Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 19, 2010

SaLuSa, May 19, 2010

Когато гледате в Интернет за канализирани послания, с малки изключения ще откриете, че те са много подобни в подчертаването на важното време, в което се намирате. Има последователни напомняния да се фокусирате върху бъдещето си и уверения, че краят на дуалността е почти пред вас. Независимо дали те се различават в детайлите, това не променя факта, че техните последователи ще се придвижат напред и ще претърпят полезни промени. Много пътища водят до реализацията и се полагат всички усилия, за да се събудят колкото е възможно повече души за възможността за издигане. Трябва да вярвате, че акцентирането върху това е потвърждение колко важен е този период за вас.

Преминаването към по-високите измерения е най-естествената стъпка, която бихте могли да предприемете, тъй като сте велики Същества, които вече се пробуждат от наложения от самите вас сън, който ви е бил необходим, за да преживеете напълно дуалността. Вашето време в този настоящ цикъл почти приключи и остава само да осъзнаете истинската си същност, като притежаващи потенциала да станете бог. Ако това ви звучи като невъзможна идея, разберете, че вече сте били божии искри, когато за първи път избрахте да преминете в по-ниските измерения от царствата на Светлината.

Съвсем искрено бихте могли да кажете, че не се жалят средства, за да бъдете събудени за истината. Всички онези, които ви подкрепят по вашия път, са Висши Същества, служещи ви от чиста любов и не търсещи възнаграждение или дори признание за своята работа. Когато достигнете определено разширено ниво на съзнание, е чиста радост да служите на другите и ако има възнаграждение, то е в удовлетворението да помагате на душите по техния път. На Земята вие до голяма степен сте загубили връзка с Висшия си Аз, но когато отново осъществите този контакт, ще разберете истинския си потенциал.

В продължение на много животи вие сте градили едно его, което е било ваш водач, но то се е основавало почти изключително на самите вас и на собствените ви нужди. Вашето предизвикателство е било да отворите нивата на вашето съзнание към Единството на всичко и неизменната връзка, която то има с вас. Като част от Единството вие се учите, че каквото правите въздейства на всичко останало и че имате отговорност да приведете себе си в хармония и съответствие с всичко живо. Когато достатъчно от вас могат да направят това, вие служите като средство да се издигате един друг. Вашите по-високи енергии също помагат да се увеличи силата на Светлинната решетка около Земята и това е друг начин, по който можете да служите.

Както можете да разберете ясно, всички вие сте тук, за да се учите от опита си и нищо не ви се случва чисто случайно. Житейските планове са съгласувани преди да дойдете в земните си тела и вашите Водачи ще направят всичко по силите си, за да осигурят успешното приключване на вашата инкарнация. Разбира се свободната воля все още е ваше право, но бихте ли наистина забавили прогреса си, ако знаехте колко е важен той за вашето бъдеще? Естествено плановете ви са преплетени с други души и заедно вие играете ролите си да си помагате един на друг да се придвижите напред. При такива обстоятелства може да направите заключението, че никой човек не е отговорен за преживяванията си и правилно, че това е една колективна игра за всички вас. Затова можете ли да разберете защо е толкова категоричен духовния съвет, че не трябва да съдите другите? Вярно е, че Човешките Закони правят точно обратното, но на сегашното ниво на опита ви в дуалността е разбираемо, че хората трябва да се защитават по този начин.

Когато се завърнете към Духа, на „делата” ви се гледа по различен начин и вашият принос е това, което е жизненоважно за опита ви, въпреки че ще разберете причините зад действията на другите души. Вие усложнявате живота чрез егоистичните си изисквания към другите и това често е причина за различията между вас. Никой не е по-голям или по-малък от друг в очите на Бог, но се изисква много от вас да достигнат това ниво на разбиране сега. И все пак, ако можете да започнете да приемате тази истина и да гледате по-мило на другите души, независимо от външния им вид и действия, вие ще допринесете за промените, които ще издигнат всички. Това, което ви пробужда за голямото представление, което се играе на Земята, е да виждате другите хора в различна „Светлина”. Помнете, че най-вероятно сте имали стотици животи във всякакъв вид роли и ситуации. Те са били внимателно планирани, за да ви дадат подходящ опит, който ще придвижи напред вашата еволюция. Няма опит, който да е наистина случайно събитие и със сигурност всеки един от тях е важна стъпка по вашия път.

Понякога седнете и се отпуснете в медитативно състояние и позволете на ума си да се отдаде на размисъл за възможни предишни животи и по-вероятно ще получите силно впечатление за такъв, който е свързан със сегашния ви живот. Може да получите истински проблясъци на паметта и за момент се връщате в миналото. Някои, които имат опит в тези неща, могат също така да напускат телата си и да стават наблюдатели на предишен живот. Вие притежавате естествено любопитство, когато става въпрос за вашето минало, но обикновено то е скрито, за да не ви разсейва от настоящия ви живот. Мили Мои, можете ли да си представите какво голямо планиране има за всеки от вашите животи и не е ли нещо като чудо, че вие се размесвате и все пак всички изиграват ролите си успешно? Колкото повече можете да приемете живота по този начин, толкова по-лесно чувстваме, че ще бъдете в състояние да стоите настрана от всички сътресения и хаос, знаейки, че това е само преходна фаза.

Знаем, че на толкова много от вас им е омръзнало от старите порядки и от степента на натиск, която понасяте, просто, за да оцелеете. Затова за нас е хубаво да сме в състояние да ви информираме, че тези преживявания наближават края си. Помощта, която ви предлагаме, е необходима все по-спешно, тъй като се натрупват толкова много проблеми. Петролният разлив в Мексиканския Залив се оказва едно монументално бедствие и е само един неотложен проблем, който е екологична заплаха. Климатичните промени стават друг ежегоден проблем и хранителната верига страда в резултат на това. Необходими са финансови промени, за да се преодолее възможността за голям по мащаб срив и за всеки от тези случаи ние можем да ви дадем напътствия, за да ви помогнем да намерите решенията.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и Галактическата Федерация разполага с всичко необходимо, за да ви осигури помощта, от която се нуждаете и от не само за проблемите, които посочихме. Налице е отдавнашен план да възстановим вас и Земята в подготовка за Издигането. Ние очакваме нашето официално приемане и покана да се срещнем с вас и това наистина не може да бъде отлагано още дълго, тъй като всички ние трябва да започнем.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.