Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, November 4, 2009

SaLuSa, November 4, 2009

Онези от вас, които са от Светлина, не могат докрай да приемат и да се радват на плодовете на вашите старания, докато не настъпи Издигането. През това време обаче, промените ще ви отведат по-близо до изпълнението (завършека) и постепенно ще се образува ясна граница между тези, които желаят да се издигнат и онези, които са отхвърлили възможността. Това е неизбежно и следователно напълно очаквано, и е последица от предстоящите по-високи вибрации, които ще издигнат онези, избрали Светлина на дори по-високи нива. Между нашите съюзници и нас от Галактическата Федерация ще има координиран план и веднъж щом започнат, събитията бързо ще последват. На всеки етап ще ви подготвяме за онова, което следва, тъй като е изключително важно действията ни да бъдат правилно разбрани. Няма да ви налагаме неща, които няма да са ясни как ще ви повлияят. Ние действаме внимателно, но твърдо и непоколебимо там, където срещаме противопоставяне на онова, което е било планирано. Всъщност вие получавате значителна подкрепа от някои по-високи нива, тъй като е ясно, че без помощ ще са ви необходими много повече години, за да преодолеете състоянието, в което е сега Земята. Несъмнено без плана на Създателя за вашето освобождаване от тъмнината, няма да можете да се съвземете и дори да оцелеете.

Нямате основание да знаете колко близо сте дошли до изличаване, но ви уверяваме, че повече от един път през последния век сте били съвсем близо до него. Нашата намеса (посредничество) е била одобрена от Висшия Съвет, за да се уверим, че цикълът ви е бил завършен успешно. Така че, Скъпи Същества, ще видите че, независимо от онова, което е било планирано срещу вас и вашия край от Тъмните сили, то е проектирано да не успее в целта си да ви пороби. Затова, моля, насочете се без тревога към една Нова Година, изпълнена с много драматични и извисяващи събития. Вие, създания на Светлината, сте вече победители на дългата битка, която е била свидетел на зараждането и края на много цивилизации. Застанете твърдо и посрещнете изправени всяко останало предизвикателство и нека истината бъде ваше знаме.

Във вашето време на Земята сте имали много преживявания, които би трябвало да ви направят достатъчно силни, за да се справите с оставащите години от цикъла. Понякога може да изглежда трескаво, но целта е да се изчисти онова, което няма място в бъдещето ви. Ще дойдат преживявания, които ще бъдат пълно блаженство и раят ще стане реално място на новата Земята. Представете си колко бързо ще се възстановите от по-ранните си преживявания в мира и спокойствието на царствата на Светлината. Това ще бъде вашия рай и дом, където ще създадете точно каквото желаете и абсолютно нищо няма да ви липсва. Следователно не се тревожете за краткосрочните трудности или недостиг, защото нашият план ще премахне всичко, което не е в хармония с него. Вие ще получите всичко, което преди това ви е било отказвано и дори повече.

Глобалното затопляне носи бързи промени на климатичните ви системи, но те няма да бъдат катастрофални. На Земята ще се случат естествени физически промени, но ние сме наясно какво ще стане и ни е позволено да насочим нещата по начин, който ще има най-малки последици. Бъдете сигурни, че накрая всичко ще бъде във ваш интерес и светът ще се радва на по-стабилни температури и изменения. В края на краищата климатът ще стане умерен и идеален, независимо къде се намирате. Що се отнася до Човешката раса, животинското царство също ще се промени и някои видове напълно ще изчезнат. Те ще бъдат главно онези, които обикновено живеят при по-екстремни условия и няма да могат да се приспособят към новата Земя. Те не са изгубени завинаги, но ще намерят друга планета, където могат да продължат еволюцията си. Целият живот е безсмъртен без изключения и през цялото време настъпват промени, дори сега вие започвате да ги усещате.

Знаем, че сте загрижени за вашите домашни любимци, също както за вашите приятели и семейства. За тях ще се грижат със същата любов, с която вие сте го правили и няма да изгубите изцяло контакт с тях. Те ще ви помнят, както и вие ще ги помните и взаимната любов ще ви събере отново в бъдещето. Животните не са безмълвни, както смятат някои и имат чувства също като вас. Те също търсят любов и доброта и често могат да научат човека на някои неща. През последните години сте открили, че животните могат да покажат към вас голяма любов. Вашите обични делфини са един пример за това как даден вид е проявил висок интелект. В бъдеще вие ще си възвърнете способността да общувате телепатически с тях, както и те с вас.

Както започвате да разбирате, много неща ще се променят и ще ви засегнат лично. Всичко това обаче е част от вашето издигане в красивите измерения, където съществува истинско съвършенство и всичко действа заедно в хармония. Без повече страдание и липса на единство, вместо радост, щастие и удовлетворение. Ще имате време, което ще бъде само ваше, да го прекарате както желаете, а Космосът ще бъде вашата игрална площадка и тогава ще разберете вашата отговорност към всичко живо. Мисълта за всичко това може да бъде някак плашеща и да се чувствате неспокойни, но до тогава ще можете да се справите със задачата да се проявите като Божествени Същества, каквито сте и винаги сте били.

Вие, Съществата на Светлината, сте ключът за бъдещето на Земята и посредством усилията ви ще бъде по-безопасно и за Човечеството. Вие сте сигналът от Светлина, който свети ярко и носи повече от нея. Вие ще определите колко бързо ще се издигнете и колко подготвени ще бъдете за последната стъпка от процеса на Издигане. Справили сте се толкова добре с препятствията, стоели на пътя ви и ние ви приветстваме да поддържате тези високи нива и да помагате на всеки около вас. Помнете, че повечето от вас са приели това прераждане, поради точно тази причина и сега сте тук и ще искате успешно да изпълните възложената задача.

Ас съм СаЛуСа от Сириус и се възхищавам на вашата решителност в условия, които могат да бъдат обезкуражаващи. Вие наистина сте Войни на Светлината и носите такава отговорност, която понякога може да изглежда като бреме. При все това вие носите товара, без да се оплаквате, виждайки само великото служение, което вършите с любов от името на всички души. Ние наистина сме благословени да имаме такива смели души на наша страна и ще бъдем с вас през остатъка на този цикъл и като ваши пазители. Нима не е чудо, че нашата любов към вас прелива с велика признателност за вашето служение за всички нас? Бог да ви благослови и нека да имате всичко, което желае сърцето ви, което е благотворно и чисто.

Благодаря ти, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.