Home > > Specials - СаЛуСа, November 19, 2013

СаЛуСа – 19 ноември 2013г.

 Готови ли сте да бъдете потопени в по-дълбокото чувство на Любов, което незабавно ще обгради съществото ви, когато стъпите в по-висшата си реалност. Тази енергия на Любов сега ви променя и колкото повече я допускате в себе си, толкова повече ще сте привлечени към новите си опити. Да позволите в себе си Любов означава да погледнете на себе си-такива, каквито сте и да приемете всичко, което създава цялостно същество, с разбирането какво ви дава любовта към себе си и другите. Всяка част от тялото ви, всеки спомен и мисъл изграждат единство с Душата ви, съзнанието ви, което искаше физическа форма и ситуации, за да изпитва през този живот и да ви доведе чудесно до момента, в който сте сега. Тази Любов ви дава по-дълбоко прозрение за опитите ви и придобивате повече мъдрост от тях, а когато настъпи това разбиране, можете да пуснете трудните опити със съответните им спомени и мисли да си отидат и напълно да се освободите за Новото.

Почувствайте сега енергията на думата „Нов” как резонира с вас. Много от вас са изпитали по-висшите реалности преди, но никога не са изпитвали или никога съзнанието ви не е имало такъв вид Издигане, така че всички вие чувствате огромно привличане към изпитването му в неговата цялост. Всяко ново нещо винаги създава такова привличане за всички нас, защото знаем, че то винаги ни носи повече мъдрост и знание, че ние не бихме го постигнали без дълбоко и пълно изпитване на изборите си. Тези последни мигове от живота само в старата реалност са тук за вас, за да направите това и да размишлявате върху тези избори, които все още някак си се задържат в ума ви, и най-накрая да ги освободите с голямо разбиране, на което сега всички от вас способни. Почувствайте свободата, която наближава, и ние знаем, че вие повече няма да отлагате. Знаем, че опитите ви от по-ниски вибрации понякога са много тежки и са създали силни чувства на тъга и много други чувства, които отричат присъствието на Любов, но ние сме винаги с вас и ви изпращаме толкова много Любов, за да ви направи още по-силни за преобръщането на всички ваши опити в мъдрост.

С вашето финално изчистване също и Майката Земя е готова да освободи енергията от по-ниски вибрации от тялото си и по този начин тя силно ще подкрепи придвижването ви в по-висшата ви реалност. Тя също усеща издигането на енергията отвътре и това се изпитва на повърхността и ние виждаме тялото и да сияе с чудесна чиста Светлина от вашата обединена Любов. Почувствайте Единството с нея, защото тя ще бъде част от вашата реалност, докато всички вие почувствате, че е време за вас да се преместите някъде другаде, а тя – да приветства други Души за споделени нови опити.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и желая всички вие да изпитате спокойно състояние на ума, защото сърцата ви сега говорят на всички вас и ви дават необходимата информация за придвижването ви по-нагоре. Попитайте сърцето си, защо то е най-добрият източник на отговори, тъй като има всичко, което имате нужда да знаете сега, а количеството на информацията бързо нараства така перфектно синхронизирана със скоростта, с която вървите или с която тичате към Новото.

Канализирано чрез МАДАД
Превод:Tauno

http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-19112013.htmlElven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.