дела. Животът постоянно ви предоставя такива възможности и затова духовният прогрес на Земята може да настъпи по-бързо.

Пробуждането за истината може да бъде шок за някои от вас, които сте приели, че политическите лидери са искрени и са взели присърце интересите ви. За съжаление повечето от тях служат само на себе си и следват указите на могъщите фамилии, които в действителност управляват вашия свят. Точно този картел трябва да бъде премахнат и Галактическата Федерация, работейки съвместно с нашите съюзници, напредват с плана си да направят това. Нашето преимущество е, че знаем какво е планирано срещу онези, които работят за освобождаването ви от тъмните сили. Но те могат да продължават със своите задължения, защото знаят, че ги пазим.

Отпуснете се и си отбележете какво се случва и може да видите да се очертава тенденция, която индикира направения прогрес по посока постигане на някои от промените, които предстоят. Доказателствата за минали престъпления и прикритите действия срещу Човешкия род не могат повече да бъдат крити и виновниците за тях ще бъдат разкрити. Историята е в процес на създаване и този цикъл на двойственост ще завърши с красиво възвисяване към Светлината на по-високите измерения. Това е според плана и ще позволи на всяка душа да има възможност да избере да се издигне.

Скъпи мои, ние усещаме вашите нужди, когато търсите начин да се измъкнете от тъмнината, а също така и вашите приветстващи мисли в очакване на идването ни на Земята. Ние няма да ви разочароваме, само позволете нашите познания да определят кога условията за пристигането ни са най-добри. Обявяването на нашето съществуване ще бъде направено поради необходимостта от привличане на всички нации. Важно е всеки един да разбере, че ние ще дойдем за доброто на всички хора и няма да покровителстваме едни за сметка на други. Нашата мисия може да започне с по-големите енергии, но взетите решения ще се прилагат за всички вас. Обединяването ви ще елиминира възможните възражения срещу нас, както и ще бъде потвърдено, че ние приближаваме към вас с намерение да донесем мир на вашия свят.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви нося благословията на толкова много ваши приятели. Вие сте много повече свързани с нас, отколкото можете да си представите и след известно време пълният обхват на нашата връзка с вас ще бъде разкрит. Ние не сме ви непознати и сме работили с вас по много поводи. Този път това ще ни събере отново заедно в любяща връзка между стари приятели.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.