Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, May 7, 2010

SaLuSa, May 7, 2010

Дните летят и много малко от вас не са усетили как те се ускоряват. Това ще продължи и от ваша гледна точка е добре дошло. Това означава, че всички трудности или грижи, които имате сега, скоро ще отминат и ще ви доближат по-бързи до важните и съществени промени, които предстоят. Веднъж след като те започнат ще изпитате голямо разширяване на съзнанието, тъй като виждате какво ще означават те за всеки във вашия свят. Мисълта да се избавите от мрака и да оставите проблемите си зад себе си ще премахне много от вашите грижи от раменете ви. Най-важното е, че промените ще бъдат направени толкова бързо, че няма да имате никакво съмнение, че бъдещето ви е осигурено. Вие ще бъдете информирани за всички дейности и когато е необходимо, спасени от всякакви неприятности като бъдете преместени на безопасни и удобни места. При някои обстоятелства това ще бъде на борда на нашите по-големи кораби, които имат огромен капацитет и зони, които са цели градове.

Ние бързаме с обявяването на нашето присъствие, тъй като бихме искали да ви предадем посланието си и причината да сме тук. Настроението на хората ще се промени драматично след като бъдат информирани за мисията ни. Ние ви предлагаме освобождаване от робството на много векове, изпълнени с преследване, бедност и войни, които са ви държали под контрола на тъмните сили. Това ще донесе радост и надежда на онези, които все още живеят в такива условия и програмата за просперитет ще се заеме с много текущи въпроси. Ние ще сме ангажирани повече с по-големите от тях, които са затрупали целия ви свят. Замърсяването е нещо, което трябва да бъде променено колкото е възможно по-скоро, също така и липсата на основни условия, което е накарало по-бедните хора да живеят в градове от колиби без подходящи съоръжения или медицински грижи. Наясно сме с приоритетите, които ви засягат и независимо от размера им, нашият голям флот и персонал могат да се справят с тях с лекота. Ще получите от нас свободно енергийни изобретения, както и от много източници на Земята, където те вече са развити. Те са били спирани чрез преднамерената политика на Илюминатите, за да защитят собствените им инвестиции в петрол и комунални услуги.

Трябваше да сте в състояние да повишите стандарта си на живот много повече, отколкото е сега. Всяка цивилизация има право да се възползва от новите открития, които не са дадени да се ползват само от малцина привилегировани или от въоръжените ви сили. Идеята на такива изобретения, които вече съществуват, бяха предназначени за доброто на всички и дадени ви на разположение за вашата независимост и самостоятелност. Промените няма да бъдат наложени просто заради идеята, а са част от нашия план да ви донесем удобство и защита, които ще издигнат преживяванията ви до ново ниво и ще ви дадат радост и щастие. След това ще бъдете в правилното разположение на духа, за да се съсредоточите върху дейността по подготовката за Издигането. Това е крайната цел и е ваш избор дали ще поемете по този път към вашето бъдеще. Алтернативата е да останете в сегашното си измерение и да продължите опита си в цикъла на дуалността.

Няма нищо ново в информацията, която ви даваме, тъй като вече знаете още от преди векове, че този цикъл ще приключи. Въпреки това, времето в повечето случаи е изтрило вашата памет и ние ще ви помогнем да повдигнете вашето ниво на съзнание обратно до там, където е било първоначално. Вие сте велики Същества, които имат човешки преживявания, за да тестват способността си да проправят пътя си обратно към Светлината. Вие не можете да се провалите, но имахте нужда от помощ, за да се отърсите от привързаността към тъмнината, която сте натрупвали в продължение на хилядолетия. Затова прочистването е за вас и за Майката Земя, тъй като тя също носи тъмните енергии, които са се заземили дълбоко вътре в Земята. Онези, които са от Светлина, са предшествениците, които са помогнали за трансмутирането им и също така са захранили мрежата около Земята. С добавянето на мощните енергии, достигащи до вас от далечния космос, вибрациите се покачват много бързо. Това предвещава края на тъмните сили, които вече не могат да упражняват власт над вас и губят силата си пред Светлината и Любовта, която толкова много от вас носят.

Всички ваши намерения и голямо старание да донесете Светлината на Земята са били успешни. Красотата е в това, че като помагате на един, вие помагате на всички и отвеждате човечеството към едно по-високо ниво. Единството, което би трябвало до изпитате, придобива форма и ще преодолее всички установени различия, базирани на цвета на кожата и езика. Накрая дори езиците ще престанат да застават между вас и всеки ще притежава устройства, които превеждат от един език на друг. Бъдете сигурни, Мили Мои, че ние знаем точно от какво имате нужда, за да оставите решително миналото зад вас. Ние се подготвяме за предстоящите дни от дълго, дълго време и имаме много изненади за вас. Поставете нещата в перспектива, оставете миналото да изчезне и се придвижете към бъдещето, дори за момента то да е само едно видение. То ще се материализира много скоро и Галактическата Федерация едва изчаква да се обърне към вас и да види вашето вълнение и радост от това, което ви носим. Помнете, че ние сме ваши Братя и Сестри, а не някакви чужди видове, които нямат никаква прилика с вас или с вашия житейски опит. Ние просто сме толкова много по-напред от вас, въпреки хилядите години еволюция и това е също вашият път.

Какво повече можем да направим, за да повдигнем духа ви и да отворим сърцата ви за нас. Ние сме Същества от Светлина, които, да го кажем по-просто, вече са преминали в по-високите измерения, накъдето сте се отправили и вие чрез процеса на Издигането. Вие можехте да се издигнете по всяко време като индивиди, но краят на дните е предопределен, така че цялата ви цивилизация да има такава възможност. Това е уникално, защото вие ще се издигнете с физическото си тяло, което вече ще е подготвено за това. Всичко във вашата Вселена се променя и се издига към по-високи измерения. Голямо събитие е, че по-напредналите цивилизации могат да се справят чрез собствените си разбирания и по-високи вибрации. Вие имате нужда от помощ, за да направите това и затова голям брой членове на Галактическата Федерация са тук.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и гледам борбата ви за съществуване и трудно свързване на двата края. Въпреки това, аз също знам, че вашето пътуване променя посоката си към най-прекрасните преживявания и вие никога няма да имате нужда да поглеждате назад към страданието и мъката, които е трябвало да понесете. Нека Любовта и Светлината ви прегърне сега и завинаги.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.