Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 3, 2010

SaLuSa, March 3, 2010

Знаем, че някои от вас се питат защо повтаряме голяма част от информацията и искаме да изясним ситуацията. Това е главно, защото хората нямат способност да си спомнят всичко и затова е необходимо да споменаваме често важната информация. По този начин тя прониква във вашата подсъзнателна памет и вие имате едно основно разбиране без да знаете точно как или защо. В момента канализираните послания са до голяма степен на едно мнение относно начина, по който предвиждат близкото бъдеще. Разбира се винаги ще има такива, които не са съгласни с по-общопризнатите вярвания, но това е здравословно, ако ви кара да мислите по-дълбоко за тях. Винаги ще ви препоръчваме да следвате собствените си интуитивни чувства и това ще е правилното за вас. Ако по-късно промените убежденията си, това ще предполага, че сте открили по-приемливи разбирания. Ясно е, че като продължавате да се развивате, вие ще разширявате мисленето си, така че да обхване в по-голяма степен истината.

Никога не е имало по-добро време за разширяване на съзнанието ви, с много канали и духовно развити същества, инкарниращи се на Земята. Това е специално време, което призовава за силно внимание към информацията, идваща от толкова много различни източници. Как иначе ще се развиете достатъчно, за да достигнете онези нива на съзнанието, необходими за постигане на Издигането. Божественият План призовава много души, въплътени на Земята, да покажат на какво са способни и да са водачите, които те вече са. Има толкова много души, които стоят на кръстопът точно сега, на които може да се помогне да преминат на пътя на Светлината. Те се нуждаят от напътствия и техните Водачи ще направят всичко, което могат, за да са сигурни, че те поемат по правилния път. Имайте предвид, Мили Мои, че вашите Водачи знаят какво си поставяте като цели и искат да имате успех. Свободата на избора се спазва много и можете да сте сигурни, че накрая ще ви бъде позволено да вземете своите решения.

Всеки от вас е уникален и това, което допада на един, няма да е така за друг. Но като цяло има какво да се спечели от различните източници, което ще помогне на всички вас. След като веднъж намерите надежден източник, придържайте се към него, докато не се появи нужда да продължите напред. Често ще откриете, че се движите в кръг от приятели с общи интереси по духовните въпроси и като се подкрепяте взаимно може да постигнете голям прогрес. Това не се случва случайно и хората ще се събират заедно, защото това е начинът, по който са го планирали. Ако не сте сигурни за посоката, в която отивате, отделете време да откриете онези спокойни периоди, когато можете да се обърнете навътре към себе си. Отделете мисълта, за която се нуждаете от напътствие и със сигурност по някакъв начин то ще дойде при вас. И все пак не поставяйте граници за това как може да стане това, тъй като те ще ограничат възможностите ви за директна помощ. Просто бъдете наясно за това, което се случва около вас и се надяваме, че няма да пропуснете шанса, предназначен за вас.

Предстоят велики времена, когато намесата на тъмните сили ще бъде отстранена. Тогава ще видите онези духовни души, които чакат за възможност да предадат знанията си, за да ускорят процеса на Издигането. Старейшините са осигурили да няма недостиг на внимание за нуждите ви и краят на дните е щателно планиран, за да има пълен успех. Затова, Мили Мои, не позволявайте на съмнението да се промъкне и се придържайте към пътя на просветлението. Това ще ви предпазва от по-ниските енергии и вие ще останете в безопасност в тяхното присъствие.

Финансовите системи в света се люлеят на ръба на колапса и това може да се очаква, защото те вече не са адекватни или стабилни, за да преодолеят вашите проблеми. Зад кулисите всичко е подготвено и в готовност за нова система и тя ще бъде осъществена, когато е подходящо да се запознаете с нея. Тя ще преодолее всички слабости и недостатъци, които обезцениха системата по много начини. Вие искате стабилност и това, което можете подходящо да наречете „стойност за пари”, а както знаете тя е подкрепена от злато и други ценни метали. Те повече няма да бъдат използвани, за да служат на алчността на банковата общност, които ще трябва да спазват справедлив и честен кодекс. Няма да има място за старата система и тя ще бъде сменена бързо за доброто на всички.

Много промени продължават да се придвижват напред в очакване да бъдат обявени без прекалено много отлагане. Докато настъпи този момент времената ще са обезпокоителни, но просто помнете какви ползи ще възникнат от хаоса. Веднъж след като навлезете в новия период, ще погледнете назад и няма да ви изглежда толкова трудно, колкото сте си мислили. Несигурността и липсата на ясна информация са това, което прави всичко да изглежда като един безкраен период от време. Имайки привилегията да бъдем в състояние да видим цялостната картина, можем да ви кажем, че всичко се развива добре. Винаги ще има само един изход и той ще бъде вашата победа за Светлината.

Позволете на нещата в живота ви да текат и ги вземете, като дойдат. Има много малко, което можете да направите преди обявленията, освен да продължавате да визуализирате какво крие бъдещето като гледате към всичко, което е позитивно. По този начин ще продължите да засилвате Светлината и ще ускорите идването на деня, в който тя ще прогони тъмните сили от Земята. В тези действия няма сила, но ще дойде време, когато нищо от по-ниските вибрации няма да може да съществува във вашето измерение. Тя ще се е издигнала отвъд техния досег и те ще намерят място на собственото си равнище.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм само един представител на Галактическата Федерация. Тази година, както и последните, тече много бързо и това ви доближава до първите от много промени. Ще продължаваме да бъдем виждани по-често във вашето небе, тъй като смятаме, че присъствието ни е по-приемливо за вас. Ние правим това като имаме предвид задълженията си, тъй като продължаваме да наблюдаваме какво се случва на Земята и нейните хора. Правим толкова, колкото е възможно, за да предотвратим излизането от контрол на нещата, тъй като тъмните сили не ги е грижа за вашето наближаващо Издигане. Те не слушат никого, освен вътрешния си импулс да унищожат всичко, което стои на пътя им. Това няма да доведе до никакъв резултат, освен че те ще се провалят. Създателят е постановил вашата победа и нека да бъде така.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.