Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, February 22, 2013

СаЛуСа, February 22, 2013

Натискът, който упражнявате върху властите си, ги оставя без съмнение, че вие не ще се примирите и че няма да позволите на старите начини да продължат. Вие призовавате за промяна, която ще ви изведе на пътя към въвеждането на предимствата на Новата Епоха, които са били задържани. Ясно е например, че е имало стъпки към въвеждането на безплатна енергия, докато на цените на електроенергията и газта се позволява да растат по целия свят до момента, когато хората не могат да ги понесат. Ние се чудим колко още демонстрации ще има преди да се обърне сериозно внимание на този въпрос. Хората бяха много търпеливи, но идва момент, когато те повече не могат да издържат. За властите това е опасно време, защото те не могат да игнорират това, което се случва. Бунтовете не са приятни, а ние не се застъпваме за никоя форма на насилие, но ние наистина разбираме кога вие гледате на такова действие като на единствения начин да привлечете внимание към вашите изисквания. Това означава, че ние може да трябва да се намесим от ваше име, ако нещата излязат от контрол.

За щастие след последните вливания на енергия, която издигна хората, има успокояващ ефект, идващ от онези, които са се осъзнали и са в състояние да излъчват Любов и Светлина върху ситуациите. Това поддържа баланс в обществото и помага за пробуждането на още повече хора за нуждата от мирни действия. Много повече неща ще се спечелят чрез призоваването на най-доброто у хората, отколкото чрез предизвикване на конфронтация с властите. Любовта е най-мощната сила във Вселената и ние ви насърчаваме да я използвате и с вашия пример да привлечете хора към вашия начин на мислене. Ще забележите, че колкото повече се пробуждат хората, те също така изпитват промяна в нивото си на съзнание и става по-лесно те да се обединят, за да работят за обща цел. Именно тук е вашата сила и това ще доведе до положителни резултати.

Както разбирате, все още е трудно да се постигне напредък, когато тъмните сили са още на власт. Обаче има предел по отношение на това докъде могат да достигнат, тъй като те повече нямат голямата подкрепа, на която разчитаха, за да успяват. Те са откъсвани един по един и това отслабва способността им да продължат с плановете си. Не им достига координацията и лидерството, които някога винаги бяха на тяхно разположение, за да ги подкрепят. Нашата надежда е те да спрат дейностите си и да видят Светлината и да поемат по друг път, който ще ги изведе от мрака. От наша гледна точка никога не е твърде късно за една душа да промени пътя си и те ще са приветствани отново, защото не е наша работа да съдим миналите им животи. Именно поради тази причина преди ви помолихме да се въздържате от осъждане на която и да е душа, която остава в мрака, и вместо това да сте този, който се стреми да ги издигне като им дава от любовта си. Мракът е отсъствието на Светлина и вие, които сте Служители на Светлината, можете да промените тази ситуация, без да се налагате над друга душа.

Все още имате да свършите много работа, за да доведете до съществуване Новата Епоха, но това става по-лесно, защото имате огромна подкрепа от нас и от други източници. Ние винаги сме с вас и правим всичко, което можем, за да ви вдъхновим и да ви насърчим винаги да търсите най-съвършения резултат от всички ситуации. Вие носите отличителния знак за всички онези, които се пробуждат и те ще ви разпознаят, когато възникне нужда. Ние знаем, че сърцето ви е там, където трябва да бъде и че това е мястото, от което работите, така че вашите решения се взимат в интерес на всички. Ние силно се възхищаваме от всички вас и се радваме, че скоро ще видите резултатите от вашите усилия. Не се отчайвайте, защото наистина свършихте трудната част и напреднахте много повече, отколкото осъзнавате. Много по-важно, отколкото някога е било е да продължите да се фокусирате върху резултатите от промените, отколкото да се концентрирате върху самите дисбаланси. Гледайте как всичко си идва на мястото, както се очакваше и както беше обещано, защото вие сте толкова близко до последните дни на старата парадигма. Тя има малко или никаква сила да продължи да съществува в сегашните високи нива на енергия и трябва да избяга и да се върне към по-ниските нива на вибрация.

Веднага щом нивата на съзнанието достигнат определен момент, вие буквално ще принудите дългоочакваните промени да влязат в сила. Негативността, която ги задържа, ще открие, че силата и се е разсеяла и повече не може да командва времевата линия, в която те искат да ви ограничат. Вече е отбелязан по-голям напредък в сравнение с когато и да било преди, а изпълнението на обещанията, които ви бяха дадени, е толкова близко. Обаче, последната Божия дума е на Бог и гарантира пълен успех след като бъде дадена. Дори и така ние вярваме, че в рамките на няколко месеца посоката, в която вървите, ще стане ясна и очакваме да има масивна подкрепа от ваша страна. Вашата роля ще е да разпространите добрата новина както я разбирате и да доведете повече души в Светлината.

Ние наблюдаваме какво се случва на Земята, но все пак оставяме на заден план някои неща, тъй като нашите Съюзници продължават да поемат повече контрол върху това, което се случва. Естествено ние ги напътстваме, тъй като имаме по-добро цялостно разбиране за това как вероятно ще се развият нещата. Ние сме невидимите помощници, които павират пътя за вашата крайна победа над тъмните сили. Ние не таим никаква злоба или гняв що се отнася до тях и сме състрадателни към всяка душа, която се е отклонила от Светлината си. Ние никога не забравяме, че всичко е важна част от Цялото и даваме от нашата Светлина еднакво на всички по техния еволюционен път. Всеки има същият потенциал да намери отново пътя си към Светлината, а ние помагаме, когато сме помолени за напътствие.

Скъпи мои, помагайте за поддържането на мира и помагайте за поддържането на баланса между различните вярвания и раси. Понякога те намират за трудно да приемат Единството на Човешката Раса, а често религиозни различия са вплетени в паметта им от детството им. Приемете любящо разликите и позволете на другите да следват собствения си път, гарантирайки, че това не се намесва в свободата на избора на други души. Страхът е в основата на повечето беди и разбира се той се използва от Илюминатите и техните поддръжници. Сменете страха с любов и позволете на другите да следват принципите си, докато осъзнаят, че опитът им е изпълнен и повече не е необходим.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм щастлив да видя какъв напредък е отбелязан в посока към донасяне на мир на Земята, въпреки че разбираме, че много малки войни все още имат своето влияние върху човешкия живот. Скоро мирът ще бъде договорен по планетата и ние ще гарантираме, че той е постоянен.

Благодаря ти, СаЛуСа

Майк Куинси
Превод :Tauno

Website: Tree of the Golden Light


Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!