Home > > Sheldan Nidle - December 4, 2012

Sheldan Nidle, 4 декември 2012 г.

Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb
Здравейте! Ето ни отново тук! Сега вашата реалност се приближава към датата в края на декември по вашия григориански календар. Това е времето, когато вашата реалност трябва да се избави от всички алтернативни времеви линии, които досега бяха използвани от вашите тъмни сили, за да манипулират вашата реалност. Това изчистване създава пътища за Светлината, за да измени вашия свят. Тази трансформация ще бъде предшествана от въвеждането на ново управление и на нова финансова система за вашата планета. Тази активна дейност ще доведе до формално обявяване на Разкриването за нашето доброжелателно присъствие и ще ни даде възможност да ви предадем важна информация по повод предстоящите масови кацания и за вашето връщане към пълното съзнание.

Този поток от разкривания ще включва и репортажи от Агарта за природата на Гайа като живо същество и за вашата истинска история, връщайки се назад към Лемурия 900000 години назад. Тези знания ще помогнат в определен контекст да се обясни защо вие се връщате във вашето естествено състояние на пълно съзнание и ще ви подготвят за вашето обединяване с Агарта от Вътрешната Земя.

Всичко, което се случва около и над вас, подготвя сцената за нашето официално пристигане при вас. Това масово кацане ще е епохално събитие, което ще ознаменува началото на вашата подготовка за придвижване към кристалните градове на Вътрешната Земя, където ще бъде завършено вашето преминаване към Пълното Съзнание.
Пълното Съзнание ви позволява да живеете в божествени отношения с вашия свят и да пътешествате в други водни светове на вашата Слънчева система за създаване на глобално общество с тях. Преди вашето въплъщаване тук вашият жизнен договор е включвал вариант за вас, да се заселите в един от тези водни светове или да останете на Гайа за създаване на наземно Галактическо общество с Агарта.

Тези нови планетарни общества ще си сътрудничат за формиране на нова звездна нация и нашата роля се състои в това, да бъдем посредници и наставници на това велико мероприятие. Вие ще узнаете, че в нашата съвместна история има много такива случаи, когато това се е случвало и по-рано. С мъдростта, която се съдържа в Книгата на Разбирането, вие ще можете да внесете вашия огромен творчески потенциал за създаване на собствена уникална звездна нация.

Когато станете членове на Федерацията, така както Агарта отдавна е член, вие ще бъдете в състояние да пристъпите към изпълнение на Директивите, възложени ви от Небесата. Тези Директиви позволяват формално да се утвърдят съглашенията, изразени в договора Анхара. Като бивши “деца на Анхара” вие ще получите Светлинни Тела и с тях ще се издигнете към пълно съзнание. Това ще създаде енергия за преобразуване на цялата тази Галактика в Светлина!

Тази цел лежи в основата на серията от Божествени действия, които дори сега засягат целия този регион от физическата реалност. Тъмните сили се намират в отстъпление, защото ние навлизаме в нова голяма галактическа година за този аспект от физическата реалност и ние се радваме, като наблюдаваме как Светлината трансформира такава широка част от този сектор на космоса.

Едно от чудесата, което вие в близко време ще изучите, това е огромното разнообразие на живота във всяка от хилядите галактики, намиращи се в тази част на космоса. Една от нашите най-големи радости се състои в общуването ни един с друг, защото ние наблюдаваме магическите въздействия върху всичко, до което се докосне Светлината.
Сега вашите възприятия все още се обуславят от наложената ви ксенофобия, която ви прави подозрителни и често боязливи към това, което се намира около вас в тази галактика и извън нея. Но когато бъдете в пълно съзнание, вие ще бъдете възхитени от това, какви промени са постигнали Небесата на планетите от безбройните звездни системи, които изпълват просторите от галактика до галактика.

Нашите научни и изследователски екипи ежедневно докладват за нови открития. Физическият свят е огромен и безкрайно увлекателен, пълен с разнообразие и приключения, които сега са далече извън пределите на вашето въображение и ние чакаме с нетърпение да споделим това с вас и да ви помагаме във вашите първи мисии към тези цивилизации, които очакват да се възползват от това, което вие заслужено ще си възвърнете: пълното съзнание. Тази служба, която ни е божествено възложена, ще ни свърже в силен съюз, в прослава на Любовта и Светлината, излъчвани непрестанно от Източника. Ние благоговеем пред тези Същества, които в голяма Любов напускат материалния свят и изпълняват божествения план.

Бъдете благословени! Ние сме вашите Възнесени Майстори! Ние идваме в светлината на много чудесни неща, които се случват на това благословено земно кълбо! Нашите добри партньори се намират в заключителния стадий на обработката на тези съглашения, които ще ви донесат новото управление и просперитет навсякъде по света. Те работят заедно с техните колеги от Агарта, които също се стремят по най-добрия начин да осъществят първите необходими мерки.

Преди няколко десетилетия Небесата ни съобщиха, че този път ще станем свидетели на раждането на нова свобода за вас и заедно с нея на освобождаването на вашия личен суверенитет. Новата форма на управление ви обещава бързо да последва с действия, които осигуряват пълна легитимност на вашето суверенно положение. Вие трябва да станете основен играч в ежедневната дейност на това ново управление и ще можете да видите как това се намира в пълен контраст със сегашната ви роля на граждани.

Сега правителствата са марионетки в ръцете на мощни групи със специални интереси, които имат монопол върху формирането и насочването на резултата на цялата политика. Вашият статус на главен играч ще бъде активиран с нова комуникационна технология, която ще създаде постоянна връзка от типа “общо събрание” между вас и новото правителство. При такава организация “специални” интереси не могат да се прилагат! Ние отдавна сме шампиони на определени свободи, които считаме за свещени. Всеки от вас е свещен съд, който въплъщава божествена искра на Живота и разум, дадени ви от Създателя.

Това божествено наследство е причината за всичко, което правим, за да повдигнем вашето съзнание, така че да можете най-накрая да се обедините с вашите свещени братя по Дух, които съществуват в изобилие надлъж и нашир из физическото Творение. Небесата постановиха, че за вас е време да се присъедините към тази божествена реалност и да проявите вашите таланти и способности да разкривате физическия свят. Това ни изпълва с много радост, като разбираме, че нашата голяма задача е почти свършена!

Това, което става с вашата планета, намира своето отражение в цялата Слънчева система. Настъпи време за всички нас да приемем свещения призив на Небесата за завръщане в благодат към пълното съзнание. Ние като пътепоказатели ви насочвахме към този величествен момент. Ние знаем, че предприеманите действия ще създадат условия, в които ще можем отново открито да се срещнем с вас и да ви разясним истинските възможности на Небесата и свещените задачи, които бяха дадени на народите от този свят.

За да ни помогнат за това, към нас се присъединиха вашите духовни и космически семейства, така че заедно можем да завършим последния етап от вашето завръщане към пълното съзнание. Ние с нетърпение очакваме да бъдем ваши съветници и да ви помагаме да намерите най-добрия начин за изпълнение на свещените задължения, дадени ни от Небесата. Тези укази на Източника чакат всички нас, а с тях ни очаква най-славното време в нашата история!

Днес ние продължихме нашите ежеседмични съобщения. Събитията, прокарващи пътя за първия контакт, са готови да се проявят. Нека заедно да използваме това благоприятно време, за да въплътим в живот нова епоха за човечеството. Нека наистина радостно да откликнем на великия зов на Небесата! Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благоденствие на Небето действително ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в Радост!)

Website: Planetary Activation Organization

Превод: Лусесита
http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan04-12-12.html

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!