Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2009

SaLuSa, December 7, 2009

Много малко са хората, които не забелязват, че времето, такова каквото го познаваме, тече по-бързо отвсякога. Онези, които отделят време да разберат и да следват духовните събития, са напълно подготвени за произтичащите от това промени. Има усещане за някакво събитие и чувство, че нещо важно предстои да се случи. То е последица от влиянието на новите енергии и отварянето на вашето съзнание. Това може да е объркващо за някои, докато други се чувстват въодушевени и имат високо ниво на осъзнаване. Тези състояния постепенно ще стават по-интензивни и в края на краищата ще бъде трудно за някои хора да издържат на тях. Избавление за тях ще има с настъпването на последните дни, когато разделянето на пътищата ще бъде неизбежно. Това е нещо напълно естествено и води цикъла на двойствеността към неговия край.

Междувременно виждате нещата да се движат напред, както винаги, но това е само външно впечатление. Зад кулисите се използват много възможности за предотвратяване ескалирането им до пълен хаос. Тук говорим за наследството, оставено от предишните епохи и намерението на тъмните сили да подпомогнат плана си за Световно Правителство. Той няма да се осъществи и когато те направят своя ход, ние ще контролираме ситуацията за ваше добро. От дълго време точно с тази цел ние изграждаме мрежата от наши съюзници. Трябва да внимаваме да не разкриваме твърде много нашите планове, тъй като изненадата все още е ценно оръжие, с което да ги победим. Разбира се вие бихте искали да знаете повече и така да бъдете по-уверени в нашите планове и в подходящ момент ние ще споделим повече информация с вас. Нещо повече, след Първия Контакт, когато промените във вашите Правителства са се случили, ще имаме възможност да ви информираме напълно за нашите най-близки планове.

Така че, Скъпи Мои, отново ви молим да бъдете търпеливи, тъй като всичко ще се случи, когато му дойде времето. Не може да бъде по друг начин и ние сме тук, за да сме сигурни, че изпълнението ще бъде прекрасно и радостно събитие. Нещата на Земята могат да се променят много бързо и ще е необходим тласък от вас, хората, за да се направят повече разкрития относно плана срещу вас на тъмните сили. Техните действия вече предизвикват отговор срещу тях, събирайки заедно различни фракции и вашата сила е във вашата численост. Можем да ви уверим, че тъмните сили се страхуват от вас и знаят, че като група вие представлявате сериозно предизвикателство за тях. Гласовете се събират в унисон и вашите творчески енергии ще доведат до резултат.

Според Закона на Привличането вие ще станете по-силни и нищо няма да може да застане на пътя ви. На нас от Галактическата Федерация ни е позволено да ви помогнем според същия закон и вашата воля става още по-силна. Понастоящем ние предотвратяваме инцидент, който целеше да дискредитира нашето име. Тези от вас, които ни последват няма да бъдат измамени, но има много хора, които вече свързват нас и другите Същества с негативните сили. Толкова често сме изтъквали нашите мирни намерения и внимателно сме избягвали и най-малката възможност за конфронтация. Разбира се ние не сме единствените Извънземни, които се спускат във вашата атмосфера, но има ограничения, които няма да им позволят да се доближат до вас.

Би ни харесало събитията да се развиват по-бързо, но за нас подходящият момент няма голямо значение, тъй като можем да адаптираме плановете си много лесно. Разполагаме с цялото подкрепление, което може да ни е необходимо в рамките на Галактическата Федерация. Налице е всяка възможна помощ и мащабът на нашите действия не представлява трудност. Има милиони кораби, които могат да бъдат повикани по всяко време и те са винаги в готовност. Нещо повече, ние можем да действаме на разстояние от Земята, в безопасност от опитите да ни бъде попречено. Именно поради тези причини можем уверено да се справим с вашите проблеми и да сме сигурни, че сте готови за Издигането.

Много души на Земята са осъзнали причината да съществуват в такъв важен момент. Те са се заели да служат на другите като им помагат да разберат какво се случва, така че отвъд целия хаос те да започнат да виждат истинската цел на живота. Старият начин на живот трябва да бъде заменен с по-подходящ, който изразява условията на новия ред. Някои хора не са склонни да се освободят от старото, но ще стане по-лесно, когато те осъзнаят напълно ползата за себе си и за планетата. Хората са доста приспособими, но трябва да бъдат напълно осведомени за това, което се случва сега и което предстои да стане в близко бъдеще. Поради тази причина ние приветстваме възможностите да говорим директно с вас. Според нас вашите нива на осъзнатост са на етап, когато са готови да трансформират колективните начини на мислене. Скоро вие ще прескочите в бъдещето, но трябва да сте подготвени и тогава ще приветствате промените.

Животът никога няма да бъде същия след като веднъж сме се показали открито пред вас. Всъщност вече долавяме вълнението и очакването, които поражда нашето появяване. Да се срещнете с нас и да се съберем е най-естественото развитие на вашия живот и не е ни най-малко необичайно, а по-скоро е познато, защото вие сте били такива и преди. Доста служители на Светлината знаят за семейните си връзки с нас и са ръководени от своите другари, които са се свързали с тях за този специален момент. Те идват на борда на нашите кораби, но нямат непременно пълни спомени за това, когато се завърнат на Земята. Това е умишлено, за да ги поддържаме фокусирани върху тяхната работа, в противен случай вниманието им е много вероятно да бъде отклонено. Огромен брой Същества от различни Звездни Цивилизации ви оказват помощ колективно, някои от тях вие виждате, а други стоят в сянка. В началото на контакта ни през миналия век, освен Сивите, мнозинството от тях бяха Същества с човешки образ. Всъщност много пъти те са се разхождали незабелязани сред вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и мога да ви кажа, че ние също имаме много човешки вид. Това е формата, която беше избрана за тази Вселена и от която са произлезли много различни видове. Дори сега се развиват нови варианти на Човешката форма, винаги в търсене на по-подходящ проводник за каквито и да са планетарни условия. Във всичко се търси съвършенството и то се създава от любовта на Създателя.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.