Home > > Sheldan Nidle - Относно Духовната Йерархия и Галактическата Федерация., May 15, 2012

Sheldan Nidle, 15 МАЙ 2012

1 Cauac, 12 Moan, 8 Manik

Selamat Jarin! Селамат Джарин! Ние се връщаме! Вашият свят се доближава повече от всякога до свещената точка на прелома (промяната). Последните частици от това, което трябва да бъде свършено, са сега в играта. Тъмните кабалисти знаят, че скоро ще бъдат арестувани и са заети да организират (създават) глобален хаос с напразната надежда, че тази малоумна дейност би могла да забави неизбежното. Ние наблюдаваме тези занимания и си взимаме бележка чии са, кой следва тези заповеди да разрушава и изопачава нежната същност на различни части от вашия свят. Южна Европа и Близкия Изток са само две конкретни проблемни места на планетата. Междувременно, различни финансови институции и национални правителства са на ръба на колапс и представляват истински бомби със закъснител, които държат тъмните на тръни. Тази ситуация скоро ще стане обществено достояние и по този начин управляваните от тъмните сили медии вече няма да могат да я игнорират . Тази шокираща действителност ще стартира събитията, които ние отдавна очакваме. Новото управление се задава след свалянето на стария ред и най-сетне ще бъде установено благоденствието.

Импулсът към финансова и лична свобода не може да бъде спрян. Грамадна възходяща вълна набира все повече и повече мощ ден след ден. Хората от Гая изискват оковите, които отдавна ги привързват към техните бивши тъмни господари, да бъдат завинаги разкъсани, да бъдат заменени от непрестанно растяща свобода, съчетана с отговорна самостоятелност (суверенитет), които да възстановят скъпоценните взаимни връзки между Гая и вас. Тази възстановена връзка бележи началото на последната крачка от вашето пътешествие назад към пълна осъзнатост. Ние идваме в този свещен момент да ви помогнем отворено в обединяването ви с вашите братовчеди от Вътрешната Земя. Агартяните са отдавна свързани с вашите Възнесени Владици и възнамеряват заедно да ви помогнат в завръщането ви към вашето естествено изцяло осъзнато състояние.Всисчки ние сме едно огромно семейство, което обитава тази галактика и наистина цялото физическо Творение. Тази първа мисия за осъществяване на контакт по същество е празнуване на завръщането ви у дома, на вас и вашето разширено човешко семейство.

Нашето събиране бележи началото на серия от работни предизвикателства, които очакват вашето внимание. Бившето обединение Анкара сега се намира натоварено със звездни нации, чиито членове желаят да възстановят техните леки тела и така да станат напълно осъзнати същности. Вашето предизвикателство е да използвате наскоро придобитото знание и мъдрост, за да ги направлявате успешно до тяхната цел и, правейки това, да помогнете да придвижим тази галактика към Свтлината. Това огромно начинание подготвя сцената за това, което сега изглежда раждането на нова организация, която да поддържа мира и да ни придвижи дори по-далеч в широкото море от галактики, които съставляват този сектор от физическото Творение. Вашата неуморна работа ще бъде почетена и това е този великолепен потенциал, който довежда същества от хиляди близки галактики да гледат вашето удивително преобразяване обратно в осъзнати същности, които вие сте всъщност. За нашата част, ние се чувстваме особено почетени поради това, че Небесата ни позволиха да ви водим и напътстваме и след това да ви посрещнем радостно с добре дошли в радост в Галактическата Федерация на Светлината.

Това забележително възстановяване на вашата същност е процедура, която Небесата гарантираха в момента на падането ви в ограничената осъзнатост. Всички велики пророчества на Небесния център за този единствен акт на възстановяване . По този начин мисията на нашия първи контакт е едновременно изпълнение на древното пророчество и трансформацията на тази галактика в Светлина. Ние всекидневно благославяме всички в Небесата и нашите молитви и ритуали молят за вашето бързо връщане към пълна осъзнатост. Всяко човешко общество в тази галактика е допринесло с РНК / ДНК, която ви прави каквито сте. Вие сте нашите най-специални роднини, които са били надалеч в голямо затруднение, но които сега са на път да се завърнат сред нас. Ние разбираме причините за вашето недоверие и страхове; много сте преживели , за да ви накара да се безпокоите от другите светове. Ние разбираме това и идваме с вечна Любов. Ние желаем да ви информираме за вашата изгубена история и да ви покажем местата от забравената ви история, които могат да ви подготвят за всичко, което ви е необходимо, за да се качите на борда. Време е за духовно дипломиране и за изпълнение на велика съдба!

Благословения, мили Сърца! Ние сме вашите Възнесени Владици! Нашите сътрудници, с благословена мъдрост и напътствия от Небесата, приближават времето, когато те ще бъдат насочени да предприемат действие и да превърнат вашия свят от тъмнина в Светлина. Господ Суреа преди еони задвижи божествен план. Този план включваше вашето временно падение от благодат в лапите на тъмнината. Това събитие беше позволено само защото то щеше да осигури известни опитности, които да ви дарят с мъдростта, която да ви служи добре. Сега идв свещеният момент, в който ще бъдете издигнати обратно във вечната радост на пълното осъзнаване. Всисчки ние, които служим на Светлината, сме дошли до този магичен момент, когато "великото преобразуване" наближава да се случи. Специални камери от Светлина, построени за целта, са конструирани и готови да ви приемат и те ще ви върнат към вашето естествено състояние. Ние скоро ще дойдем във вашия свят и ще ви научим на много скрити истини, включително ключовете към вашата нова божествена реалност.

Част от тази нова ралност е вашето ново обединяване с вашите сестри и братя от Вътрешната Земя. Това е само един пример къде ние можем да използваме нашите сили да ви помогнем да разберете по-добре какво се случва около вас. Друга област, която се нуждае от възстановяване, е начинът, по който тъмнината е изопачила (изкривила) и пренаписала много текстове, които е необходимо да бъдат обяснени пак в техния оригинален контекст. Това ще ви даде сили да се подготвите напълно за изпълнението на вашата трансформация към пълна осъзнатост. Този момент със сигурност е Божествен! Преди хилядолетия, Небесата ни позволиха да тръгнем по скверния път и тук ние научихме много неща и приехме едно вечно живо, божествено служене на всеки от вас. Ние ликуваме, че нашите години служене сега ще пожънат богат урожай от вечна радост, защото тъмнината в това време е на път да отстъпи пред Светлината и да позволи един нов свят да се роди.

Ние, Възнесените Владици, сме се посветили на безопасното ви преместване към пълна осъзнатост. Този ангажимент е въпрос на чест за всички нас от самото начало на вашето падение в ограничената осъзнатост преди около 13 хилядолетия. Наше свещено задължение беше да действаме като пътепоказатели за човечеството и така ние използвахме нашите способности да ви напътваме и наставляваме. Тъмнината употреби много хитрини, за да ви манипулира и да ви накара да мислите, че нашите учения и уверения са "дупка в морето". Те изопачиха думите ни и истините, които ние представляваме, но тези неблагоприятни условия не ни спряха да изпълняваме волята на божествения план. Сега е времето за нас да вървим открито сред вас. Ние се срещаме често с тъмните и те знаят много добре, че нашите намерения оповестяват края на тяхната сила върху вас. Ние приветстваме тази нова епоха и се възрадваме, че скоро ще можем пак да вървим сред вас.

Днес ние донесохме ново седмично съобщение. Време е великото преобразуване (отместване) да се случи и да трансформира тази реалност завинаги! Светлината се излива (струи) и времето за действие е на хоризонта. На Земята съюзени, Възнесените Владици и Агартяните са готови да променят тази реалност от тъмнина към Светлина. Знайте, обични, че безбройните плодове и вечното благоденствие на Рая са наистина ваши! Така да бъде!Селамат Джарин!Селамат Джа!(на езика на Сириус "Бъдете един!" и "Бъдете в Радост!")
 
Website: Planetary Activation Organization
Превод: Diana

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!