Home > > Sheldan Nidle - Относно Духовната Йерархия и Галактическата Федерация., August 14, 2012

Sheldan Nidle, 14 август 2012 г

2 Batz, 19 Pop, 9 Eb

 ... Понастоящем нашите съюзници от Вътрешната земя завършват разнообразните дейности, които подготвят вашия свят за вашата нова реалност.

... Сега е време за нова форма на управление, за ново благосъстояние и за серия от официални съобщения, които ще ви информират за всичко това. Пълно разкриване за това кои сме ние и защо се дошли във вашия свят, ще се съдържа в тези съобщения. Вашето придвижване към пълното съзнание е съществена част от осъществяването на божествения план, което означава, че ние носим ясна отговорност... да осигурим вашето пълно освобождение от лапите на тъмните кабали. Ние сме активно ангажирани с това. В това отношение е важно актуалните споразумения, с които се съгласиха тъмните сили, да бъдат спазени от тях.

Вашият свят сега преминава през една последна кратка фаза на забавяне преди активирането на мерките, които ще въведат новото управление и новата икономическа и финансова структура. През тази кратка фаза нашите земни съюзници ще проверят и осигурят многото стъпки, които ще гарантират, че тази дълбока промяна ще се извърши колкото може по-гладко и бързо. За тази цел ние инструктираме ангажираните с промяната контингенти от вашите политически и военни служби какво трябва да се направи, за да се извършат необходимите арести така, че да не се прекъсват необходимите услуги за населението.

Освен това изпращаме нашия персонал, за да заеме ключови позиции и да гарантира тези услуги. Разбира се, сферата на нашите задачи излиза далече извън тези предпазни мерки за вашата инфраструктура. Смятаме да използваме тази възможност, за да подобрим вашето снабдяване с електричество и газ и другите системи за снабдяване. Ще предприемем някои стартови подобрения във вашата тук и там още примитивна технология в тази област, за да я подготвим след това да може да бъде допълнена със съществено по-прогресивни елементи. Те ще бъдат въведени, след като бъдат направени първите съобщения на правителствата...
На друг фронт ние следим многото доброволци, които живеят сред вас, които идват от други светове и от други измерения и осъзнават факта, че са тук, за да помагат на този свят при промените...

Движещата сила в посока към голямата промяна на вашата действителност всеки ден набира скорост. Нашите многобройни съюзници изградиха съюз, който се подготвя да свали кабалите от властта. Този “двигател” получава подкрепа от страна на растящото движение на населението, което вече доведе до промени в правителството на Исландия, в Мексико предизвика ежедневни демонстрации и принуди правителствата на Китай и Япония да преосмислят съюза си с тъмните кабали. Това развитие свидетелства за всеобхватни промени, които се очертават навсякъде по света. Като колектив вие по този начин искате край на злото, което ви потискаше, и в отговор на този колективен повик на нас ни беше дадено разрешение да подготвим съответните пътища. В резултат от това наблюдавате как кабалите биват все повече ограничавани в това, което могат да правят. Следващата голяма стъпка е тези кабали да бъдат арестувани и изолирани и те вече разбират, колко сме близо до осъществяването на тази цел...

Всички, които на този свят са на божествена служба, скоро ще направят съобщенията, които ще ви информират за предстоящите изненадващи събития. ... Небето дойде, за да благослови тази всеобхватна промяна и да гарантира, че тя ще се извърши в точното божествено време. Това действително ще е магическо време! В същото време това са последните моменти преди Първия контакт! ...

Website: Planetary Activation Organization
Превод: Maya

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!