Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 28, 2011

SaLuSa, January 28, 2011

Среднощният час наближава и ви се дават всички възможности да подвигнете нивото на вашето съзнание. Поради това, че няколко енергии идват към вас ще бъде доста бързо ускорение и, защото някои от вас вече са по-чуствителни ще усещат разликата. Това може да е началото на вашата телепатия, която с времето ще бъде все повече в употреба отколкото думите.... Всичко е по-образно и по-точно и съпровожда пакети от информация където думите понякога са недостатъчни. Основен индикатор, че съзнанието ви се извисява е доказателството за вътрешен мир и отделянето от външната бъркотия. Все по-лесно ви е да се съсредоточите и когато се научите да задържате това състояние няма лесно да бъдете привлечени обратно към ниски вибрации. Със сигурност това е добро време да тествате вашите убеждения, но ще е доста преди времето когато ще можете да се отпуснете и да намалите темпото. Добрите времена обаче идват с ясно изразени промени преди края на годината.

Вие сте замесени в нещо което не толкова ви държи в напрежение, а е нещо като стабилно изградено напрежение и това е до момента на постигане на първата победа. Нашите планове ни позволяват някои събития да се материализират и ние трябва да изчакаме известно време, за да видим как ще се развият. Нашите намерения са тези които са важни и те ще започнат много скоро да се развиват, въпреки, че това е сложен процес в които са намесени много хора. Когато някое движение се направи то трябва да бъде абсолютно позитивно и да доведе до нужните резултати. Перспективите обаче се подобрявят през цялото време и е ясно, че ние няма да чакаме безкрайно. Ние искаме освобождаването ни от Тъмните сили да бъде повод за празнуване, а не да бъде помрачено от нежелано действие.

NESARA е в съзнанието на хората от доста време и неговите ползи идват към вас. Новият подход към финансовата страна ще бъде от голямо значение, за да се избегнат повторения на скорошния колапс. Банките трябва да бъдат отговорни пред хората и да не се позволява прилагането на хазартният синдром. Парите пак ще имат стоиност и намесата на пазарите с цел спекулация ще бъде прекъсната. Най-важната промяна ще бъде във връзка с разпределянето на богатството, така, че всеки да има ползи и да няма повече тези ясно разграничения между бедни и богати. Трябва да кажем, че има достатъчно богатства по света, за да можем удобно да постигнем целта си.

Изглежда доста необичайно, че трябва толкова много нужди да се променят във вашият свят. Обаче вие бяхте водени към настоящата ситуация в продължение на хиляди години и почти достигнахте до възвратната точка. Унищожаването на вашите права чрез увеличаване на контрола върху вас и злоупотребата с вашите данъци почти е довело до колапс на вашата цивилизация. При други обстоятелства, всички вие сега можехте да водите един спокоен и конфортен живот, с осигурени ви всички нужни неща. Много скоро ще опитате от свободата за която ви говоря и тогава вие ще имате контакт с нас и гаранция на правото ви да избирате собственото си бъдеще. Разбира се това ще се случи чрез плана за издигане (Възнесение), но и алтернативен начин може да бъде избран.

Вашата роля в настоящето е да имате успокояващ ефект върху околните и да направите всичко по силите си да елиминирате страхът. По време на дългият път нищо няма да има значение или няма да има способността да отрече възможността ви за издигане. Така е написано и така ще бъде – както е обещано, защото Тъмните сили не успяха да постигнат целта си за световен контрол. Състоянието на пълен хаос ще бъде изчистено и успокоено и ще бъде обявен пълен мир чрез затихване на воините. С повишаване на нивото на съзнанието ще бъде много по-лесно да се повишава човешкото съзнание към нов начин, да се мисли по-обширно водено от ново, основното желание за мир. Повечето от вас търсят същото в живота си и с възвръщането на вашата свобода ще постигнете успех.

Почти всеки ден, някъде по света, това което е било скрито се разкрива и истината излиза наяве. Това ще създаде възможността да се махнем от общоприетата корупция и криминалните деяния. Такива енергии постепенно ще изчезват, за да бъдат заменени от желание за отворени отношения които честността носи. Веднъж, след като сте видели промените, нов ръзсъдък ще направи така, че честността да бъде начин на живот. Това, разбира се, може да започне по всяко време и колкото по-скоро толкова по-добре, понеже няма нищо по-подходящо да бъде следвано това от което се издигат ценностите на Човека. Бъдете пример за другите и помагайте да се създава нова енергия за справедливост и правосъдие и го оставете да бъде видяно във всекидневните ви занимания. Това са всичките аспекти на нужните промени, ако искате да изпълните пътуването си в състояние на издигане.

Галактическата федерация напълно разбира задачите пред които е изправена и ние ще ги направим по най-лесният възможен начин. Всъщност, в края на краищата, ние ще работим заедно в съвместни проекти и ще ви бъдем от полза с нашият опит. Тогава, вие наистина ще трябва да се движите напред доста бързо и както често сме ви информирали това ще бъдат моменти на задоволство и вълнение. Сега те може да ви изглеждат далечни, но ще се изненадате колко бързо могат да се променят нещата. Дръжте посоката на набелязаните цели и приложете в практика всичко, което вече сте научили. Разделянето на пътя вече е започнало и тези които са избрали нещо друго от Издигането ще проявят липса на интерес по такива теми. В такива случай вие трябва да им позволите да продължат по своя път, защото това е свободен избор и ние нямаме право да се бъркаме в него. Често сме говорили по тази тема, тъй като сме наясно със собствената ни необходимост да съблюдаване на Закона.

Оставете живота да се случва и да има своята заслуга, но не и когато това включва намеса в душата и живота на някои друг. Ако го направите, това може да рикошира във вас чрез кармата ви и да ви накара да понесете още изпитания. Често това се малки случки, но те ще имат отражение в момент в които най-малко очаквате. Бъдете внимателни какво мислите, защото въпреки, че градивната ви сила се е увеличила вие не винаги ще трябва да очаквате резултат. Пожелайте на другите своте мисли и желания и наистина няма да сбъркате.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви пожелавам успех във всяко ваше желание да излезете от вашата двойственост, в по-високо измерение чрез Издигане (Възнесение)

Благодаря ви СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Превод: Gloria


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.