Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, September 7, 2011

СаЛуСа, September 7, 2011


Виждаме толкова много от вас, които създават атмосфера на спокойствие около себе си, а това е силно необходимо във време на объркване. Вие имате предимството да знаете, че каквото и да се случи или да заплаши мира ви, задоволително събитие, както е обещано, ще се прояви. Тъй като наближавате финалния период на хаос, знайте, че той може да продължи само докато нашето влияние и авторитет поемат управлението. Ние сме далеч по-активни, отколкото когато и да било преди, тъй като насочваме нашите съюзници към финалните им позиции, откъдето те ще започнат да изземват управлението от тъмните сили. Вие може да не ни виждате в ранните срещи, но бъдете сигурни, че ние ще сме там с тях.

Нашата силна позиция е способ за придобиването на сътрудничеството на вашите лидери, особено, защото ние носим решенията, които могат да преодолеят световните проблеми, които са толкова огромни, че те нямат никакви решения за тях. Ние имаме решенията и подкрепата на Създателя, а това е мощно средство за убеждение. Това, че идваме с мир не означава, че можем да бъдем пренебрегнати, тъй като в крайна сметка можем да бъдем доста твърди, без да прибягваме до каквато и да е форма на сплашване. Скоро ще бъдем оповестени като Галактическа Федерация и нашата роля във вашата Вселена ще бъде цялостно обяснена.

Както може да осъзнавате, нашата роля не е да се намесваме в кармата, която е отработвана сега. Много от вас са придобили доста в този живот, но не е наша работа да променяме курса и. С Издигането, което е пред вас, тези от вас, които са избрали този път, очевидно искат да продължат напред, изчистили всякаква остатъчна карма. Знанието за това би ви позволило да се сблъскате с нея с абсолютна увереност, тъй като ако работите зле с нея, много по-вероятно е да си създадете още карма. Моля ви, позволете на другите да работят със собствените си проблеми, докато не сте помолени да окажете помощ или да дадете съвет, и избягвайте да бъдете въвличани ненужно в тези проблеми.

Ние се нуждаем от вас като носители на Светлината повече от всякога, тъй като можете да прибавите своя глас към тези, които разпростират страх, несъзнателно, поради липса на разбиране. Дори ако не сте наясно с реалното синхронизиране на събитията, знаете достатъчно, за да помогнете за успокояването на онези, които са объркани. Основният въпрос е, че старите системи не са адекватни на новия цикъл, който предстои цялостно да се прояви. Така че главните промени са от основно значение, за да се изчисти пътя за началото на Новата Епоха. Това накрая ще доведе до Златната Епоха, която е отвъд сегашните ви представи. Ние бихме могли да сравним това с Пещерния човек, опитващ се за пръв път да разбере сегашния ви живот. Чудесата и красотата едва са докоснали Земята, а енергиите, които изобилстват навсякъде, са вълнуващи и постоянно издигащи. Дотогава нивото на вашето съзнание ще бъде издигнато до такава височина, че ще бъде определяно като Галактическо. Вие сте на път да се събудите за истината и нищо няма да бъде скрито от вас, не както сега, когато малко от вас едва са зърнали това.

Вие сте емоционални Същества, които имат настроения, сменящи се мигновено, и са част от вашия опит, вие се учите да ги контролирате. Този аспект от живота ви е довел до толкова много тъга и съжаление, но той повишава нивото ви на осъзнаване. Отговорът е винаги да живеете колкото е възможно във вашата Светлина и ако можете да я поддържате, ще откриете, че Любовта може да преодолее всички проблеми. Когато разберете кои сте вие в действителност и целта на живота, някак си ще стане по-лесно да се справите с предизвикателствата на живота. Вие сте в неспокойни времена, но ние знаем, че можете да се справите, ако останете спокойни. Следващите няколко месеца предлагат възможността да се осъществят дългоочакваните промени, а вие трябва да бъдете будни и готови да живеете като един, направлявайки пътя. Имате Светлината на ваша страна, така че няма нищо, от което да се страхувате.

Енергиите продължават да се издигат на Земята и това помага да се намали влиянието на физическите промени, които е необходимо да се случат. Един ден ще погледнете назад към този период от живота ви и ще се удивите на куража си в поемането на дуалността. И все пак също ще бъдете доволни, че сте го направили, понеже това е повишило нивото на съзнанието ви скокообразно. Животът където и да отидете във Вселената, е преди всичко придобиване на опит, но най-бързият начин да се постигне това е да бъдеш в нива, които действително те предизвикват.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси


Website: Tree of the Golden Light
Превод: TaunoShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.