Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, September 5, 2011

СаЛуСа, September 5, 2011


Лидерите по целия свят са наясно с идващите промени и осъзнават, че за доброто на хората тези промени трябва да се случат. Обаче, някои все още вярват, че могат да се възползват от всички предимства и да се придържат към старите навици, които вече не са съвместими с плана за вас. Не се тревожете, понеже тези, които чувстват, че не могат да приемат това, което трябва да предложим, ще трябва да се откажат. Онези, които ще излязат напред, за да заемат мястото си вече са ни известни , тъй като са визионери и са наясно, че имат да изиграят важна роля. Повече няма да бъдете обект на подли сделки с големите корпорации, а тяхната сила и влияние ще бъдат основно модерирани. Вярата ви в политиците ще бъде възстановена, тъй като разбирате, че тези, ангажирани с вашето бъдеще, са духовно мотивирани и също от Светлина.

Що се отнася до бедността и недостига, с един замах ще видите незабавен спад в криминалните деяния, пораждащи се от подобни условия. Разделението „те и ние”, което е довело две класи хора, ще изчезне. Богатството ще бъде преразпределено и на никого няма да бъде позволено да задържи придобитото по нечестен начин. Повярвайте ни, че ние знаем точно как е натрупано богатството, много от него е придобито чрез манипулация и по незаконен път. Ние също знаем къде е скрито то, а тайните сметки ще бъдат разкрити и конфискувани. В бъдещето няма място за нечестно разпространяване на богатството, а парите, дадени или събрани от правителствата ще трябва да бъдат напълно осчетоводявани всеки път.

Ние имаме малко оставащо време да продължим да убеждаваме много видни личности във вашия свят, че старите начини трябва да се променят, понеже тези начини ще сменят посоката си, независимо от това дали хората са подготвени или не. Идеята за напълно ново общество е охотно възприемана от повече хора от всякога. Действително, вие достигнахте до разбиране, че сте нещастни със старата система, която се провали в даването ви на благата от вашия труд и се провали във връзка с признаването на вашия суверенитет. За разлика от по-ранните цивилизации, вие няма да бъдете унищожени, а слуховете за големи бедствия и световни катастрофи няма да бъдат ваше преживяване. Ние можем да контролираме такива събития и въпреки че трябва да позволим на Майката Земя също да вземе участие в прочистването, ние можем да ограничим ефектите му.

Определено не остава много време да чакаме целия процес на промените да започне. Планът е в готовност и бързо ще доведе до онези начални промени, които ще сигнализират на всички, на които тъмните сили са отказали местата им във властта, че никога вече няма да притежават власт над вас. Радостта и щастието в резултат на това ще повиши нивото на съзнанието ви още повече, а тези чудесни енергии ще освободят чувствата на неудовлетвореност и гнева, които са били изграждани много дълго време. Мир ще се спусне на Земята и онези дълго формирани различия между вас ще се уталожат. Във времена на изобилие няма причина да желаете принадлежащото на съседите ви, а щастливите и доволни хора са способни да споделят любовта си с другите и да се наслаждават на новооткритата си свобода.

Тъй като наближавате края на тази година, можете да обобщите, че много от събитията, за които постоянно сме говорили, трябва да са в ход. Това действително би било вярно и по-скоро цяла поредица от тях, а не отделни, ще бъдат свързани. Много ще трябва да бъде подготвяно предварително за нашето масово приземяване. А всяка вероятна заплаха за нас трябва да бъде отстранена. Следователно, Първият контакт ще зависи от определени фактори, преди да можем да продължим. Присъединете се и бъдете част от великото празненство на вашето ре-обединение с нас, които преди всичко сме вашите истински братя и сестри. Вие сте били в мрака твърде дълго време, а сега Светлината изчиства паяжините от една система, която беше проектирана да упражнява тотален контрол над вас.

Това са времената, когато вашата решителност ще бъде строго тествана, а каквото и да е замислено да ви разсейва от истината, ще трябва да бъде игнорирано. Нищо няма да спре процеса на Издигането от финалното си проявление в края на 2012г., така че придържайте се здраво към вашите убеждения и израствайте във вашата Светлина.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси


Website: Tree of the Golden Light
Превод: TaunoShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.