Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 8, 2010

SaLuSa, September 8, 2010

Вие изкачихте планината и сега сте готови да стъпите на върха. Пътуването на живота в по-ниските вибрации почти приключи и това е така за всяка душа, която в момента е на Земята. Чрез своите действия и дела вие достигнахте определен връх в еволюцията си, което сега изисква да преминете към друг цикъл на опитности. Вие ще го започнете с всички придобити духовни познания, тъй като те остават с вас завинаги. Тези, които останат в третото измерение не са по-второстепенни Създания, в сравнение с другите души. Те просто имат още какво да учат преди да изберат да продължат. Затова не трябва да се опитвате да принуждавате другите да следват вашия път, ако те не са готови. В крайна сметка всички ще достигнат целта си и пътищата ви често ще се пресичат при това пътуване.

Връзките, които се създават между много от вас, ще гарантират, че винаги ще можете да стигнете един до друг, независимо от нивото на съзнанието, което сте достигнали. Отвъд вашето сегашно измерение ще бъдете в състояние да използвате силата на мисълта, за да се свързвате с друга душа, като разстоянието няма да е пречка. По същата причина вие също така ще можете да се придвижвате мигновено от едно място на друго. Ще изчезнат всички поглъщащи време усилия, които трябва да полагате на Земята, за да постигнете същите резултати. Някои от вас вече развиват своите телепатични способности и тъй като вибрациите се повишават, ще откриете, че това се среща все по-често. Мили Мои, вие се завръщате към състояние на съществуване, което е ваше право и което сте изоставили, за да влезете в настоящия цикъл на дуалността.

Вероятно, когато научите какво предстои, това ви прилича на сън, но именно сънят е това, което напускате и той е светът на илюзиите. Той е ваше творение, но никога нямаше да задържи по-високите вибрации, независимо за какъв период от време. Имало е фази както на тъмнина, така и на Светлина и сега тъкмо напускате тъмния период, който ви отведе до нива, почти лишени от Светлина. Тъмните сили сега трябва да се откажат от властта в лицето на промените, които възстановяват Светлината на Земята. Вие ще видите разцъфването на първите истински признаци на промяна, въпреки че в действителност това се случва бавно в продължение на дълъг период от време. Става въпрос за повишаване нивата на Светлината, за да се освободите от хватката на тъмните сили върху вас. Това има забележителен успех и е подпомогнато от тези души на Светлината, които са инкарнирани на Земята. Духът не заспива и не позволява на тъмнината да ви контролира напълно. Затова можете да сте сигурни, като сега, че ви се предоставя непрекъсната помощ.

Галактическата Федерация ви е оказвала помощ в продължение на дълго време. Тъй като наближавате края на цикъла, нашето присъствие става по-видимо и действително това беше нашето намерение. Ние сме важна част от вашия процес на пробуждане и сме тук по божествен декрет. Това означава, че идеите ви за живота отвъд Земята е трябвало да бъдат обмислени отново. Тъмните сили биха ви накарали да вярвате, че няма доброжелателни Космически Същества и че има само извънземни, които представляват някаква заплаха за вас. Истината е, че именно тъмните сили са тези, които заговорничат с извънземните – по-специално със Сивите, и заедно те създадоха подобните на затвор условия, в които живеете. Преди да попитате, позволете ни да кажем, че ние не бихме могли да попречим на тази връзка, защото извънземните се възползваха от Закона за Привличането. Въпреки това на нас ни е позволено да гарантираме, че няма да има намеса от други цивилизации със скрити мотиви за посещение на Земята. Често в далечното минало това е ставало, за да бъде добивано вашето злато и други благородни минерали, които не се намират лесно на други планети.

Няма причина да знаете колко много внимание се обръща на вас и на вашата Земя. Но бъдете сигурни, че вашата еволюция винаги е била следена отблизо, за да се гарантира, че сте в състояние да стигнете до края на цикъла, както е планирано. Вие не бяхте просто оставени да се справяте сами или на вниманието на други Създания. Но в контекста на предоставената ви свободна воля, вие създавате условията на собствените си преживявания. Липсата на Светлина е това, което позволи спускането ви в тъмните царства. За щастие планът за издигането ви беше успешен и днес вие носите Светлината на Земята, така че тя е добре заземена.

И така, като направим преглед на ситуацията ви, можем да кажем, че всичко се развива добре, за да постигнете желания резултат в края на дните. Независимо колко много красиви преживявания може да сте имали на Земята, всички те бледнеят като незначителни веднъж след като заемете мястото си в по-високите измерения. Красотата е в ума ви, но на Земята не е винаги възможно да я изразите, както бихте желали. Но, когато силата ви да създавате бъде възстановена, съвършенството ще се прояви, както е визуализирано от вас. Нищо не е дефектно в по-високите измерения и красотата и хармонията ще бъдат навсякъде около вас. Заедно с това идва най-щастливото и доволно чувство, тъй като вие се къпете в Светлината.

Когато сте отчаяни от многото препятствия в живота си, прехвърлете вниманието си към това, което крие бъдещето за вас. Живейте бъдещето сега, доколкото е възможно и когато срещнете хора, които биха ви съборили, нека техните коментари или действия ви оставят незасегнати. Скоро те ще се изморят от отказа ви да отговорите на тяхната негативност. С течение на времето вие ще откривате все повече и повече, че сте привлечени към хора, които са с подобни на вашите вибрации. Скоро ще се движите само в определен кръг от приятели, които споделят същите интереси. Това не означава, че игнорирате другите, тъй като те може да имат полза от вашата помощ. Бъдете на разположение, ако можете да споделите знанията си с тях и го правете така, че това да отговаря на тяхното ниво на разбиране.

Помнете, че вие плавате в една лодка, но когато ветровете на промяната дойдат, някои ще трябва да променят посоката. Вашата дестинация зависи от това, колко добре сте се подготвили за промените, но не всеки ще напредне към Издигането. Процесът е в ход от дълго време, но тъй като сега се ускорява, вие не можете да изоставате, ако сте сериозни по отношение на Издигането. След всичко, през което сте преминали, си струва всяко усилие да пресечете финалната линия.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се надявам, че сме ви вдъхновили, за да вървите смело напред без да се колебаете. Ние ви обичаме всички и всеки един от вас е скъп за нас.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.