Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, November 28, 2011

СаЛуСа, November 28, 2011


Количеството любов, изпращано към вашата красива планета, постоянно се увеличава и ще продължи да е така, тъй като това ви помага да достигнете по-високо ниво на съзнание. Много велики същества от чиста Светлина вземат участие в това, а тяхната сила е отвъд въображението ви. Те са способни да контролират потока от Светлина, така че вие да не сте претоварени и всъщност целия процес на Издигането е много внимателно организиран, за да гарантира максимум успех. Поради това, че бяхте способни да донесете Енергията на Земята, мрежите са се усилили и ви помагат да издигнете нивата си на съзнание. Ние не можем достатъчно силно да изразим колко важни за всички вас са тези времена и ви подтикваме да се възползвате от предимството на чудесната възможност да се издигнете, която ви е предоставена. Такава фокусирана енергия, центрирана върху Земята, която да предложи на всяка отделна душа средствата за издигане, няма да има за дълго време. Всичко, което първоначално се изисква, е намерението да промените живота си към такъв, където ще виждате всички души като Едно с вас и да се отнасяте с тях подобаващо с любов и грижа, така както бихте искали за себе си.

Нищо друго в живота ви не е така важно колкото вашата духовна еволюция, освен ако не желаете да останете в по-ниските вибрации, трябва да гледате напред, за да откриете как да издигнете съзнанието си до по-високо ниво. Каквото и да чувствате, вие носите в себе си естествения подтик да търсите целта на живота, това ще ви тласка още по-напред. Не обръщайте внимание на коментарите на хора, които не се способни да разберат идеята, че вие сте повече от физическото си тяло и знайте, че има част от вас, която е неразрушима и е истинското ви аз. Да придобиваш опит като физическо Човешко Същество в третото измерение е само част от велико приключение, която сега приключва със завършването на цикъла на дуалността. От сега нататък за онези, които ще се издигнат, това ще се промени в ново преживяване в тяло от кристаловидни клетки, които ще носят по-голяма степен на съзнание. Всичко от предишните недостатъци, които ви влияеха, като остаряването, повече няма да се случват, а животът ще бъде много по-приятен и възнаграждаващ.

Вие не можете наистина да останете спокойни, що се отнася до вашата еволюция, дори и въпреки че не възприемате промяна вътре във вас. Всичко около вас еволюира, а вие нищо не можете да направите, освен да бъдете повлияни от това, което се случва. В дългосрочен план вие ще искате да се придвижите отвъд сегашното си ниво, научени от опита и търсейки нов. Промените пред вас ще ви оставят без съмнение, че старата парадигма е спряла да е от значение и че новата ви предлага още по-голяма възможност да еволюирате. Това не е случайно събитие, а част от плана на Създателя за вас, изпълняван от Същества, които са се върнали към Източника. Когато ние от Галактическата Федерация най-накрая се появим и можем да разговаряме с вас, това ще ви даде възможност да получите отговори на въпросите ви. Ние сме ваши наставници за този период от време и вече отворихме сърцата ви и умовете ви за по-разширено разбиране чрез по-ранните ни контакти с вас.

Имаше нужда вие да поемете повече отговорност за собственото си духовно развитие и да придобиете повече вътрешно знание. Досега вие до голяма степен зависехте за това от други и в много случаи бяхте насочвани по грешната следа, което сериозно забави способността ви да напреднете към истината. Ние откриваме, че там, където вярванията са много силни, е трудно да се разчупи упорството срещу промяна, но има времена, които идват, когато ще е трудно да се отхвърли истината. Ние ще изложим убедително истината за вашата история по такъв начин, че ще е много трудно да се отрече, тъй като това ще бъде придружено с неопровержими доказателства. Това няма да повлияе на свободната ви воля, тъй като тя е Божествен дар, който никой не може да отнеме.

Това, което ще е убедително за всеки, ще бъде способността да покажем събитията от миналото ви както те действително са се случили. По този начин не би могло да има отричане на истината, а вашата история може да бъде пренаписана според това как в действителност се е случила. Това е важно, за да разберете напълно начина, по който са били контролирани животите ви, чрез негативните влияния, които се срещат във вашата Вселена. Обаче, когато сте издигнати, те повече няма да имат такава власт над вас, тъй като вибрациите им са твърде ниски, за да съществуват на това ниво.

Малко по малко започвате да виждате къде съответствате в далеч по-голямата картина и въпреки опитите на тъмните сили да предотвратят това, на вас ви е предопределено да успеете, що се отнася до Издигането. Всъщност това е естествена част от вашите опити, без която вие не можете да продължите към по-високите измерения. Ние сме присъствали на няколко процеса на Издигане преди, а вашия до сега е най-уникалния като ви позволява да се издигнете във физическо тяло. Това вероятно ви звучи отвъд въображението и все пак някъде в подсъзнанието ви имате дълбоки спомени от по-ранни времена като това. Винаги помнете, че всички вие някога сте били много По-висши Същества и напуснахте такива царства единствено, за да придобиете опит на по-физическо съществуване.

Скъпи мои, скокът, от където сте сега, към по-високото измерение ще бъде доста забележителен, поради скоростта, с която ще се случи той. Ние сме отговорни за голямата част от напредъка, който ще бъде направен и е очевидно, че трябва да започнем много скоро. Моментът е гъвкав, а ние нямаме същите отговори, както вие, за да отлагаме. Ние знаем точно кога определени събития трябва да започнат, така че имаме предимството да можем спокойно да изчакаме момента си, докато ни е разрешено да пристъпим в действие.

Светът се нуждае от окончателна инфузия Светлина, която ще причини експоненциално нарастване на нивата на съзнанието и ще ви отведе към ниво, което ви поставя отвъд влиянието на тъмните сили. Да ви постави в такава позиция, където можете напълно да се концентрирате върху финалните стъпки, които ще ви отведат към Издигане. Вие вече сте на този път и ние ще ви дадем, каквато помощ искате, за да продължите да напредвате. Ще бъде славната победа, за която сте работили еони от време и винаги сте знаели, че тя ще бъде ваша.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ще ви кажа, че ние спазваме обещанието си да ви държим по-наясно с присъствието си във вашите небеса. Нашето намерение е да осъществяваме повече контакти с вас и по-големи показвания на корабите ни. Това ще доведе Разкриването още повече, което ние ще приветстваме като първата стъпка към по-нататъшни откровения.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси


Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven InspiredShare |СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.