Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, November 6, 2009

SaLuSa, November 6, 2009

С експоненциалното нарастване на нивата на съзнанието ви, вие в действителност издигате и другите със себе си. Това е в резултат на промените в масовото ви съзнание и така сте способни да скъсате връзките си с ниските вибрации много по-лесно. По този начин отнемате силата от Тъмните Сили, които възпрепятстват хората, а те от своя страна могат да се пробудят за истинската си същност. Тъмните сили систематично са ви карали да се чувствате по-нисши и зависими от тяхната подкрепа и насока в живота ви. Така са упражнявали контрол над вас за осъществяването на техни цели и са ви държали далеч от истината за творческите ви способности. Вие обаче бързо сте научили, че бъдещето ви е във вашите ръце и сте отхвърлили по-нататъшния им контрол над вас. Изисквате обратно правото си на свобода от тяхното подтисничество и спомагате за създаването на енергии за промяна. Онова, което виждате сега, е Земята в хаотично състояние, от него именно ще произлязат новите енергии, които бързо ще ви издигнат на нови нива. И така, можем да говорим за Първия Контакт, който идва в резултат на вашата отдаденост да свалите Тъмните Сили и да осуетите техния план за заробването ви.

Вие, Скъпи Същества, в продължение на много години сте идвали на Земята с намерението да внесете Светлина в мрачния свят. Винаги е съществувал дългосрочен план в помощ на вашето издигане и мнозина от вас днес са отговорни за успешното променяне на баланса на силите в полза на Светлината. Само в последния век сте постигнали огромен пробив, който поставя началото за финалния тласък към абсолютната свобода. Успехът все още може да изглежда, че е далеч, но с пълното сътрудничество на различни съвети, които наблюдават еволюцията ви, той е по-близо, отколкото бихте могли да си представите. Вие сте избрали да бъдете тук и да го преживеете, и да бъдете част от последната глава на цикъла на двойствеността. Много, много души търсят такава възможност, но вашето присъствие означава, че вие сте били по-подходящи за случая и носите със себе си голям опит. Тъмните сили нямат точни отговори, когато се надпреварват със Светлината и от доста време се страхуват от успеха, който сте постигнали. Те са знаели, че това е неизбежно, но верни на своята природа, упорито отказват да признаят своето падение. Няма нищо иронично в това, Скъпи Същества, че те са тези, които изпитват страх, като в продължение на години са го използвали като оръжие срещу вас.

Може често да споменаваме Тъмните сили, но не ги осъждаме, защото те ще бъдат оставени на тяхната самопреценка (самоосъждане), когато тяхното време в този цикъл свърши. Бихме желали да ви помолим да бъдете простителни, както би се очаквало от онези, които са преминали на честотите на Светлината и носят истината със себе си. Всички души са равни и са възлюбени от Създателя и той не наказва грешните, както е според някои вярвания. Всеки един от вас е имал преживявания на тъмнината и на Светлината, защото това е причината да навлезете в този цикъл. Опитът означава прогрес и е вашият път обратно към Светлината, която няма равна на себе си. Имате толкова много да учите и Издигането ще бъде вашата първа голяма стъпка към истинското разбиране на целта да бъдете тук. Също така ще научите и за по-нататъшния план за вашата еволюция в по-високите царства. Вие не се носите безцелно напред-назад като коркова тапа в морето, а имате ясен курс, предначертан за вас и ние ще ви насочим към него.

Вие бързо се пробуждате с голяма признателност за това, къде в живота ви се вписваме ние. Били сме с вас през цялото време и с нашето открито идване с предходното ни обявление, скоро ще приемете, че в тази Вселена ние с вас сме едно семейство. Целият живот е взаимосвързан - от съзнанието на най-малките частици, до цялата Вселена – и поради тази причина е почитан. Затова е казано да видите как някои от вас възприемат другите като различни, само защото изглеждат или вярват в различни неща. Вземете предвид свободата на избора, тъй като всеки един от вас е избрал мястото и времето на своето съществуване. Помагайте на всеки така, както бихте го направили за своето семейство и скоро ще се прояви изцяло ново усещане на Единство. Способни сте да направите това и много повече, но чувствата ви са били замразени в ръцете на Тъмните сили. Започва нов ден и в него всичко ще започва да се променя с бързина, която ще ви изненада. От дълго време нещата са били планирани за това събитие и няма абсолютно нищо, което да е извън нашите способности и ресурси. Знаем, че някои от вас се питат това, тъй като не сте запознати с напредналите ви технологии или с нашето високо ниво на сътрудничество с членовете на нашата Федерация.

Повечето от вас ще видят как това се сбъдва в рамките на живота ви и ще бъде като кошмар, който се превръща в сладък сън. Разбира се, ще бъде повече от това, тъй като говорим за вашата реалност и издигането ви в изцяло ново измерение от Светлина. Истината е по-непозната от измислицата, макар ваши автори като Артър К. Кларк да са били вдъхновени да вплетат истински факти в разказите си. Дълго време битката за умовете ви е била на това ниво, затова е необходимо да преодолеете страшните серийни истории за Космически Същества като Стар Трек. В крайна сметка вие решавате в какво да вярвате, с нашето идване тук ще се случи преосмисляне за мнозина от вас. Бързо ще ни приемете, защото нашите намерения ще бъдат възприети като мирни и добронамерени за всички.

Бъдете обнадеждени и когато възможността се появи, споделете вашето знание за предстоящите събития с онези, които проявяват интерес. Опитайте се да не залеете човека с твърде много информация изведнъж; това би могло да го накара да отхвърли всичко. Можем да ви кажем, че нивата на съзнание са се покачили много по-високо през последната година, отколкото когато и да било преди. Разбира се, те ще продължат да се покачват дори повече и онези от вас, които са чувствителни към тях, ще усет ят разликата. Ние можем да отчитаме (записваме) нивата, така че можем да ви уверим, че е направен огромен напредък, и е точно както го очаквахме.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и научих толкова много от вас за Човеците и техния начин. Нищо не може да се сравни с преживяването от първа ръка, което е причината вие да сте били навлезли в цикъла на двойствеността. Може би се питате защо, но за истински еволюционната стъпка от някакво значение, много малко може да се мери с това. Ще бъде толкова прекрасно, когато повдигнете шапката на двойствеността и тогава ние ще бъдем с вас и ще празнуваме това заедно. Дръжте фокуса си върху вашата цел и никога не поглеждайте назад.

Благодаря ти, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.