Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, July 27, 2011

СаЛуСа, July 27, 2011


Както може би разбирате, много от събитията, които очаквахте, започнаха, благодарение на нашите съюзници. Планът беше установен и малко по малко напредва и вие със сигурност ще видите тенденцията, която възниква, и ще разпознаете какво се случва. Към настоящия момент ще свържете влошаващата се финансова обстановка на Запад със започващите промени, които ще се възползват от нея, за да осъществят тотално ново положение. То беше обещавано от дълго време и създадено от St.Germain, който винаги е стоял зад това и, разбира се, все още работи за неговото изпълнение. Неговото посвещение е било постоянно в продължение на стотици години, той работи във ваш интерес, за да гарантира завършването, както е планирано. Действително, под различни самоличности, St. Germain ви е напътствал в продължение на хиляди години.

Разбираемо е, че вие в голяма степен не осъзнавате колко много велики Майстори са извели вашата цивилизация от мрака и са ви насочили към пътя на Светлината. Те са дошли в отговор на вашите молитви да бъдете освободени от робството на покварата и злото, което обсади света. И все пак те трябва да признават кармата, която е също замесена, и да и позволят да се изпълни. Пътят между това, което вие наричате добро и лошо, е бил много тесен, но сега Светлината се застъпва и напредва без смущения. Пътят е добре осветен и тези, които са на него, са добре защитени, стига само да държат защитата си на място. Разбира се, че имате и други средства за защита, не на последно място имате ваши собствени водачи и ангелски Същества. Призовавайте ги толкова често, колкото се нуждаете, тъй като те никога не се изморяват да вършат добри за вас дела, което им доставя голямо удовлетворение.

Каквото и да се случи, винаги ще има някакви спорове между хората, тъй като се поддържат устойчиви възгледи относно това, което предстои на всеки в последните месеци. Просто позволете на другите да поддържат гледните си точки и не се засягайте, ако те предизвикват вашата, защото вашата сила да създавате означава, че пътищата, водещи до дните към Издигането, са повече от един. Дори в последните времена се зачита вашата свободна воля и вие можете да преживеете, каквото желаете, а ние ще кажем – следвайте собствените си убеждения. Никой не бива да оказва натиск върху друг да върви с него, оставете всяка душа да вземе своето решение. Ако сега нещата ви изглеждат неясни, можете да бъдете сигурни, че те ще бъдат изяснени, така че всеки да знае какви са възможностите.

Нашето присъствие естествено ще окаже голямо влияние, и до известна степен това е необходимо за вас, за да разберете каква ще е вашата бъдеща личност. От това, което в момента сте, до нашето ниво е голям скок напред, за който вие имате всички предпоставки да го постигнете. Естествено е, че първоначално трябва да достигнете по-високи нива на съзнанието и ще знаете, ако сте успели да го направите. Винаги сме ви уверявали, че първата стъпка към това е намерението ви да се издигнете, но от там нататък трябва да живеете в съответствие с това, към което се стремите. Службата към другите ще ви отведе напред в постигането на целта ви. Няма да ви се налага да правите чудеса, но чрез собствения си пример вие ще бъдете от голяма полза за останалите. Вижте себе си в другите и осъзнайте, че всички сте Едно и така вашите задачи ще станат много по-лесни.

Скъпи мои, ние никога не сме били по-близо до Разкриването, което неотменно излиза наяве. Освен това, повече факти за нас сега излизат в публичното пространство и нашите действия стават все по-известни. Ние позволяваме това, защото е време да разберете колко много правим за вас, а в настоящия период сме доста ангажирани да държим тъмните сили там, където им е мястото. Уверяваме, че техните планове имат силно ограничена степен на успех, докато използваме всяка възможност да обърнем нещата в наша полза. Тъй като знаем какво планират тъмните сили, за нас е лесно да им попречим чрез присъствието на нашите съюзници. Разбира се, ние можем да предприемем директни действия в случай на необходимост и да действаме така, че да не бъдем обвинени в намеса спрямо вашите дела. Трябва да помните, че като цивилизация вие сте на Земята, за да преживеете дуалността, и на нас ни е забранено да ви спираме да се учите от опита си.

Вашият духовен напредък остава най-важното нещо за вас и всъщност е причината, поради която поехте предизвикателството да навлезете в дуалността. Било е трудно и отговорно, но чрез него вие научихте огромен брой уроци. Завръщането към Майсторството не става за една нощ, но това винаги е било ваша цел. Много от вас са на границата на успеха и поради тази причина вие ще откриете, че пътят към Издигането е по-лесният за вас. Всеки от вас се е съгласил с жизнен план, който да го отведе точно там, където би желал, така че следвайте вашите интуитивни напътствия. Няма две напълно еднакви души, но ще откриете такива, които имат много подобни постижения. Това обикновено е, по причина че вие сте привлечени един към друг, оформят се групи, които могат да работят в единство.

Ние бихме могли да загасим оръжията на войната, ако това е изискването на Божествените инструкции, и на някакъв етап това може да е необходимо. Междувременно, не можем да се намесваме в политиката между нациите, а всяка кавга е още едно предизвикателство да се търсят мирни решения. За съжаление, има неотменни интереси, които извличат полза от войните, те нямат намерение да ги спрат, докато не получат това, което искат. Натискът от другите държави е стъпка в правилната посока, но трябва да е възможно да се намери мирно разрешение, ако мирът е сериозно желан. Дните на вдигането на оръжие един срещу друг отминават много бързо и ще бъде заявен световен мир в близко бъдеще. Тогава ще ни бъде разрешено да го приложим и всички машини на войната и оръжията ще бъдат унищожени. Със сигурност не можете да позволите съществуването на такива ниски енергии, ако довеждате Светлината на Земята и сте в процес на Издигане.

Ние се занимаваме с войни, но като Галактическа Федерация нашата отговорност е да ги спираме където и да са във Вселената. Ние правим това чрез договаряне и няма ситуация, в която нашите дипломати да не могат да се справят. Що се отнася до вас, ние предлагахме много пъти да донесем мир на Земята, но вие вече ще знаете, че нашите предложения са били отхвърляни. Този път ние се отзоваваме на призивите за мир от вашето население и реагираме съобразно Божествения декрет, който е насрочил дата, от която всички войни ще приключат.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се чувствам привилегирован да бъда част от космическа организация, която е предназначена да донесе мир на вашата обсадена планета.

Благодаря – Са Лу Са
Майк Куинси - Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.