Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 21, 2010

SaLuSa, July 21, 2010

Гордостта има своето място в живота и безспорно няма нищо лошо в това да се гордеете с постиженията си. Всъщност що се отнася до някои хора това идва от желанието за прочистване на всички нива, като част от превръщането ви в същества от Светлина. Чистотата и спретнатостта са признаци за нагласа, представяща човека като търсещ съвършенство в своя живот. Става въпрос за грижа към себе си и уважение към храма, който наричате свое тяло, което е вашето физическо превозно средство през целия живот. Мисълта е творческа сила и по начина, по който си представяте себе си, вие проявявате това, което искате да бъдете. Когато започнете да живеете в Светлината, вие привличате хармония и баланс в живота си и това е част от прехода ви към по-високо ниво на изразяване. Все пак това не означава, че онези, които нямат такива стремежи, са без духовно разбиране. Стремежът към извисяване е етап, през който преминавате, когато не се чувствате спокойно в по-ниските вибрации и това ще настъпи, когато му дойде времето. Вие не можете да го избегнете, тъй като енергиите, които се излъчват към Земята, повишават нивото на вашето съзнание повече, отколкото преди. Заедно с това идва желанието за красота и хармония както в духовен, така и във физически смисъл.

В хода на промените, идващи към Земята, масовото съзнание ще се промени драматично и хората ще видят това, което е около тях, в различна светлина. Така например ще започнете да предпочитате нови дизайни, особено в строителството и традиционните квадратни форми ще дадат път на кръглите. Използваните материали ще са по-естествени и вие ще преминете към органични материали, каквито обикновено използваме ние. Разбира се вие използвате естествени материали, но също така покривате големи площи от повърхността на Майката Земя с бетон и това ѝ пречи да диша. Вече ще знаете, че ние строим нашите Космически кораби с органични материали и те са програмирани с ниво на съзнание. Посетителите на нашите кораби са забелязали как екипажите могат да си взаимодействат с тях в много висока степен. Естествено, когато можем да се движим сред вас, ние ще споделим своите знания, така че напредъкът ви ще се ускори.

Има да учите много неща, които трябва да бъдат преразгледани в светлината на истината, която ще донесем. Очаква се, че някои от вашите вярвания и теории ще се окажат погрешни и това, което ще направим, е да ви позволим да направите квантов скок в бъдещето. Както може да кажете, има да се наваксва много, а също така да се развиват много добри идеи, върху които вече работите. Нанотехнологията е един от примерите за това, което виждате като желан напредък и той ще настъпи. Жалко е, че толкова много подобрения, от които Човечеството е можело да има полза, са били умишлено скривани, за да се поддържа статуквото, където печалбата е поставена преди благосъстоянието ви. Огромни количества от вашите пари са били инвестирани в нови технологии за военните сили. Докато тези политики бъдат следвани, вие очевидно няма да видите идването на мира във вашия свят. И все пак, това скоро ще се промени и военната машина постепенно ще спре и ще бъде разрушена. Ние ще ви донесем мир и ще гарантираме обезвреждането на всички оръжия от нашите висши технологии. Ние не идваме, за да запазим стария стил на живот, а за да ви представим един по-лесен и по-удовлетворителен начин, който ще възстанови вашия суверенитет. Вие ще станете свободни, за да имате повече време да практикувате собствените си занимания и робският труд в живота ще бъде премахнат и заменен с по-приемливи условия.

Промените се подреждат и са в напреднал стадий, което означава, че веднъж след като можем да започнем, събитията ще се придвижат напред доста бързо. Вие можете да усетите, че тъмните сили губят властта си над вас и няма да бъдат в състояние да възстановят загубените си позиции. Ние блокираме всякакви опити, които те може да направят, за установяване на възможни големи заплахи, като вече сме предотвратили потенциала за сериозни инциденти. Ние сме тук, за да ви водим към успешен край в стремежа ви към Издигането. Този резултат не подлежи на съмнение и вече е написан в хрониките на времето. Затова можете да отправите погледа си изцяло към Издигането и планът се подкрепя от много Съвети и лица, които също ви помагат да се придвижите напред. Несъмнено ще бъдете изненадани, ако знаехте колко много от тях са с вас в този момент.

Има моменти, в които чувствате, че се нуждаете от допълнителна подкрепа и в такива случаи е добре да си спомните, че можете да се свържете със своя Висш Аз. Ние често споменаваме да отделите време за себе си и този случай е точно такъв. Ако имате имената на своите Водачи, тогава ги използвайте, за да осъществите контакт, а ако сте се прикрепили към някое от великите Ангелски Същества, като Архангел Михаил, още по-добре. Вашите молитви или петиции ще бъдат чути и отговорите може да дойдат по неочаквани начини, като например чрез друг източник. Вие наистина никога не сте сами и в моментите ви на нужда вашите Водачи се приближават до вас и приветстват контакта с вас.

Слънчевият Цикъл наближава своя край и ние, Галактическата Федерация, сме с вас, за да преживеем последните дни. Този път, за разлика от Атлантида, вие избегнахте да унищожите себе си и с право заслужавате възможността за Издигането. По своето време Атлантида беше велика духовна цивилизация, но след това тъмнината се спусна над тях и те се движеха спираловидно извън контрол надолу по пътя на забвението. Толкова много от вас, които сте сега на Земята, бяхте там при нейната смърт и подсъзнателно още носите спомени от онова време. Може би затова сте усетили страх от възможността за друг крах, водещ до изчезване. Въпреки това знаците са положителни и както споменахме, вие ги долавяте и това ви помага да преодолеете съмненията си. Все пак има някои различни предсказания за края на дните и ако намирате това за объркващо, разчитайте на своите интуитивни чувства.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и мога да ви кажа, че картината ще стане по-ясна не след дълго и ние, също колкото вас, бързаме да ускорим последния открит конфликт с тъмните сили. Победата вече е със Светлината, но последните дни трябва да се разиграят, което е в интерес на всяка душа на Земята. Нашата любов ви придружава по целия път и ние искаме този момент да бъде запомнен като успешна повратна точка във вашата еволюция. Фактът, че това не е просто краят на един Слънчев Цикъл, а нещо, което засяга цялата Вселена, прави всичко това още по-важно за вас, а всъщност и за нас.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.