Home > > Sheldan Nidle - November 27, 2012

Sheldan Nidle, 27 ноември 2012

Послание от Галактическата федерация и от Духовната йерархия (чрез Шелдън Найдъл)

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb

Здравейте! Ето ни отново тук! Засега ние продължаваме да премълчаваме някои информации. Ние сме заети със създаването на надзорни комитети за ръководство на организациите на нашите Земни съюзници, които носят отговорност за провъзгласяването на новите финансови и парични системи за вашата нова реалност. Тези комитети ще работят само през първите шест до девет месеца, след като новите системи влязат в сила.

Книжната финансова система продължава да се люшка по целия свят, приближавайки все повече към своя крах. Огромните дългове, начислени от тъмните сили, все повече затрудняват работата на ежедневните операции на системата.

Разиграва се голям фарс за пред публиката, като се посочва само сумата на дълга, която легално е разрешена да бъде по сметките; всъщност тези посочвани суми съставляват само около една четвърт от общата сума на действителните дългове. Вашата глобална икономика бързо се плъзга в следващата серия от кризи, които трябва да я разрушат завинаги.

Нашите земни съюзници мъдро предложиха нова система, която да влезе в действие, когато старата система рухне. Това рухване на вашата финансова система ще стимулира отлъчването от властта на правителствата, контролирани от тъмните сили.

Нашето основно задължение е да съпровождаме всичко това до разкриването и до първия контакт. Нашият свързващ персонал е разработил цял комплекс от съглашения, които се вписват в основните принципи, установени от страните, подписали договореностите от Монако и Париж през пролетта на 2011 г.

Тези нации одобриха прекратяването на монетарните и финансови съглашения от Dumbarton Oaks, а също така и на следващите съглашения, постигнати на различни конференции след края на Втората Световна война. Онези документи сега са заменени с тези, които бяха съставени през последните две години от нашите свещени общества и от редица страни от вашия свят.

Няколко съдебни дела и наличието на хранилища на злато, сребро и платина са достатъчни за осигуряването на преход към нова глобална, обезпечена валутна система и по-нататъшно легитимиране на тези съглашения. Основният препъни-камък продължават да бъдат водещите правителства, поддържани от тъмните сили. Но тези правителства губят своята легитимност с редица съдебни решения.

Както вече сме споменавали, вашата световна правителствена система на националните държави в действителност се явява незаконно увековечен "modus operandi" ("начин на действие") на Римската Империя. Всичките днешни правителства във вашия свят дължат своя първоначален суверенитет на “разрешение”, предоставено от Папата, действащ като наместник на Римския император.

Тази де-факто форма на Римско управление сега е готова да се присъедини към по-легитмна, гражданска версия, в която суверенитетът действително се връща на народа (на гражданите). Тази промяна вече е провъзгласена чрез редица съглашения, които неотдавна бяха подписани от група, състояща се от първоначалните вождове и шамани от вашия свят.

Тези регистрирани изменения на вашето легално управление са готови да приведат управлението на вашата планета напълно на ново ниво. Много новоназначени длъжностни лица са упълномощени от тези родови групи да застанат на кормилото в това ново управление и да осигурят въвеждането на нова финансова система и официално разкриване на нашето доброжелателно присъствие във вашето небе.

Разкриването е жизнено важно, защото ние го разглеждаме като най-добрия начин да ви се представим. Тъмните сили отдавна ни изобразяват като някакви “тъмни завоеватели с подли цели”. Това е далече от истината! Ние сме тук под егидата на Небесата със свещена мисия за първи контакт. В съответствие с галактическия протокол, както неведнъж сме казвали, вие сте галактическо общество, което нашите Научни и Изследователски групи считат, че “още не е готово за контакт”. В резултат от това, в тази мисия ние се натъкнахме на много такива уникални ситуации, които изискват Небесата да ни предоставят официални разрешения, за да можем да продължим напред.

Използвайки тези укази като ръководство, ние в много случаи реорганизирахме приоритетите на тази мисия, но нашите задачи остават същите. Още един нестандартен аспект на тази мисия – как да бъдат постигнати тези цели. Сега, най-после, ние се приближаваме към точката, където плодовете на този труд трябва да се проявят. Първият контакт ще ви предостави средства за връщане към пълното съзнание и ще ви позволи да се съедините с вашите духовни и космически семейства, с всичките чудеса на новите знания и новите приключения, които ще последват.

Намасте! Ние сме Вашите Възнесени Майстори! Много събития продължават да се развиват добре. Ние се намираме в постоянен контакт с нашите Агартянски братя, тъй като те координират промените, които е запланувано да се извършат в близко време.

Нашите братя от Вътрешната Земя съобщават, че множеството комплексни ходове, които са необходими, за да се завърши формалната промяна на вашата реалност, все още са на дневен ред. Ние наблюдаваме, как вашите днешни държавни системи започват операция, която е предвестник на официалното предаване на управлението.

Тези предварителни движения се извършват съобразно редица международни правови решения, които регулират причините за промените. На финансовия фронт, вашите днешни системи се намират в процес на системен блокаж, който от известно време стана съвсем очевиден за специалистите, които внимателно следят тези тенденции.

Ние се радваме, че предвестниците на вашата нова реалност се проявяват, имайки предвид, че тези първоначални изменения са само наченки на това, което много скоро ще преобразува тази мрачна реалност.

Навсякъде Светлината работи чудесно от наше име и ние любезно благославяме за това всеки ден! Въпреки това, тъмнината поддържа илюзията, че нищо не се променя, както са правили това през последните 13 хилядолетия. Ние разбираме начина, по който промяната ще дойде внезапно и следващите изменения ще се случат по този начин.

Нашите съюзници ни съобщават, че тъмнината неохотно позволява предпоставки за промяна на тази реалност, за да се върви напред, като по този начин ускорява ключовия момент, когато множеството изменения ще се извършат наистина.

Ние се радваме, че нашите космически и духовни семейства наблюдават тези промени, с групи, специално предназначени за проявление на измененията, независимо от това, какви измами още ще се опитат да устроят тъмните сили! Създателят и божественият план са разпоредили това движение към Светлината и то действително ще се случи. Всеки от вас е благословен и се намира на божествената магистрала към пълното съзнание.

Тъй като Светлината увеличава интензивността си във вашия свят, присъствието на нашите космичеки братя може да стане още по-забележимо. Корабите, които виждате в дневното и нощното небе, са тук, за да станат посланици на тази божествена промяна.

Ние също сме готови да ви се представим и нашите свещени съюзници се приготвиха да направят своите предавания по медиите за особените, свещени истини, които трябва да узнаете скоро след като бъдат извършени правителствените и финансови промени.

По този начин Галактическата федерация и вашите семейства от Светлината ще могат да се представят и да обяснят великия дар на Духа, който скоро ще ви преобразува в напълно осъзнати Същества от Светлина.

Тази свещена трансформация ще позволи обединение на вашите физически, духовни, висши ментални и емоционални тела. След това ще можете да създадете вашата щастлива нова звездна нация и ще бъдете посрещнати с разтворени обятия в галактическото съобщество, което ви очаква с радост!

Днес ние анализирахме условията, които се формират ускорено, за да ви подготвят за вълнуваща трансформация. Божественият план и постановленията на Създателя ни доведоха до прага на тази удивителна нова реалност.

Сега е време да се радвате и да се готвите да приветствате тези събития, когато те се проявят пред очите ви! Знайте, скъпи души, че безкрайните ресурси и несвършващото благоденствие на Небето действително ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Бъдете в Радост!)

Website: Planetary Activation Organization

Превод: Лусесита
http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan27-11-12.html

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!